Ze života družiny

KOUZELNÁ SLOVÍČKA

Děti ze čtvrtého oddělení se mimo jiné aktivity, kterých má každé oddělení pestrou škálu, věnovaly týden projektu „Kouzelná slovíčka“, který si samy vybraly.

Během týdne se seznámily s tím, co to vlastně ta kouzelná slovíčka jsou, co znamenají,
kdy je správně použít a hlavně, jaký význam mají a co všechno dokážou.

DRAKIÁDA 2017

V měsíci říjnu proběhla tradiční „Drakiáda“, na kterou se každoročně děti velice těší. Počasí nám dlouhodobě příliš nepřálo, přesto se jí zúčastnily děti v hojném počtu.

Soutěžilo se mimo jiné i o nejvýš vzlétnutého draka a o nejdelší dobu vzletu. Všichni zúčastnění byli odměněni a tři nejlepší z každého oddělení byli navíc oceněni diplomy.

NOVINY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Po letních prázdninách čekalo na děti překvapení v podobě nového herního prvku na školním hřišti.

Barevná lanová pyramida má širší využití. Plní funkci zábavnou a přitom pomáhá rozvíjet hrubou motoriku dětí.

Tento prvek, stejně jako všechny ostatní, je velmi oblíbený u všech dětí navštěvujících školní družinu.

ZÁVĚREČNÝ DRUŽINOVÝ VÝLET, 26. 6. 2017

V pondělí 26. června 2017 odpoledne se konal už druhým rokem výlet na rozloučenou. Počasí nám přálo, sluníčko se chvilkami schovávalo v mracích, asi aby nám nebylo horko a vyrazili jsme. Všech pět oddělení školní družiny se svými vychovatelkami se vydalo nejdříve k památné lípě, „opavskou“ cestou do lázní a po výborné zmrzlině do lesoparku.

TRIČKA - 5. oddělení

Děti pátého oddělení si na závěr školního roku a někteří na rozloučenou se školní družinou vyrobily svá vlastnoručně zdobená trička. Moc se jim povedla a ráda se jimi pochlubila…

Zapsala: Mgr. Jana Langrová

02

KRESBY PRO ZÁMECKOU LITERÁRNÍ NOC, 23.6.2017

Děti školní družiny byly jako každoročně vyzvány k malování obrázků k výzdobě zámeckého schodiště pro akci Zámecká literární noc. Letos bylo téma muzikanti, hudebníci, dixielandové skupiny, hudební nástroje. Děti se práce pěkně zhostily a byly za odměnu pozvány paní knihovnicí opět na divadélko do zámku. Studio bez kliky dětem v pátek 23.

KULIČKIÁDA, 16. 5. 2017

V úterý 16. května 2017 uspořádal Spolek rodičů a přátel školy pro děti 1. stupně a školní družinu každoroční a dětmi velmi oblíbenou akci. Děti hledaly v trávě kuličky a dostávaly za ně sladkou odměnu…

Děkujeme maminkám p. Postavové a Rykalové za všechny děti a těšíme se za rok zase znovu!

Lenka Buroňová

05

MALOVÁNÍ NA CHODNÍK, 11. 5. 2017

Každý rok v dubnu děti ze školní družiny slaví „Den Země“tím, že malují na chodník u školy. Letos nám počasí bohužel nepřálo, takže jsme malování museli odložit až na čtvrtek 11. května 2017. Počasí bylo přímo nádherné, sluníčko po dlouhé době opět svítilo a děti se mohly s nadšením pustit do svých kreseb. Zapojilo se všech pět oddělení, téma si každý zvolil sám.

MALÝ OCHRÁNCE PŘÍRODY, 10. 5. 2017

Ve středu 10. května 2017 jsme si s dětmi ve 3. oddělení udělali projektový den  „Malý ochranář přírody“. Děti plnily různé úkoly, povídali jsme si o tom, jak člověk škodí přírodě, a naopak, jak ji může chránit. Na závěr našeho dne, jsme se byli podívat v přírodopisném kabinetě na různé druhy vycpaných zvířat a ptáků. Myslím si, že se dětem líbilo, a že se něčemu novému naučily.

MAMINKY MAJÍ SVÁTEK

V prvním květnovém týdnu začaly děti vyrábět a tvořit ve všech odděleních přáníčka a dárečky pro svoje maminky. Děti se s velkým nadšením pustily do práce a velmi se jim dařilo.

Každé oddělení mělo své nápady a výsledky byly skutečně originální. Radost ze svých výtvorů neměly jen děti, ale věříme, že vykouzlí úsměv na tváři nejedné maminky.

Syndikovat obsah