• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

Informace k 1. 9. 2021

Vážení rodiče,

přeji Vašim dětem úspěšné vykročení do nového školního roku 2021/2022 a nám všem společně rok plný prezenčního vzdělávání!

Ve škole probíhají dokončovací práce na opravě zateplení budovy. Prosím, poučte své děti, aby dbaly zvýšené opatrnosti při vstupu do školy a pohybu kolem ní z důvodu stavebních prací.

Ráda bych Vám na úvod sdělila pár informací k preventivnímu screeningovému testování na začátku školního roku:

  • žáci se budou testovat 1.září, 6.září a 9.září antigenními testy

preventivnímu testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování (uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu) nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID -19

  • testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrného místa – žák absolvoval nejdéle před 7 dny RT- PCR vyšetření s negativním výsledkem nebo nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test
  • pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, při konzumaci stravy a nápojů musí dodržovat odstup od ostatních osob, nesmí cvičit ve vnitřních prostorách a nesmí zpívat  
  • pokud žák nebude na testování přítomen ve škole, provede se u něj testování v náhradním termínu bezprostředně po jeho příchodu do školy
  • nadále platí, že osoby s příznaky infekčních onemocnění nemohou do školy vstoupit

Obracím se na Vás, abyste zvážili rozhodnutí o netestování svého dítěte. Škola by byla nucena  uskutečňovat komplikovaná opatření. Nechtěli bychom děti nikde vyčleňovat, ani je nutit nosit celou dobu přítomnosti ve škole ochrannou roušku.

V případě, že se Vaše dítě nebude testovat, zašlete tuto informaci třídnímu vyučujícímu nejpozději do 30.8.2021 společně s uvedením důvodu.

Potvrzení o očkování, prodělané nemoci či negativní výsledek testu z odběrného místa předloží žák svému třídnímu učiteli při prvním testování.

Vážení rodiče, děkuji za pochopení a za spolupráci. Věřím, že situace bude příznivá a další testování snad nebude zapotřebí.

                                                                                                                   S pozdravem a přáním pěkného zbytku prázdnin
Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy