• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

Soutěže

ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽI KAŽDÝ JOB MÁ SVOU HVĚZDU

Soutěž KAŽDÝ JOB MÁ SVOU HVĚZDU byla realizována v období 1. 10. 2022–30. 11. 2022. Soutěž byla určena pro žáky základních a středních škol v Moravskoslezském kraji a jejich úkolem bylo ve spolupráci s pedagogy, případně rodiči, natočit krátká informativní videa, ve kterých stručně a kreativně představí vybranou profesi.

Do soutěže poslalo video (a spolu s ním i všechny potřebné dokumenty) 87 týmů ze základních i středních škol. Je mi velkým potěšením oznámit, že žáci naší školy se nejen do soutěže zapojili, ale také budou oceněni!

 Od loňského roku je na naší škole zaveden kroužek Zpravodajství ZŠ Klimkovice, kde s dětmi z prvního a druhého stupně natáčíme jednou měsíčně zprávy z naší školy, které můžete najít na našem YouTube kanále pod názvem ZŠ KLIMKOVICE NEWS. Hlavním výstupem kroužku však není jen natáčení. Hrajeme zde různé dramatické hry, scénky, cvičíme výslovnost a přednes, učíme se, jak pracovat s trémou a stresem, ale také soutěžíme.

 Soutěže KAŽDÝ JOB MÁ SVOU HVĚZDU se zúčastnily 2 týmy se 4 videi. Soutěžní tým děvčat ze 6.ročníku (Ema Richterová, Sabina Hájovská ze 6.A a Terezie Langrová ze 6.D se Show 7 pádů babky Sabky) se bohužel neumístil. Další tři videa vytvořili bratři Míša a Kryštof Zuberovi z 5.B. Jedno z nich s názvem Popeláři bylo úspěšné! Chlapci si 30.1.pojedou převzít cenu do multifunkčního sálu budovy OA v Ostravě.

Vítězné video můžete zhlédnout zde:

https://youtu.be/2y-CHN6G6vk

Projekt nám umožnil nahlédnout pod pokličku myšlenek nastupující generace, jejich vnímání nejen světa práce, ale i práce s informacemi, které byly zaměřeny na výběr budoucího povolání a rozvoje ICT dovedností.

Mgr. Marcela Ševčíková

O NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČESKÉ REPUBLIKY

V listopadu na naší škole proběhlo školní kolo tradiční chemické soutěže „O nejlepšího mladého chemika České republiky“. Školního kola se zúčastnilo 64 žáků 9. ročníku.
Na nejlepších místech se umístili a do dalšího kola postoupili Matyáš Krayzel z 9.B, Karolína Sacká z 9.A a Vojtěch Matýsek z 9.A. Další, regionální kolo proběhlo na Střední škole chemické akademika Heyrovského.
Děkujeme za reprezentaci školy v této náročné soutěži a těšíme se na postup do dalšího kola, které bude už v laboratoři.

Mgr. Kateřina Chrapková a Ing. Marcela Hurníková

15. ročník celostátní soutěže Bobřík informatiky

V letošním školním roce se naše škola opět zapojila do celostátní on-line soutěže s názvem Bobřík informatiky. Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ po maturitu. Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Celkem se zapojilo 358 žáků školy, kteří soutěžili ve třech věkových kategoriích – Mini, Benjamin a Kadet. Úspěšný řešitel musel získat minimálně 120 bodů.

V kategorii KADET (8. a 9. třídy) soutěžilo 146 žáků, bobříků bylo celkem 11. Nejúspěšnějším soutěžícím byl David Buroň z 9.B se 172 body, dále Adam Kovařčík z 9.A se 156 body a na třetím místě skončil se ziskem 145 bodů Tomáš Nováček z 9.B.

V kategorii BENJAMIN (6. a 7. třídy) se soutěže zúčastnilo celkem 121 žáků, z nichž bobříka ulovilo 41. Na prvním místě se umístily Viktorie Brhelová ze 7.C a Tereza Dejlová ze 7.A se 183 body, druhé místo získala Mariana Ščerbová z 6.B se 180 body a třetí místo obsadila Kristýna Rucká ze 7.A se ziskem 176 bodů.

