• 556 420 104
 • info@zsklimkovice.cz
 • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

Soutěže

Atletická olympiáda pro 4. - 5. ročníky

Atletická olympiáda
Ve středu 15.5. proběhla na sportovišti ZŠ Porubské Atletická olympiáda pro žáky čtvrtých až pátých ročníků a my tam nemohli chybět! Závod zahrnoval několik disciplín, ve kterých děti mohly předvést své dovednosti. Za naši školu bylo vybráno družstvo o počtu 12 dětí. Za čtvrťáky nastoupili:
Alice Korábečná – sprint, hod
Lukáš Doležel – sprint, hod
Matěj Habusta – sprint, skok daleký
Adéla Čechovská – hod, skok daleký
Sportovci z pátých tříd:
Tomáš Nešetřil – běh 600 m, skok daleký, štafeta
František Sikora – běh 600 m, hod, štafeta
Langer Viktor – sprint, hod, štafeta
Martin Zámrský – sprint, skok daleký, štafeta
Marie Pokorná – běh 600m, skok daleký, štafeta
Gabriela Lechová – běh 600 m, sprint, štafeta
Viktorie Hašková – sprint, hod, štafeta
Nela Hebdová – hod, skok daleký, štafeta
 
Celý den se nesl ve znamení sportovního ducha a fair play. Děti se navzájem podporovaly a povzbuzovaly, což vytvořilo pozitivní a přátelskou atmosféru. Po napínavých závodech byli vyhlášeni vítězové jednotlivých disciplín. Každý účastník předvedl skvělé výkony a byl odměněn potleskem spolužáků a učitelů. Famózní výsledek pro naši školu získala Nela Hebdová, které obdržela 2. místo v hodu. Těšíme se na další sportovní akce a věříme, že příští rok bude opět plný skvělých výkonů a radosti ze sportu!
Mgr. Jana Haasová

Pěvecká soutěž 4. a 5. ročníků

Ve čtvrtek 25. dubna se konala pěvecká soutěž pro žáky 4. a 5. ročníků, která přinesla nejen skvělou zábavu, ale také ukázala množství hudebního talentu našich školáků. Každý účastník předvedl své hudební nadání a odvahu vystoupit před publikem. Atmosféra byla plná radosti a podpory, což dokazuje, že škola není jen místem vzdělávání, ale i prozkoumávání a rozvíjení talentu. Všechna vystoupení byla povedená, avšak vítěz mohl být pouze jeden. Porota se nakonec vybrala tyto účinkující.

1.místo Eliška Grobelná, 5.A, Černé oči

2.místo Kateřina Kaštovská, 4. C, My pluli dál

2.místo Nikol Sedláčková, 5. B, Já chci tančit

3.místo Kristína Kováčová, 4.A, Grónská písnička

 

Těšíme se na další podobné události, které budou jistě plné nadšení a nových objevů.

Mgr. Jana Haasová

MATEMATICKÁ SOUTĚŽ PANGEA

V letošním školním roce si žáci 4. a 5. ročníků vyzkoušeli matematickou soutěž Pangea. Je určena pro všechny děti, které rády řeší matematické úlohy vycházející z běžného života. Letos byly zaměřeny na sport a kinematografii. Cílem této soutěže je podpořit zájem dětí o matematiku a poukázat na to, jak je důležitá v běžném a profesním životě. Celkem se do soutěže zapojilo 12 874 žáků 4. ročníků a 13 781 žáků 5. ročníků z celé České republiky.

Výsledky školního kola soutěže 4. tříd:

 1. místo – Robin Kalaš, 4.B (55 bodů)
 2. místo – Tomáš Svoboda, 4.B (44 bodů)
 3. místo – Jiří Revaj, 4.C (33 bodů)


 

Výsledky školního kola soutěže 5. tříd: 

 1. místo – Justýna Richterová, 5.A (44 bodů)
 2. místo – Stela Janečková, 5.A (38 bodů)
 3. místo – Viktorie Baloghová, 5.A (35 bodů)

 

Výborného výsledku dosáhl Robin Kalaš, který se umístil na 3. místě v kraji a na 13. místě v rámci celé České republiky. Bude naši školu reprezentovat na celorepublikovém finále dne 14. 6. v Praze.

