• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

Akce

NÁVŠTĚVA ŘEZBÁŘSKÉHO SYMPOZIA

Ve čtvrtek 29. září využilo III. a IV. oddělení školní družiny pěkného počasí bez deště a společně vyrazili do klimkovického parku Petra Bezruče, kde právě probíhal již VI. ročník „Řezbářského sympozia“. Děti tak mohly na vlastní oči vidět zručné řezbáře při práci. Ti odložili své motorové pily, dláta a jiné nástroje a ochotně zodpověděli dětem všechny jejich dotazy.Po zpáteční cestě do školy jsme pozorovali podzimní přírodu a na malou chvíli jsme se zastavili i v „Parčíku“.

Mgr. Martina Habustová

Podzim ve IV. oddělení

Společně s dětmi jsme přivítali ve ŠD podzim. Povídali jsme si o ročních obdobích a jejich charakteristice a také o jednotlivých  měsících v roce. Přečetli jsme si podzimní „Ježčí“ pohádku, která nám řekla pravdu o ježcích. Připomněli jsme si zvířátka a rostliny tohoto krásného ročního období a jejich přípravu na zimu. Také jsme hráli podzimní hry, skládali logické dvojice a soutěžili o nejlepšího hráče podzimního pexesa. V průběhu celého podzimního bloku, děti vytvářely krásné obrázky, kterými vyzdobíme školu. Moc děti chválím, byly velmi šikovné.

Mgr. Romana Matějová

 

Školní družina 2022/2023

Vážení rodiče,

„Školní družina“ zahájila v letošním školním roce provoz dne 1. září 2022. Celkový počet dětí je 143. Děti jsou podle věku rozmístěny do pěti oddělení. 

I. oddělení navštěvuje 28 dětí, pod vedením paní vychovatelky Lenky Burońové.

II. oddělení navštěvuje 28 dětí, pod vedením paní vychovatelky Lucie Petrovič Fabiánkové.

III. oddělení navštěvuje 28 dětí, pod vedením paní vychovatelky Mgr. Martiny Habustové.

IV. oddělení navštěvuje 29 dětí, pod vedením paní vychovatelky Mgr. Romany Matějové.

V. oddělení navštěvuje 30 dětí, pod vedením paní vychovatelky Lucie Boxanové.

Těšíme na spolupráci a přejeme úspěšný a klidný školní rok.

Zapsala: Mgr. Romana Matějová

Konec školního roku v 1. oddělení

Děti z 1. oddělení v družině rozhodně nezahálely – nabízíme fotografie z našich aktivit (hra, výtvarná činnost, sportování na hřišti, projekt „Zdravá strava“ a vyhodnocení nejlepších).

Lenka Buroňová

Závěrečný družinový výlet

V pondělí 27. června 2022 se téměř 70 dětí zúčastnilo našeho výletu, kterým jsme ukončili letošní školní rok. Po dvouleté pauze jsme se na něj všichni už předem těšili. Počasí se nedá předvídat, ale letos bylo opravdu velké horko. Vyšli jsme k památné „Lípě“a opavskou cestou do lesa, kde už jsme byli ve stínu stromů. Následovala zastávka v lázních – samozřejmě na zmrzlinu a něco si koupit v místních obchůdcích. To děti milují… . Po svačince v lesoparku jsme opět v lesním stínu došli do hospůdky na Mexiku, a ta byla tou nejlepší „atrakcí“ pro děti. Řada u okýnka na všechny možné dobroty neměla konce a při odchodu jsme ji musely samy ukončit. Následoval návrat přes pole, les, kolem „Medvědí“ studánky, skokem přes potok Rakovec a už jsme se blížili ke škole, kde už čekali rodiče. Dokonce jsme si zazpívali a slíbili si, že si to za rok určitě zopakujeme. 

Lenka Buroňová

Návštěva ZUŠ

V úterý krátce po obědě jsme měli v družině vzácnou návštěvu ze ZUŚ. Navštívil nás pan ředitel MgA. Béreš Pavel a paní učitelka Hoňková Jana. Přinesli si aparaturu, hudební nástroje a dobrou náladu, kterou nakazili všechny děti. Společně jsme si poslechli krásnou hudbu a také jsme si zazpívali. Bylo to příjemné a dětem se to velmi líbilo.

