• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice


Společnou cestou tvořivě, otevřeně a bezpečně ke kvalitnímu vzdělávání pro skutečný život.

Ze života školy - akce

Zde si můžete přečíst o všech aktivitách, které na škole proběhly. Najdete tady články, fotky a odkazy na videa.

Důležité aktuality

Zde naleznete nejdůležitější informace.

Plán akcí

Zde najdete připravované a plánované akce naší školy.

Aktuálně

Poslední 3 aktuality z naší školy

Didaktické zásady naší školy

Škola vzdělává podle programu Tvořivá škola Klimkovice. Vize naší školy: Společnou cestou tvořivě, otevřeně a bezpečně ke kvalitnímu vzdělávání pro skutečný život.

Didaktické zásady jsou obecná doporučení týkající se procesu vyučování. Jedná se o nejobecnější požadavky na organizování, průběh a účinnost vzdělávacího procesu, které musí být uplatňovány jako jednotný systém. Když se těmito zásadami bude učitel řídit, bude výuka efektivnější a účinnější.

492
let základní školy v Klimkovicích

Počátky školství v Klimkovicích

Dnes se již asi těžko dopátráme zpráv o počátcích školství v Klimkovicích. Velký požár, který postihl město v roce 1854, jemuž padl za oběť kostel, zámek a fara a který také zničil celý městský archív, zanechal v popelu patrně i všechny záznamy o počátcích zdejší školy.

Něco z historie: " ... Fabián Bzenec, pán na Třebovicích, roku 1529 žádal Hynka z Vrbna na Klimkovicích, aby jemu svého člověka Johannesa, starého školního mistra z Klimkovic, který je zároveň i dobrým písařem, k svědčení postavil."

Fotogalerie

Výběr z našich fotek