Mgr. Lucie Kovařčíková

Matematická soutěž Pangea

MATEMATICKÁ SOUTĚŽ KLOKAN

Dne 22. března 2024 proběhla na naší škole mezinárodní matematická soutěž Klokan 2024. Řešení úloh se stupňující se obtížností vyžaduje logické uvažování, prostorovou představivost, strukturované, analyticko-syntetické a kombinační myšlení. Soustředit se 60 minut na 24 náročných matematických úloh je náročná výzva. A komu se to podařilo nejlépe?

Kategorie  Cvrček – 3. ročník:

 1. místo Zuzana Marhevská, 3. B  79 bodů             
 2. místo Julie Ostruszková, 3. B    75 bodů              
 3. místo Adriana Wankeová, 3. A 74 bodů             

 

Kategorie Klokánek – 4. a 5. ročník:

 1. – 2. místo Justýna Richterová, 5. A a Tomáš Svoboda, 4. B 102 bodů

3. místo Nina Diblíková, 5. A 99 bodů           

 

Kategorie Benjamín – 6. a 7. ročník: 

 1. místo Václav Kasan, 6. A 
 2. místo Mariana Ščerbová, 7. B      
 3. místo Rozárie Richterová, 6. A bodů

 

Kategorie Kadet – 8. a 9. ročník:

 1.    místo Tobiáš Lasota, 9. B      
 2.    místo Gabriela Buroňová, 9. A                    
 3.    místo Mariana Kubešová, 9. B                                    

 

Všichni soutěžící obstáli se ctí. Vítězům blahopřejeme.

Mgr. Naďa Danková, Mgr. Jana Sýkorová

Výtvarná soutěž „Budoucnost v dopravě“

V únoru proběhla na naší škole výtvarná soutěž žáků 1. – 5. tříd na téma “ Budoucnost v dopravě“. Žáci mohli použít libovolnou techniku. Soutěže se zúčastnilo velké množství talentovaných malířů, kteří namalovali a vytvořili nádherná díla. Pro pedagogy bylo velmi obtížné, z tak nádherných prací vybírat.

Porota vybrala a ocenila tyto žáky:

na 1. místě se umístila Julie Ostruszková z 3. B

na 2. místě se umístila Viktorie Hašková z 5. B

na 3. místě se umístila Denisa Bártová ze 4. C a Helena Porubová ze 4. A

Všem dětem, které se do výtvarné soutěže zapojily, děkujeme. Všechny výkresy byly nádherné. Výherci byli oceněni.  Výtvarná díla jsou vystavena na nástěnce chodby 1. stupně. Ještě jednou výhercům blahopřejeme.

Mgr. Renata Ottová, Mgr. Vendula Richterová

Recitační soutěž 1. - 3. tříd

Ve středu 31. 1. 2024 proběhla na naší škole recitační soutěž. Z každého ročníku byly vybrány  4 děti, které nejlépe přednesly svou básničku. Slyšeli jsme legrační básničky, básničky o zvířátkách, o přírodě.  Děti byly hodnoceny dětskou porotou a porotou odbornou. Od dětské poroty děti dostaly sladkost a odborná porota  rozhodla takto:

Všem rodičům děkujeme spolupráci při výběru a naučení  krásných básniček.

                                                                                                    Mgr. Božena Gamonová

Regionální kolo Mladého chemika na SŠCH Heyrovského

Z dvou tisíc žáků krajského kola soutěže O nejlepšího chemika ČR do laboratorního regionálního kola postoupila žákyně 9.A Gabriela Buroňová.

Gabka se na toto kolo připravovala s vyučujícími chemie ve školní laboratoři, ale také absolvovala přípravný kurz ve Světě techniky. Skvěle zvládla práci s byretou a laboratorní metodu odměrné analýzy, titraci, se kterou se žáci běžně na základní škole nepotkají.
Výsledky Gabčiny práce v regionálním kole dopadly na výbornou, Gabka při titraci pracovala s menší než 5% chybou.
Gabka v laboratoři vybojovala 26. místo a převzala ocenění v přítomnosti zástupců města Ostravy, SPŠCH Heyrovského, Ostravské univerzity a Vysoké školy báňské na slavnostním vyhlášení v aule VŠB.
Jsme na ni pyšní a děkujeme za reprezentaci školy.