Kategorie MINI (4. a 5. třída) byla na naší škole také velmi úspěšná. Celkem naši žáci získali 30 bobříků z 91 zúčastněných. Vítězi této kategorie se stali Tim Václavek ze 4.B, Daniel Marhevský ze 4.A, Sebastian Školoudík z 5.B, Amálie Foltová a Barbora Galejová z 5.A, kteří získali maximální počet bodů – 192, na druhém místě se umístil Jakub Hradský z 5.B se 176 body a třetí místo obsadila Rozárie Richterová z 5.A, která získala 172 bodů.

Úspěšní řešitelé – Kadet

Úspěšní řešitelé – Benjamin

Úspěšní řešitelé – Mini

Děkuji všem zúčastněným za bojovnost, kolegům za pomoc při organizaci, gratuluji všem úspěšným řešitelům národního kola a těším se příští rok zase při lovu bobříků.

Mgr. Lucie Kovařčíková

ZŠ Klimkovice na Moravskoslezském matematickém šampionátu

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 se na Wichterlově gymnáziu sešlo přesně 333 mladých matematiků, aby po roční pauze změřilo své dovednosti v již 19. ročníku Moravskoslezského matematického šampionátu. Každý ze soutěžících v kategorii středních škol řešil 5 náročných příkladů. Základní školy již tradičně do soutěže vysílaly čtyřčlenná družstva. Zájem o matematiku byl v letošním roce nečekaný. V kategorii ZŠ 9 se utkalo rekordních 61 čtyřčlenných družstev. Soutěžící přijeli z 30 škol z Moravskoslezského  a Zlínského kraje. Pro porovnání v minulém ročníku soutěžilo 40 družstev z 18 škol.

ZŠ Klimkovice vyslala do soutěže 2 čtyřčlenná družstva. Výsledková listina obsahovala pouze Top 28 družstev ZŠ. Družstvo ve složení Eliška Bystroňová, Matěj Horák, Aneta Hrbáčová a Marek Sedláček obsadilo v této velké konkurenci pěkné 17. – 20. místo. Šampionát byl financován z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu. MMŠ dále podpořila ostravská pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků.

Mgr. Jana Sýkorová

Globetrotter 2022

Globetrotter, neboli v překladu světoběžník, je název pro soutěž, jíž pořádá Wichterlovo gymnázium v Porubě. Soutěž je výjimečná tím, že prověřuje znalosti o anglicky mluvících zemích. Letošním tématem byla Velká Británie a vše o ní. Žáci zhlédli prezentaci o pamětihodnostech, slavných osobnostech, videa a poslechli hudební ukázky, u kterých museli poznat interpreta a napsat název písně. Součásti soutěže byla úniková hra, která je seznámila s nejznámějšími místy Velké Británie. V únikové hře museli v rámci týmu ukázat nejen jazykové kompetence, ale i týmové dovednosti. Nakonec byla připravena prezentace o Severním Irsku, díky které jsme si mohli vyzkoušet, zda např. zvládneme pár obyčejných frází v irštině. Žáci si atmosféru soutěže moc užili a byla to pro ně jedna ze skvělých zkušeností, kdy si mohli vyzkoušet něco nového!

Za učitele anglického jazyka Mgr. Markéta Strakošová

PODZIMNÍ ATLETIKA II. STUPNĚ

V minulých dnech se žáci naší školy zúčastnili dvou atletických soutěží.

V atletickém čtyřboji družstvo starších dívek ve složení Eliška Honajzerová, Barbora Sakreidová, Sára Čani, Natálie Kostková a Mariana Kubešová vybojovalo v okresním kole výborné 3. místo.

V okresním kole přespolního běhu naši školu reprezentovaly 4 týmy. Mladší žáci skončili 10., mladší žákyně 5., starší žáci obsadili 4. místo a nejlépe dopadly starší žákyně (Eliška Honajzerová, Johana Babičová, Sára Čani, Barbora Holcová, Barbora Sakreidová, Markéta Bartáková), které doběhly na 2. místě.