Po vystoupení jsme šli jako obvykle na školní hřiště, kde nás čekalo další hudební překvapení. Děvčata z osmých tříd zde nacvičovala předtančení na dětský den a přizvala i děti ze školní družiny. Společně si zatančili a pobavili se. Moc jim za to děkujeme. Byl to krásně prožitý den.

Zapsala Mgr. Romana Matějová

Družina v Žirafě

Ve čtvrtek 28. dubna 2022 navštívilo všech pět oddělení školní družiny (téměř 100 dětí!) dětské herní centrum Žirafa v Ostravě. Od školy odjížděly dva plné autobusy dětí, které se už nemohly dočkat. Mnozí věděli, jaká zábava je čeká, protože tam chodí se svými rodiči. Ale s kamarády? To je úplně něco jiného! Děti se vydováděly na spoustě trampolín, tobogánů, skluzavek, autíček, her i v 3D kině. Mohly si koupit i nějakou dobrotu na zub. Ze šťastných obličejů dětí bylo možno vyčíst, že se jim výlet opravdu hodně líbil a už teď se těší na opakování příští školní rok.

Lenka Buroňová

Zdravá strava a životní styl

S dětmi ve IV. oddělení jsme se věnovali zdravému životnímu stylu. Společně jsme si připomněli jak se zdravě stravovat, co je pro naše tělo důležité a prospěšné. Navštívili jsme počítačovou učebnu, kde děti vyhledávaly informace, které doplňovaly do pracovních listů. Dověděly se něco nového a práce je moc bavila. 

Mgr. Romana Matějová

Vznik a vývoj života na Zemi

Děti ze IV. oddělení se věnovaly projektu o vývoji života na Zemi. Povídali jsme si kde byl počátek naší planety a jak se život vyvíjel. Začali jsme ve vesmíru a cestovali jsme časem až po současnost. Co děti nejvíce zaujalo, můžete vidět na jejich krásných výtvorech. 

Mgr. Romana Matějová

Den ZEMĚ

Ve čtvrtek 21. 4. 2022 všechna oddělení školní družiny využila krásného počasí a v rámci oslav dne Země jsme byli kreslit křídami na chodník před školou. Děti kreslily přírodu, planety, zvířata a všechno krásné na Zemi. Obrázky se velmi povedly a na každého  čekala sladká odměna.

Lucie Petrovič Fabiánková

Velikonoce ve 3. oddělení

Předvelikonoční období jsme v družině využili tvorbou dekorací na Velikonoce.  Ze samotvrdící hmoty děti vytvořily krásné zápichy do květináče, vajíčka jsme barvili zvláštní technikou pomocí holící pěny, někteří zdobili velikonočními ubrousky.  Společnou prací je obří omalovánka, kterou můžete vidět na dveřích při vstupu do školy.

Lucie Petrovič Fabiánková

Velikonoce v 1. oddělení

Ani nejmenší děti před Velikonocemi nezahálely. Letos jsme vyráběli velikonočního zajíčka z krajkového papíru, kuřátko z tácků, vybarvili plno velikonočních omalovánek. Do školní soutěže o nejkrásnější velikonoční dekoraci a vajíčko jsme si připravili kuřátka a zajíčky z ruliček. Nejvíc šikovné děti zaujal nápad vyzdobit pravé i polystyrénové kraslice technikou „dekupáž“, z té jsme vystavili celou velikonoční vázičku se zápichy. Letos jsme byli opravdu pilní. Na následujících fotografiích se můžete přesvědčit. 🙂

Lenka Buroňová

Velikonoční a jiné tvoření ve IV. oddělení

V měsíci dubnu se děti zapojily do soutěže „O nejkrásnější velikonoční kraslici“. Tento název však nelimituje děti ve fantazii a mohou tvořit cokoliv s velikonoční tématikou. Děti si také vytvořily velikonoční zajíčky a zápichy, které si odnesou domů. Také jsme se zapojili do akce města, kterou pořádá knihovna ve spolupráci s Centrem české historie. Jedná se o výstavu s názvem „operace ANTHROPOID“. Všem dětem děkuji za krásnou práci a spolupráci.