Vyučující chemie:

Mgr. Kateřina Chrapková, Ing. Marcela Hurníková a Mgr. Kristýna Luzarová

Hello everybody!
Olympiáda v anglickém jazyce

Po roce nás opět čekala dlouho očekávaná výzva, kterou představuje olympiáda v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: 6. – 7. ročník, 8. – 9. ročník. Soutěž byla rozdělena na dvě části. První prověřila gramatické a poslechové dovednosti, vše bylo navíc ztíženo omezeným časem. Do druhého kola postupovali jen ti, kteří se s testy nejlépe poprali. Čekalo je druhé kolo, kde se společně bavili na vybrané téma. Úkolem bylo vyjádřit svůj názor, zapojit se do diskuze, reagovat na ostatní. Soutěž se nesla ve velmi příjemném duchu, žáci prokázali výbornou úroveň angličtiny a mnozí z nich si vyzkoušeli trochu jinou formu soutěže.

A jak to tedy dopadlo: 

Kategorie 6. – 7. ročník:

 1. místo: Pavel Gráf, 7.D
 2. místo: Tereza Fedáková, 7. A
 3. místo: Maxmilián Hodulák 7. D, Eva Kovařčíková 7.A

 

Kategorie 8. – 9. ročník:

 1. místo: Gabriela Buroňová, 9.A
 2. místo: Antonín Zabloudil, 8.A
 3. Nela Šaclerová 8. C, Erika Solanská 9.B

Jsme rádi, že zájem o anglický jazyk je stále vysoký a můžeme vyslat dva naše zástupce – Gabku a Pavla,  do okresního kola, kde naberou opět další zkušenosti. Držíme jim palce!

Mgr. Markéta Strakošová

MEMORIÁL ŠÁRKY PRAVDOVÉ

Matematická soutěž Memoriál Šárky Pravdové je týmová matematická soutěž pořádaná Gymnáziem Mikuláše Koperníka v Bílovci na počest Šárky Pravdové, bývalé profesorky matematiky. Soutěž se skládá z 60 úloh, které vytvořili studenti vyššího gymnázia pro mladší spolužáky. Letos poprvé se této soutěže zúčastnili i žáci naší školy. Při přípravě na soutěž jsme se soustředili na seznámení s jejími netradičními pravidly. Úlohy byly různě obtížné, některé i zábavné, a vyžadovaly nejen znalosti matematiky, ale i logické myšlení, kreativitu a spolupráci.

V kategorii 6. a 7. tříd nás reprezentovali sedmáci Barbora Hoferková, Pavel Gráf, Daniel Kalaš a Karel Buryan, v kategorii 8. a 9. tříd žáci osmého ročníku Daniela Tomášková, Viktorie Brhelová, Antonín Zabloudil a deváťačka Gabriela Buroňová.

Výsledek nás nezklamal, mladší tým se umístil na 10. místě. Předběhly nás jen týmy gymnázií, mezi základními školami jsme byli první. Starší tým skončil třináctý, mezi základními školami druhý.

Ke krásnému výsledku oběma týmům blahopřejeme! Nabyté zkušenosti určitě zúročí příští rok. Doufám, že jste si soutěž užili a naučili se něco nového. 😊

Mgr. Renáta Nejezchlebová

WOLFRAM 2023

WOLFRAM 2023

Dne 30. května se vybraní žáci 8. ročníku zúčastnili oblastního kola soutěže WOLFRAM 2023. Soutěž probíhala pod záštitou Armády ČR, Krajského vojenského velitelství Ostrava. Žáci plnili úkoly a soutěže v osmi náročných disciplínách – 2x bojová dráha, střelba ze vzduchovky, silový trojboj, zdravověda, hod granátem, vytrvalostní běh a vědomostní test o výsadku 2. světové války Wolfram. Náročnost jednotlivých disciplín vyžaduje dobrou koordinaci kapitána týmu. U některých překážek si musí soutěžící takticky rozvrhnout síly a současně určit, který člen družstva může pro tým získat nejvíce bodů. Týmová spolupráce je pro tento typ závodu základem.

