POHÁDKOVÝ TÝDEN - 1. oddělení

V 1. oddělení jsme si zimu bez sněhu užívali alespoň s českými pohádkami. Věnovali jsme se jim celý jeden týden. A které pohádky děti ještě neznaly, mohly se s nimi tímto způsobem seznámit. Základem bylo každý den si v kroužku na koberci každý den jednu pěknou pohádku přečíst. Větší zábavou bylo ale ve znalostech soutěžit!  A tak děti hádaly v družstvech a poznávaly úryvky z pohádek, hádaly pohádkové hrdiny, mohly se za prince a princezny přestrojit a představit sebe a své království. Kluci i holky při zábavných soutěžích změřili svou šikovnost – Jiříkové házeli do hrnce brambory, princové podlézali tyč a skláněli se tak před nebezpečnými nástrahami a princezny si házely kroužky. Hrála se hra na sochy a na závěr si každý svého oblíbeného hrdinu nakreslil a ukázal na výstavce.
Tento projekt děti velmi zaujal a děti si při něm vytvořily krásnou odpolední pohodu a hlavně se zabavily…

Zapsala: Lenka Buroňová

 

02

16