Informace k provozu školy od 30.11.2020

 

Dle pokynu MŠMT bude zahájen provoz škol od 30.11.2020 podle níže uvedeného rozpisu:

 1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka žáků 1.-5. ročníku.
 2. stupeň ZŠ: Prezenční výuka žáků 9. ročníku ZŠ,

pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).

V naší škole žáci 7. a 8. ročníku prezenční výuka v týdnech

 • od 30.11. – 4.12.2020
 • od 14.12. – 18.12.2020

                   žáci 6.ročníku  prezenční výuka v týdnech    

 • od 7.12.  11.12.2020
 • od 21.12.  22.12.2020

     V opačných týdnech budou distančně vzdělávání prostřednictvím google učebny.

 

Rozvrh hodin:

            žáci 2. ročníků vyučování do 11.30 h.,

            žáci 5. ročníků vyučování do 12.25 h.,

            žáci II. stupně bez odpoledního vyučování, rozvrh bude stanoven na měsíc prosinec

                                   (Je třeba počítat s konzumací obědů po ročnících.).

 

Školní družina bude v provozu pro prezenčně vzdělávané žáky.

Ranní družina nebude organizována v běžném režimu – žáci budou čekat ve svých třídách.

Odpolední provoz bude probíhat v 5 odděleních. Děti mají být v homogenních skupinách jako ve třídě. Proto zvažte nutnost docházky vašeho dítěte do školní družiny.

Podle nahlášených dětí budou vytvořeny skupiny oddělení.

Prezenčně vzdělávaní žáci budou mít přihlášené obědy, které budou konzumovat ve škole.

Distančně vzdělávaní žáci si mohou odnést dotovaný oběd v jídlonosiči (musí se přihlásit).

 

Pro prezenční vzdělávání platí:

 • nošení ochrany úst a nosu
 • větrání vnitřních prostor
 • dodržování hygienických pravidel
 • vyčleňování infekčních žáků a zaměstnanců
 • hlásit výskyt onemocnění

 

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https:// bit.ly/36ili3W).

Pokud potřebujete projednat další informace, neváhejte kontaktovat příslušné pedagogy nebo vedení školy.

 

Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy

 

PřílohaVelikost
Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11..pdf241.58 KB
Opatření PES pro oblast školství.pdf153.75 KB