Naši školu reprezentovali žáci a žákyně – Sarah Čani, Jiří Duben, Matěj Šolc a Jakub Neuvirth.

Celý den si krásně užili, zasportovali si a ve velké konkurenci vybojovali krásné 7. místo. Našim soutěžícím gratulujeme! 🙂

Závod se koná na počest parašutistů skupiny Wolfram, kteří byli vysazeni na území Protektorátu Čechy a Morava během 2. světové války.

Mgr. Jana Petrušková, Mgr. Zita Nyklová

Zdatný páťák

Zdatný páťák

V úterý 22.5. se vydal smíšený tým vybraných žáků z 5. ročníků do Ostravy. Na ZŠ Porubská proběhla soutěž Zdatný páťák, kde si děti ostravských a okolních škol porovnaly své sportovní možnosti. Za naši školu byly vybrány k reprezentaci tyto žačky –  Galejová Barča, Bérešová Naty, Burdová Terka a Svobodová Bea. Z chlapců se mohli předvést – Unucka Vojta, Jelínek Oli a Lubojacký Tobi. Soutěžilo se ve 4 disciplínách – běh na 50 metrů, autový hod medicinbalem, skok daleký z místa a překážkový běh. Všechny děti předvedly své nejlepší sportovní výkony. Nádherné umístění si vybojoval Vojta Unucka ze třídy  5.A, který získal titul druhý nejlepší Zdatný páťák. Všem reprezentantům děkujeme. 

Mgr. Jana Haasová

Výtvarná soutěž žáků 1. stupně

Na naší škole proběhla výtvarná soutěž žáků 1. – 5. tříd na téma “Vesmír“. Žáci mohli použít libovolnou techniku a formát výkresu. Soutěže se zúčastnilo velké množství talentovaných malířů, kteří namalovali a vytvořili nádherná díla. Pro pedagogy bylo velmi obtížné, z tak nádherných prací vybrat pouze tři vítěze ve třech kategoriích.

Kategorie 1. – 3. tříd:                                                Kategorie 4. – 5. tříd:

 1. místo: Anička Nezhodová 3.C                             1. místo: Barbora Galejová  5.A
 2. místo: Valentýnka Tvrdá 2.A                              2. místo: Dimitri Kanurkov  4.B
 3. místo: Barunka Bajáková 1.B                              3. místo: Nela Urbišová  4.A

 

Bonusovou kategorií byly vesmírné modely.

 1. místo: Eliška Kolarczyková 2.B
 2. místo: Robin Kalaš 3.B
 3. místo: Viktorie Langrová 4.B

 

Všem dětem, které se do výtvarné soutěže zapojily, děkujeme. Všechny výkresy byly nádherné. Výherci byli oceněni.  Všechna výtvarná díla jsou vystavena na nástěnkách chodby 1. stupně. Ještě jednou výhercům blahopřejeme.

Mgr. Renata Ottová, Mgr. Vendula Richterová

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ

Na hřišti základní školy A. Kučery v Ostravě-Hrabůvce proběhlo dne 5. května okrskové kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěže se zúčastnili vybraní žáci ze 7. A, kteří museli prokázat znalosti z pravidel silničního provozu v teorii i praxi, absolvovat zkoušku ze zdravovědy a zvládnout jízdu zručnosti na jízdním kole. Družstvo žáků ve složení Tereza Deylová, Kristýna Rucká, Šimon Krayzel a Jakub Parchanski  obsadilo 4. místo a dětem za reprezentaci školy děkujeme a k výkonu gratulujeme. Cílem soutěže je přispívat ke zvýšení efektivity dopravně výchovného působení ve školách, správnému a bezpečnému chování dětí v silničním provozu a ke snižování dopravní nehodovosti, prohloubit a ověřit znalosti a dovednosti žáků v uplatňování pravidel silničního provozu pro cyklisty, v technice jízdy na kole a v dalších dovednostech nezbytných k bezpečné jízdě na kole, podněcovat a zvyšovat zájem žáků o bezpečnou dopravu a o dopravní výchovu.