Mgr. Romana Matějová

Vynášení Morany ve školní družině

Tak je to konečně tady! Po dvou letech jsme se mohli vrátit k akcím, na které jsme byli zvyklí. Vloni a předloni při zavřených školách jsme jaro mohli přivítat jen doma v kruhu rodiny. Ale letos jsme si to vynahradili s plnou parádou! Připravená „Morana“ jako bohyně zimy, smutku, zmaru a smrti byla vynesena družinovými dětmi přesně 21. března odpoledne, a to k potoku Rakovci u „medvědí“ studánky. Vůně medvědího česneku nás přivedla na správné místo, tam jsme si zazpívali písničky o jaru a figurínu zimy spálili a utopili. Tento rituál se dětem vždycky moc líbí. Nezbývá než doufat, že jsme to pořádné JARO opravdu přivolali!

Lenka Buroňová

 

Čtyřlístky pro budoucí prvňáčky

Sedmého dubna 2022 proběhne na naší základní škole zápis žáků do 1. třídy. Pro naše budoucí prvňáčky vyráběly paní vychovatelky a děti ze všech oddělení školní družiny čtyřlístky s beruškou pro štěstí. Věříme, že se dětem budou moc líbit, a přinesou jim hodně štěstí. Ve školní družině se na ně už těšíme!

Mgr. Martina Habustová

Emušák Ferda a jeho mouchy ve 2. oddělení školní družiny

V průběhu měsíce února nám v družině dělal společnost Emušák Ferda a jeho mouchy. Společně s nimi jsme si s dětmi povídali o pocitech a emocích, které každý z nás někdy prožívá, a ne vždy je jednoduché si s nimi poradit… Je velmi důležité věnovat prostor i rozvoji emoční inteligence u dětí. K tomu nám napomohla také krásná knížka Emušáci Ferda a jeho mouchy od autorek M. Dostálové, S. Jančiové a H. Vlčkové, kde zábavnou formou děti prožívají nejrůznější situace a tím pádem i emoce spolu s žabákem Ferdou. Někdy to byla radost, překvapení, jindy strach, osamocení, žárlivost apod. Každá Emušákova muška ztvárňovala některou z emocí. Děti se aktivně zapojovaly do příběhů, navrhovaly řešení a vzájemně si o tom povídaly.

Ing. Iveta Šablaturová

„Kuřízek“ ve IV. oddělení

Vzhledem k současné epidemiologické situaci ve škole, dočasně nefunguje naše kuchyně. S dětmi jsme
si tedy v naší cvičné kuchyňce společně připravili výborný oběd, který schválila většina dětí. Samozřejmě jako u většiny dětí, zvítězil kuřecí řízek. Děti si samy oběd připravily a pak si na něm pochutnaly. Maminkám teď budou moci o víkendech pomáhat, protože už jim příprava řízků jde báječně.

Mgr. Romana Matějová

Výtvarná soutěž „ZIMA“ ve IV. oddělení

Každoročně vyhlašujeme v lednu výtvarnou soutěž se zimní tématikou, které se mohou zúčastnit všichni, kteří rádi malují.Letos se však do této soutěže přihlásily všechny děti, dokonce i ty, které bývají v družině jen krátký čas po obědě. Děti si vzaly výkresy domů a tvořily ve svém volném čase. Někteří dokonce namalovali a vytvořili obrázků několik, aby zvýšili svou šanci na výhru.Vzhledem k rekordnímu počtu výtvorů, byly vyhlášeny i netradiční počty umístění. Z tohoto důvodu byla vyhlášena dvě první místa, dvě druhá místa a tři třetí místa. Bylo to velmi těžké rozhodování, proto byli odměněni také všichni, kteří se na žádném místě neumístili. Děkuji tímto všem dětem za jejich nadšení, aktivitu a skvělou náladu při jejich tvorbě. Výtvory zdobí prostory školy.