Mgr. Zita Nyklová

OLYMPIÁDY A SOUTĚŽE 2021 - 2022

Přehled olympiád a soutěží ve školním roce 2022 – 2023

Olympiády a soutěže 2021-2022

Atletická olympiáda 14. 6. 2022

Atletika je fajn a najde se v ní skoro každý. Ať už ho baví technické disciplíny – skok do dálky, výšky, vrh koulí, nebo ho baví běhat na delší vzdálenosti či sprintovat rovinky. Naši žáci se na atletické olympiádě, pořádané ZŠ Porubskou, neztratili a ukázali svou chuť bojovat v různých atletických disciplínách.

Naši žáci obsadili přední pozice ve vrhu koulí, skoku do dálky, ve štafetách 4×60 metrů, v běhu na 800 metrů, ve sprintu na 60 metrů. Ostatní se krásně umístili, a i když se na jejich krku na závěr nehoupala medaile, tak prokázali velkou míru fair-play, fandili všem závodníkům, ukázali obrovskou chuť závodit a vydat se ze všech sil! Všem žákům 6. – 9. tříd, kteří reprezentovali školu, moc děkujeme a přejeme jim mnoho úspěchů na dalších závodech.

Mgr. Markéta Strakošová, Mgr. Markéta Beková

Borky z Klimkovic….

„My jsme BORKY z Klimkovic –  hej, hej, hej…“ tento pokřik zněl před každým naším zápasem sportovní halou v Mostě. Proč?  

V Mostě se v termínu 19. – 20. 5. 2022 odehrálo národní finále Školského poháru házené mladších dívek.

Tohoto sportovního zápolení se zúčastnilo osm týmů z celé České republiky. Naše děvčata reprezentovala nejen naši školu, ale celý Moravskoslezský kraj. Je to vůbec poprvé v novodobé historii školy, kdy se náš tým probojoval do celorepublikového finále.

Přestože naše škola není sportovně zaměřená, vedla si mezi házenkářskými týmy velice dobře. Z pěti zápasů jsme dva zápasy vyhráli a tři těsně prohráli. Celkově jsme v tomto republikovém finále obsadili krásné sedmé místo.

Tato akce byla online přenášena na YouTube kanále, čehož využili žáci, učitelé i rodinní příslušníci, a fandili nám tak na dálku.

Naši školu reprezentovaly: Markéta Bartáková, Eva Habustová, Nela Dobešová, Sára Čani, Nikol Filipová, Daniela Prašivková, Tereza Neuvirtová, Barbora Holcová, Eliška Bajgarová, Natálie Davidová, Karolína Kejdová, Andrea Jordánová a Anna Bálková.

Všem děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a celého Moravskoslezského kraje a přejeme jim další sportovní úspěchy nejen v házené.

Děkujeme také našim bývalým žákyním Elišce Zbořilové a Kristýně Hrabovské a těšíme se na další sportovní spolupráci.

Mgr. Zita Nyklová, Mgr. Martina Habustová

ZDATNÝ PÁŤÁK

V úterý 24.5. se vydal smíšený tým vybraných žáků z 5. ročníků do Ostravy. Na ZŠ Porubská proběhla soutěž Zdatný páťák, kde si děti ostravských a okolních škol porovnaly své sportovní možnosti. Za naši školu byly vybrány k reprezentaci tyto žačky –  Hoferková Barbora, Raková Linda, Pokorná Anežka a Orošová Sofie. Z chlapců se mohli předvést – Korábečný Adam, Kohutek Matyáš, Mikl Ondřej a Mihál Martin. Soutěžilo se ve 4 disciplínách – běh na 50 metrů, autový hod medicinbalem, skok daleký z místa a překážkový běh. Všechny děti předvedly své nejlepší sportovní výkony. Velký úspěch měla děvčata, která celkově získala 3. místo v dívčích týmech. Za tento výkon obdržely pohár, diplom a trička. Nádherné umístění měla Anežka Pokorná z 5.C, která získala titul nejlepší Zdatná páťačka a přivezla si zlatou medaili. Další úspěch slavila Linda Raková za 3. místo v disciplíně překážkový běh. Všem reprezentantům děkujeme. 
Mgr. Jana Haasová