Mgr. Jana Petrušková, Mgr. Zita Nyklová

VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ

I v letošním školním roce proběhla na naší škole tradiční velikonoční soutěž  O nejkrásnější velikonoční kraslici, vazbu a dekoraci. Jsme rádi, že se každoročně žáci do této soutěže zapojují a svými krásnými, originálními výrobky nám zkrášlují vstup do školy. Porota měla i letos velmi těžký úkol vybrat ze všech soutěžních výrobků ty nejkrásnější. Nakonec rozhodla takto a v kategorii jednotlivců se vítězi stali tito žáci: 

Jirka Vidlák z 1. A,Velikonoční soutěž

David Buchta z 1. B,

Aryna  Lichodit z 1. B,

Valentýna Tvrdá z 2. A,

Berenika Hašková z 2. A,

Leontýnka Linzerová z 3. B,

Míša Macharová ze 4. A,

Zuzka Homolová ze 6. A,

Dominik Jansa ze 7. A,

Martina Ševčíková a Amálie Krátká z 8. B a

Adélka Mleczková z 9. B

V kategorii skupin byly oceněny krásné a nápadité výrobky dětí školní družiny a keramického kroužku. Žáci také vyráběli ozdoby v hodinách pracovní výchovy. Mezi skupinami zvítězili žáci 6. D, žáci 8. A – skupina paní učitelky K. Chrapkové a žáci 7. C – skupina paní učitelky M. Hurníkové.

Vítězům gratulujeme a všem zapojeným žákům, rodičům a pedagogům děkujeme.

Mgr. Svatava Lichá

Vyhodnocení jarního sběru papíru

Ve dnech 19. – 21. dubna se na naší škole uskutečnil tradiční jarní sběr papíru, jehož výtěžek je věnován na potřeby chovu hrocha obojživelného v ZOO Ostrava.

V letošním roce se nám podařilo nasbírat 4 244,7 kg papíru.

Na prvním stupni se podle množství vybraného papíru umístily na stupních vítězů tyto třídy:

Na 3. místě třída 4. B (celkem nasbíráno 275,5 kg papíru)

Na 2. místě třída 2. B (celkem nasbíráno 287,5 kg papíru)

Na 1. místě třída 5. B (celkem nasbíráno 420,2 kg papíru)

A jak to dopadlo na druhém stupni?

Za druhý stupeň vyhodnotíme třídu 7. C, kde se zapojilo 63% dětí a 7. B s 33% účastí žáků.

Jako jednotlivci nasbírali nejvíce papíru tito žáci:

Jiří Konečný z 5. B – celkem 220 kg

Eliška Kolarczyková z 2. B – celkem 175 kg

Justýna Kejdová z 5. A – celkem 119 kg

Jana Kaštovská z 6. D – celkem 500 kg

Anna Bálková ze 7. B – celkem 384 kg

Daniela Prašivková z 8. C – celkem 215 kg.

Nakonec bychom chtěli všem žákům i rodičům poděkovat za účast a těšíme se zase při podzimním sběru.

Mgr. Jana Petrušková

Geologické kladívko

Geologické kladívko

 

Kryštof Batko z 9.A a Martin Urban z 9.B naší školu reprezentovali v soutěži Vysoké školy Báňské, Geologické kladívko.
Kluci museli ještě před soutěží doplnit a odeslat geologický text a v den konání soutěže úspěšně zvládli test a poznávačku minerálů a hornin.
Děkujeme za reprezentaci školy v této náročné soutěži s geovědním zaměřením.

Mgr. Kateřina Chrapková

Pěvecká soutěž

Pěvecká soutěž
Dne 19. dubna se v tělocvičně školy konala pěvecká soutěž mezi žáky 4. a 5. ročníků. Všichni zúčastnění byli velmi odvážní a předvedli svá pěvecká vystoupení před publikem. Porota nakonec vybrala nejlepší pěvecké projevy.
 
