• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
Aktuality
INFORMACE K TESTOVÁNÍ – 22. a  29. listopadu 2021

INFORMACE K TESTOVÁNÍ – 22. a  29. listopadu 2021

  • Testování proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021.
  • Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek PCR testu.
  • Žáci, kteří ukončili nařízenou karanténu PCR testem s negativním výsledkem před  22. nebo 29.11. 2021 se netestují !!!
  • Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.