PĚVECKÁ SOUTĚŽ 4. A 5. TŘÍD

V pátek 29.4 2022 si žáci 4. a 5. ročníků poměřili své pěvecké dovednosti. Hudební repertoár byl velmi pestrý a konkurence vysoká. Celým programem nás provedli spolužáci Gabča Prchalová a Ondra Neumann. Diváci si  mohli poslechnout písně různých českých interpretů. Zpěváci a zpěvačky předvedli famózní výkony. Porota měla výběr velmi těžký a nakonec se shodla na těchto výsledcích. 

1. místo Ema Richterová, 5.B
2. místo Tereza Langrová, 5.C
2. místo Pavel Gráf, 5.C
3. místo Sebastian Kouřil, 5.A
3. místo Beáta Svobodová, 4.B
3. místo Rozálie Richterová, 4.A
 
Všem vítězům i zúčastněným děkujeme. 
Mgr. Jana Haasová

MATEMATICKÁ SOUTĚŽ KLOKAN

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE ŽÁKŮ 4. A 5. ROČNÍKU

V pátek 1. 4. proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 4. a 5. ročníku. Vítězové třídních kol přednesli své připravené básně. Porota vybírala ze 17 dětí. Rozhodnout, kdo byl nejlepší, bylo velmi obtížné. A jak nakonec vše dopadlo?

Zvítězil žák 5.C třídy Štěpán Richter, 2. místo patří Pavlu Gráfovi z 5.C a Beátě Svobodové ze 4.B, na 3. místě jsou Sabina Hájovská z 5.A a Terezie Langrová z 5. .

Vítězům blahopřejeme.

Mgr. Naďa Danková

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE

Po roce jsme se opět rozhodli uspořádat školní kolo soutěže v anglickém jazyce. Školní kolo se kvůli doznívající epidemii přesunulo do online prostředí Google Classroom. Soutěž byla rozdělena do 2 kol. V prvním kolem soutěžící museli projít online testem, který je prozkoušel z gramatiky, porozumění textu a poslechu. Úspěšní řešitelé pak postoupili do druhého kola, kde museli předvést své jazykové schopnosti ve společné konverzaci s vyučujícími a ostatními soutěžícími.  V konverzační části začínali každý žáci svým představením, učitelé měli na soutěžící doplňující otázky a díky tomu se rozvíjela příjemná konverzace v přátelském duchu. Každý žák se musel více či méně zapojit do konverzace na zadané téma a ukázat svou jazykovou zdatnost – úroveň slovní zásoby, gramatiku, schopnost vést rozhovor atd.

Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií: 6. a 7. třída, 8. a 9. třída. Účast byla vysoká a úroveň angličtiny rovněž. Proto bylo velmi těžké se rozhodnout, kdo nás bude reprezentovat v okresním kole, do nějž mohl postoupit z každé kategorie pouze 1 žák.

V kategorii 6. a 7. tříd nás reprezentovala v okresním kole Gabriela Buroňová, ta následně obsadila 22. – 28. místo. Z kategorie 8. a 9. tříd to pak byla Veronika Jarošová, která obsadila velmi pěkné 16. místo. Účast v okresním kole byla velmi vysoká, stejně tak úroveň žáků jednotlivých škol, porotci měli opravdu velmi komplikované rozhodování a velmi všechny žáky chválili.

Věříme, že angličtina bude žáky stále bavit a že v příštím roce nám zachovají svou přízeň a budou mít chuť si opět vyzkoušet své jazykové schopnosti!

Za učitele anglického jazyka Mgr. Markéta Strakošová

O NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČESKÉ REPUBLIKY

V listopadu na naší škole proběhlo školní kolo tradiční chemické soutěže „O nejlepšího mladého chemika České republiky“. Zúčastnilo se 20 žáků 9. ročníku.

Výkony byly velmi vyrovnané. Na nejlepších místech se umístili a do dalšího kola postupují Jan Novák z 9.B, Patrik Marek z 9.A a Adam Svoboda z 9.B.