3. místo Marie Pokorná a Nikol Sedláčková 
2. místo Monika Kudrnová a Rozárie Richterová 
1. místo Beáta Svobodová 
 
Všem děkujeme a přejeme další úspěchy.
Mgr. Jana Haasová 

Matematická soutěž Pangea

Matematická soutěž PangeaV letošním školním roce si žáci 4. ročníků vyzkoušeli matematickou soutěž Pangea. Je určena pro všechny děti, které rády řeší matematické úlohy vycházející z běžného života. Letos byly zaměřeny na dějiny a zvířata. Cílem této soutěže je podpořit zájem dětí o matematiku a poukázat na to, jak je důležitá v běžném a profesním životě. Celkem se do soutěže zapojilo 11 815 žáků z celé České republiky.

Výsledky školního kola soutěže 4. tříd:

 1. místo – Viktor Langer, 4.B (46 bodů – 6. místo v kraji a 74. místo v celé ČR)
 2. místo – Tim Václavek, 4.B (45 bodů – 7. místo v kraji a 86. místo v celé ČR)
 3. místo – Monika Kudrnová, 4.A (39 bodů – 19. místo v kraji a 260. místo v celé ČR)
 4. místo – Justýna Richterová (35 bodů – 36. místo v kraji a 517. místo v celé ČR)

Mgr. Lucie Kovařčíková

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA

Fyzikální olympiáda

Fyzikální olympiáda je náročná soutěž věnovaná žákům 8. a 9. ročníků.

První kolo soutěže je domácí. Žáci musí vyřešit nejméně pět obtížných úloh, které je nominují k účasti v kole okresním. Vítězem školního kola v kategorii F žáků 8. tříd se stal Petr Homola ze třídy 8. A. V kategorii E žáků 9. tříd ve školním kole zvítězil Adam Kovařčík a na druhém místě se umístil Vojtěch Matýsek oba ze třídy 9. A. 

22. března všichni tito žáci reprezentovali naši školu v okresním kole fyzikální olympiády v Ostravě. V náročné konkurenci žáků nižších gymnázií obsadil Adam Kovařčík pěkné 9. místo a Vojtěch Matýsek se umístil na 10. místě.

Děkujeme všem chlapcům za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Sýkorová

MATEMATICKÝ KLOKAN NA 1. STUPNI

17. března 2023 proběhla na naší škole mezinárodní matematická soutěž Klokan 2023. Řešení úloh se stupňující se obtížností vyžaduje logické uvažování, prostorovou představivost, strukturované, analyticko-syntetické a kombinační myšlení. Soustředit se 60 minut na 24 náročných matematických úloh je náročná výzva. A komu se to podařilo nejlépe?

Kategorie  Cvrček – 3. ročník:

 1. Tomáš Svoboda, 3. B                     79 bodů
 2. Robin Kalaš, 3. B                             75 bodů
 3. Vojtěch Vaníček, 3. A                     69 bodů

Kategorie Klokánek – 4. a 5. ročník:

 1. Dan Marhevský, 4. A                       105 bodů
 2. Sebastian Školoudík, 5. B              104 bodů
 3. Amálie Foltová, 5. A                        92 bodů

Všichni soutěžící obstáli se ctí. Vítězům blahopřejeme.

Mgr. Naďa Danková

MATEMATICKÝ KLOKAN

Na konci března probíhá na naší škole mezinárodní soutěž Matematický klokan.

Důvodem netradičního názvu pro tuto soutěž je místo jejího vzniku – Austrálie. Odtud se soutěž rozšířila do dalších více než 60 zemí všech kontinentů, u nás proběhla poprvé roku 1995. Na naší škole řeší příklady vybraní žáci od třetích do devátých tříd. 60 minut čistého času je vyplněno usilovným přemýšlením nad 24 úlohami s různou obtížností a bodovým ohodnocením. Za špatně zvolenou odpověď se body odčítají, takže ke slovu přijde i taktizování.

A kdo byl nejlepší na 2. stupni?