Mgr. Romana Matějová

Pomáháme zvířátkům v zimě

V 1. oddělení naší družiny jsme si v lednu 2022 udělali projektový týden o zvířátkách v zimě.Bylo to povídání, kreslení, plnění úkolů v pracovních listech, vyrábění i vycházka do okolí. Děti velmi zajímalo, jestli volně žijící zvířátka i přes mírnou zimu bez hromad sněhu mají co jíst. Chtěly vědět, jak pomoci ptáčkům nebo i zvěři v lese Zajímalo je také, co mohou a nemohou strávit, abychom jim nezpůsobili nějaké problémy. Ptáčkům jsme vyrobili semínkové dobroty a při vycházce kolem školy jimi „ozdobili“ keře, aby si pochutnali. Další dobroty jsme sbírali do krmelce v lese. Teď už dětí ví mnoho užitečných informací a možná příště poznají u krmítka sýkorku nebo ve sněhu stopu zajíce. Jen ke krmelci se stále chystáme, snad nám to vyjde v únoru..:)

Lenka Buroňová

Prvňáčci v družině

Pondělí 31. ledna byl důležitý den pro všechny školáky. Nejvýznamnější byl však pro prvňáčky, kteří poprvé obdrželi svá vysvědčení. I v družině děti formou her každodenně dokazují, že jsou velmi šikovné a ty krásné známky na vysvědčení si rozhodně zaslouží. Obratně už tvoří písmenka i z pěnových kostiček a skládají je do slov 😊.

Ing. Iveta Šablaturová

Střípky ze života IV. oddělení

Prosinec jsme si užili v duchu Vánoc a tvořili jsme vánoční výzdobu nejen do družiny, ale také jsme zdobili prostory školy. Děti vyrobily vánoční kapříky, nazdobily stromeček a společně jsme poslouchali 
a zpívali vánoční koledy. Děti vyrobily z plastelíny krásný Betlém. Když nám počasí přálo, také jsme chodili do parku  krmit kachny, kterých je na rybnících opravdu hodně. Vánoční atmosféru jsme si opravdu užili. Všichni jsme se sešli v lednu, vzájemně jsme si popovídali, jak u nás proběhla nadílka. Krásnou nadílku jsme měli také v družině. Ježíšek nám přinesl zajímavé knížky, které se dětem moc líbily.

Mgr. Romana Matějová

Podzimní výzva

Během celého podzimu měly děti z 5. oddělení možnost zúčastnit se „Podzimní výzvy“.
a obsahovala 20 aktivit jako hrabání a skok do listí, výrobu zvířátek z kaštanů, sběr jablek nebo pečení z podzimního ovoce. Některé aktivity jsme si s dětmi vyzkoušeli společně v družině, některé dělaly samy a některé s rodiči. Každý kdo se zapojil, si vysloužil alespoň malou odměnu. Ovšem našli se i tací, kteří splnili vše nebo téměř vše. Na ty čekala odměna veliká. Největší odměnou však bylo mnoho veselí a radosti, kterou si děti při plnění úkolů užili.
Za to patří velké díky všem rodičům zúčastněných dětí!

PS: Kdo se těší na jaro? J

Bc. et BcA. Veronika Stříbrná

Netradiční malování

V týdnech mezi 10. – 21. 1. jsme s dětmi v 5. oddělení zkoušeli namalovat obrázky bez použití štětců. Děti k malování používaly plastové vidličky, nože a lžíce, nebo případně i prsty. Experiment děti moc bavil, netradiční způsob malování si někteří dokonce chtěli zkusit vícekrát. Vznikly tak nádherné výtvory. To nejlepší ale bylo, že jsme si užili spoustu zábavy. Už teď se všichni těšíme, co dalšího nás čeká. J

Bc. et BcA. Veronika Stříbrná

Nadílka u stromečku ve školní družině

Jak už bývá v naší družině zvykem, i letos se děti těšily, co nového dostanou od Ježíška…Na dárky si sice všichni počkali celé vánoční prázdniny, ale hned v pondělí 3. ledna po obědě se dočkali… Každé oddělení dostalo něco, ať už stolní hry, hodnotné knihy a encyklopedie, domečky pro panenky, hrady pro kluky, autíčka, hry na doktora nebo obchod… Radost udělaly dětem stavebnice Cihličky nebo 2 twistry, což jsou taková vozítka poháněné nohama. Teď už si zbývá jen přát, aby nové hračky dětem dlouho vydržely…

Lenka Buroňová

 

Když napadne čerstvý sníh

Kdyby někdo chtěl vědět, jak moc si v 5. oddělení užíváme čerstvě napadaný sníh, tak se dozví, že velice. Někteří staví sněhuláka, někteří se koulují, všichni se ale do družiny vracíme s radostí a tvářemi červenými jako jablíčka. A kdyby to chtěl někdo i vidět, stačí se podívat na fotky. 