Další kolo, tentokrát v online verzi, proběhne v lednu 2022.
Držíme klukům palce a děkujeme za reprezentaci školy v této náročné soutěži.

Mgr. Kateřina Chrapková

14. ROČNÍK SOUTĚŽE BOBŘÍK INFORMATIKY

V letošním školním roce se naše škola opět zapojila do celostátní on-line soutěže s názvem Bobřík informatiky, která je určená žákům 4. – 9. tříd základních škol a studentům středních škol. Celkem se zapojilo 267 žáků školy, kteří soutěžili ve třech věkových kategoriích – Mini, Benjamin a Kadet. Soutěžní otázky byly z těchto oblastí: informatické myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnost. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.

V kategorii MINI (4. a 5. třídy) soutěžilo 101 žáků, bobříků bylo celkem 17. Nejúspěšnějšími soutěžícími byli Sandra Limová z 5.B se 180 body, druhé místo obsadila Tereza Horáková z 5.B se 172 body a na třetím místě skončil se ziskem 165 bodů Sebastian Školoudík ze 4.B.

V kategorii BENJAMIN (6. a 7. třídy) se soutěže zúčastnilo celkem 85 žáků, z nichž bobříka ulovilo 17. Na prvním místě se umístil Jakub Häring ze 7.C se 164 body, dělené druhé místo získali Oliver Václavek z 6.B, Hana Janásková ze 7.C a Gabriela Buroňová ze 7.A se 160 body a třetí místo obsadil Jakub Parchański z 6.A se ziskem 156 bodů.

Kategorie KADET (8. a 9 třída) byla na naší škole nejúspěšnější. Celkem naši žáci získali 30 bobříků z 81 zúčastněných. Vítězem této kategorie se stal Matěj Horák z 8.C, který získal maximální počet bodů – 192, na druhém místě se umístil Adam Bartoš z 8.C se 180 body a třetí místo obsadil Jan Novák z 9.B, který získal 176 bodů.

V celé ČR se soutěže zúčastnilo přes 100 000 žáků a studentů. Děkuji všem zúčastněným za bojovnost, kolegům za pomoc při organizaci, gratuluji všem úspěšným řešitelům národního kola a těším se příští rok zase při lovu bobříků.

                                                                                                                                            Mgr. Lucie Kovařčíková

Bobřík informatiky
Bobřík informatiky
Bobřík informatiky
Bobřík informatiky
Bobřík informatiky

DEVÁŤÁCI SE ZÚČASTNILI MORAVSKOSLEZSKÉHO MATEMATICKÉHO ŠAMPIONÁTU

Moravskoslezský matematický šampionát je mezinárodní matematická soutěž pro nadané žáky devátých tříd základních škol a studenty 3. ročníků středních škol. Soutěž tradičně probíhá v říjnu v prostorách Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě. Účastníci ze základních škol řeší úlohy v družstvech. Této zajímavé soutěže se účastníme s našimi deváťáky pravidelně, v případě úspěchu je to může zvýhodnit u přijímacího řízení na toto gymnázium. Letos probíhala soutěž netradičně – týmy z jednotlivých škol byly izolovány od ostatních v přidělených třídách a odpadlo společné vyhlášení vítězů, aby se nezvyšovalo riziko nákazy.

Mgr. Renáta Nejezchlebová

A jak to vidí deváťačky Eliška Faberová a Tereza Hoňková?

Ve čtvrtek 21.10. jsme se společně s vybranými žáky 9. tříd vydali na Matematický šampionát, který se uskutečnil na Wichterlově gymnáziu. Když jsme dorazili, tak každou školu posílali do jiné třídy, tam jsme se posadili do skupin po čtyřech, podle toho jak jsme byli rozděleni do týmů. Nastalo čekání, v průběhu kterého jsme dostali od pořadatelů svačinu a pití. V soutěži byly tři série příkladů se čtyřmi úlohami a na každou z nich jsme měli pouze 25 minut. Úlohy byly náročné a bylo na ně docela málo času. Bojovali jsme statečně. Sice jsme se neumístili, ale byla to dobrá zkušenost a všichni jsme si to užili.