Ze života družiny

Školní družina ve FUNPARKU Ostrava

Ve středu 24. dubna 2019 navštívilo všech pět oddělení školní družiny Funpark Žirafa v Ostravě.

Projekt 1. oddělení – „Máme rádi zvířata“

Na přelomu března a dubna se děti 1. oddělení věnovaly zvířatům. Mají je totiž rády, rády si o zvířátkách povídají a chtějí se dozvědět něco více o jejich životě. Cílem projektu bylo vytváření kladného vztahu dětí k přírodě.

DEN ZEMĚ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ, 17. 4. 2019

Ve středu 17. 4. se na naší škole uskutečnil projektový den ke Dni Země. Za pěkného odpoledne proběhlo ve školní družině tradiční malování křídami na chodník. Děti ze všech pěti oddělení vytvořily svými krásnými obrázky před školou pestrobarevnou mozaiku. Nejčastěji děti malovaly planetu Zemi, květiny a stromy, lidi a zvířátka.

PEČENÍ VELIKONOČNÍCH PERNÍČKŮ

V pondělí před Velikonocemi jsme s dětmi z 5. oddělení ve školní kuchyňce pekli velikonoční perníčky. Paní asistentka Svobodová připravila výborné těsto a děti si už pak šikovně poradily s vyválením a vykrajováním slepiček, zajíců, vajíček a dalších jarních motivů. V úterý jsme si perníčky nazdobili. Perníky tak voněly, že se jich většina snědla už ve škole.

Projekt „Ptáci – Jaro ožívá“ v 5. oddělení školní družiny

     Od poloviny března probíhal v 5. oddělení školní družiny projekt „Ptáci – Jaro ožívá“.

     Cílem projektu bylo zvýšit zájem dětí o přírodu a ochranu ptáků a také zvýšit povědomí o aktivitách, které škola v této oblasti vyvíjí (např. jsme Rorýsí školou).

MORANA 2019

Vynášení Morany

ROSTLINNÁ MLÉKA

V rámci celoročního projektu „Pohyb a výživa“ jsme s dětmi v družině v týdnu od 11. do 15.3. vyráběli a ochutnávali rostlinné nápoje. Děti se dozvěděly, z čeho všeho se tyto náhražky mléka dají vyrobit, proč pro nás mohou být prospěšné a následně mohly kokosové, makové a ovesné „mléko“ i ochutnat.

DEN VODY - 3. a 4. ODDĚLENÍ

Světový den vody

Na celém světě je 22. březen vyhlášen jako „Světový den vody“. Voda, a hlavně pitná nezávadná voda je jedním z největších bohatství, které nám naše planeta dává. V tento den si také připomínáme, že na světě žije přes miliardu lidí, kteří mají vody nedostatek a jsou tak přímo ohroženi na svém zdraví.

MAŠKARNÍ ODPOLEDNE V DRUŽINĚ

Jako každý rok v období masopustu si čas strávený ve školní družině zpestřujeme maškarním odpolednem. Protože nás je opravdu hodně, v každém oddělení probíhá tento den jindy a také jiným způsobem… prostě tak, jak si to paní vychovatelky pro děti vymyslí a připraví.

VYCHÁZKY DO LESA

Jedna z  pravidelných každoročních vycházek školní družiny je i vycházka ke krmelci. V lednu se vydalo na vycházku do zasněženého lesa 2. a 4. oddělení, s cílem navštívit krmelec a přilepšit lesním zvířátkům v tomto zimním období. Děti si předem řekli, co je vhodné lesní zvěři dávat a co ne.

Syndikovat obsah