Halloweenské odpoledne

Po návratu z podzimních prázdnin, jsme si ve školní družině udělali strašidelné „Halloweenské“ odpoledne. Děti ze třetího, čtvrtého a pátého oddělení se převlékly do strašidelných kostýmů, poslouchaly strašidelné vyprávění a vyplňovaly strašidelné kvízy. Proběhly také soutěže, promenáda a vyhodnocení masek zakončené diskotékou. Nedílnou součástí tohoto odpoledne bylo samozřejmě úžasné občerstvení, které dětem připravily většinou maminky, které napekly
a nakoupily samé dobroty. Moc všem rodičům, především však maminkám děkujeme za spolupráci
a péči s jakou nám pomohly toto krásné odpoledne zpříjemnit.

Mgr. Romana Matějová

Podzimní tvoření v 1. oddělení

Nejmladší děti v 1. oddělení se nenechávají zahanbit a celý podzim tvoří. Sbírají přírodniny, vyrábějí zvířátka z kaštanů a žaludů, lisují krásné barevné listy a dále s nimi tvoří moc hezké výkresy a dekorace. Pochlubit se mohou na nástěnkách v herně, u vchodu do školy nebo právě nyní. Podívejte se.

Lenka Buroňová

Naše město „Klimkovice“

V říjnu proběhl ve 4. oddělení projekt o historii a současnosti Klimkovic. S dětmi jsme se seznámili s dávnou historií založení Klimkovic a postupně jsme cestovali časem až do současnosti. Prošli jsme se také k památné „Lípě“ a do města. Děti nakreslily spoustu krásných pohlednic města a vytvořily nádherný model klimkovického náměstí.
Vše je vystaveno ve vchodu do školy.

Mgr. Romana Matějová

Drakiáda

V týdnu od 13. do 22.10 proběhla na školním hřišti „Drakiáda“. Zúčastnily se děti všech pěti oddělení ŠD. I když nám občas počasí nepřálo, přesto se našly dny, kdy děti mohly draky vypustit  a ti tak vystoupali k výšinám.

Lucie Petrovič Fabiánková

 

Sladké odpoledne

S dětmi se 4. oddělení jsme si zpříjemnili jedno studené říjnové odpoledne smažením palačinek. Naučili jsme se společně udělat těsto, a také jsme zjistili, kolik jej můžeme vlít na pánev. Odměna za práci byla sladká a všem nám chutnalo.

Mgr. Romana Matějová

Podzimní věnečky

V týdnech od 4. do 15. 10. jsme s dětmi v 5. oddělení vyráběli podzimní věnečky. Začali jsme tím, že jsme si nasbírali v okolí školy krásně barevné listy, kaštany, žaludy, ořechy a vše co se nám zalíbilo. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet vyřezat z kartonu kolečko pomocí zalamovacího nože. Kolečko jsme pak ozdobili barevným papírem a přírodninami pomocí tavné pistole. Všechny nás to moc bavilo a už teď se těšíme na další tvoření.

Bc. et BcA. Veronika Stříbrná

Září ve školní družině

  • Školní rok 2021/22 jsme zahájili v počtu 5 vychovatelek, 1 asistentka a 130 dětí, které byly rozděleny do 5 oddělení.
  • Družinu navštěvují žáci 1. až 5. třídy ZŠ.
  • Každé oddělení si vytvořilo svá pravidla – Družinovou dohodu o chování v družině.
  • Teplé počasí jsme využili co nejvíce k pobytu venku, na hřišti nebo při vycházkách.
  • Jedno odpoledne jsme věnovali úklidu na hřišti – sběru popadaných větví, aby nám nevadily při hře a panu školníkovi při sekání trávy.:) – viz fotografie

                                                                                                                                   Lenka Buroňová

Vážení rodiče,

školní družina Vás vítá ve školním roce 2021/2022 a těší se na spolupráci s Vámi v tomto složení.