ZIMA - VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

V měsíci únoru se všechna oddělení školní družiny zapojila do výtvarné soutěže „Zima“.

Letos nám zima nedopřála žádnou sněhovou nadílku, a proto děti pomoci své fantazie
tu pořádnou zimu alespoň výtvarně ztvárnily.  Obrázky byly opravdu krásné. Kreslilo
se pastelkami, barvami, voskovkami a některé děti použily i jiné materiály, jako vatu
a polystyrén, kterými své výtvory ještě vylepšily.

Výtvory byly posouzeny porotou, vybranou z dětí druhého stupně. V jednotlivých odděleních byla vyhodnocena tři vítězná místa, která byla odměněna diplomy a malými dárečky. Všichni ostatní dostali malou odměnu za aktivní účast.

 

Zapsala: Mgr. Romana Matějová

7

8