VYCHÁZKA KE STUDÁNCE POD CHMELNÍKEM - 3. a 4. oddělení

Vycházka ke studánce Pod Chmelníkem.

Děti ze třetího a čtvrtého oddělení využily krásného říjnového počasí a vyrazily společně s vychovatelkami na vycházku k „Medvědí studánce“.

Cestou jsme pozorovali krásnou podzimní přírodu, sbírali přírodniny a užili si pohyb venku. Studánku děti vyčistily a připomněli jsme si její minulost a příběh plný kouzel, který
o studánkách známe. Strávili jsme společně krásné odpoledne. Všem se vycházka moc líbila.

 

Zapsala: Mgr. Habustová

2

 

8