MAŠKARNÍ PLES, ÚNOR 2020

Poslední týden v únoru 28. 2. 2020, proběhl ve školní družině maškarní ples.

Děti ze všech oddělení si přinesly krásné masky a malé občerstvení. Maškarní odpoledne začalo promenádou v maskách po škole, pak si děti spolu s vychovatelkami zatančily, zahrály hry
a zazpívaly. Závěrem tohoto pěkného odpoledne byly vyhodnoceny nejzajímavější masky
a samozřejmě náležitě odměněny. Malou odměnu dostaly všechny děti, které se plesu zúčastnily. Všem se maškarní odpoledne moc líbilo a hezky jsme si ho společně užili.

 

Zapsala: Mgr. Romana Matějová

07

08