DRUŽINOVÉ STŘÍPKY

  • Školní družinu navštěvuje 133 žáků prvního stupně, jsou rozděleni do pěti oddělení.
  • Děti pobývají při pěkném podzimním počasí venku, hojně využívají herní prvky, hřiště i celou zelenou plochu za školou.
  • V říjnu proběhla každoročně očekávaná Drakiáda, děti mohly pouštět draky při vhodném počasí téměř celý měsíc. A že jim to létalo, není pochyb.
  • Některá oddělení pracují na projektu Zdravá strava a pohyb, další plní úkoly z projektu Máme rádi zvířata, jiní tvoří nádherné podzimní dekorace, podzimní víly a skřítky.
  • Děti sbírají přírodniny a pak je využívají při výrobě zvířátek a „Podzimáčků“, letos třeba z dýní, kaštanů, žaludů a listí.
  • Svými výtvory a obrázky pak zdobíme školu.
  • Také jsme si vyšli společně do kina na nový film.
  • Dvě oddělení si vyšla na odpolední vycházku do lesa k „medvědí“ studánce.
  • Zkrátka… v naší družině se nenudíme…

 

Zapsala: Lenka Buroňová