MATEMATICKÝ KLOKAN

V kategorii BENJAMÍN pro 6. a 7. ročník: 

 1. místo Daniela Tomášková, 7. B
 2. místo Antonín Zabloudil, 7. A
 3. místo Šimon Krayzel, 7. A

 

 V kategorii KADET pro 8. a 9. ročník: 

 1. místo Adam Kovařčík, 9. A
 2. místo Andrej Lasota, 9. A
 3. místo Matěj Horák, 9. C

Mgr. Renáta Nejezchlebová

 

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE

Odpoledne na svatého Valentýna jsme na naší školní on-line platformě Google Workspace – Google Classroom spustili školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – žáci 6. a 7. ročníku a žáci 8. a 9. ročníku.

Přihlášení soutěžící vypracovali on-line gramatický a poslechový test a ti nejúspěšnější postoupili do konverzační části soutěže. Ta se konala opět on-line o dva dny později. Nejprve se v aplikaci Google Meet připojili žáci z nižší kategorie a společně s vyučujícími konverzovali na různá témata. Po krátké poradě bylo rozhodnuto o tomto pořadí: 1. Antonín Zabloudil (7.A), 2. Ema Richterová (6.A), 3. Tereza Dejlová (7.A), David Petruška (7.B), Tereza Fedáková (6.A).

Konverzační část soutěže pokračovala také ve vyšší kategorii s těmito výsledky: 1. Eliška Peszynski (9.B), 2. Gabriela Buroňová (8.A), 3. Karolína Pavlasová (9.C), Matěj Huspenina (9.C), Matěj Horák (9.C), Adam Kovařčík (9.A).

Okresní kolo olympiády proběhlo 1.3. ve Středisku volného času v Moravské Ostravě. Naši školu reprezentovaly Ema Richterová a Eliška Peszynski.

Děkujeme všem soutěžícím za jejich zájem i nadšení pro angličtinu, velmi jsme si to užili a jsme přesvědčeni, že angličtina má v životech mladých lidí nezastupitelné místo.

Mgr. Radana Albrechtová a Mgr. Markéta Strakošová

Školní kolo recitační soutěže žáků 4. a 5. ročníku

Ve středu 22. 2. proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 4. a 5. ročníku. Vítězové třídních kol přednesli své připravené básně. Porota vybírala z 15 dětí. Rozhodnout, kdo byl nejlepší, bylo velmi obtížné. A jak nakonec vše dopadlo?

První místo patří Natálii Bérešové z 5. A,

na druhém místě jsou Justýna Richterová ze 4. A a Sofie Ujfaluši ze 4. B,

na třetím místě jsou Beáta Svobodová z 5. B a Eliška Grobelná ze 4. A.

 Vítězům blahopřejeme.

Mgr. Naďa Danková

KAŽDÝ JOB MÁ SVOU HVĚZDU - PODRUHÉ

Sedm pádů babky Sabky

Opět se hlásíme se soutěží Každý job má svou hvězdu. Tým tvůrců soutěže zaslal poděkování a malou pozornost týmu Sedm pádů babky Sabky. I když se děvčata ze 6.ročníku v soutěži neumístila, důležité je, že se zúčastnila.

Sabina Hájovská, Terezie Langrová a Ema Richterová jsou důležitou součástí redakčního týmu Zpravodajství ZŠ Klimkovice a o jejich talentu určitě ještě uslyšíme.

Děvčatům, stejně jako tvůrci soutěže, přeji, ať je kreativní duch a chuť tvořit neopouští.

Mgr. Marcela Ševčíková

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 5. ROČNÍKU

Matematická olympiáda 72. ročník 2022/2023, kategorie Z5 – 5. ročníky

Ve školním roce 2022/2023 se vybraní žáci 5. tříd zúčastnili 72. ročníku Matematické olympiády.  Školní kolo proběhlo v listopadu a prosinci. Podmínkou k postupu do okresního kola bylo vyřešení alespoň 4 příkladů z 6 zadaných úloh. Tyto úlohy řešili žáci sami doma. Už v prvním kole si mladí matematici pořádně lámali hlavu. Úlohy rozhodně nebyly jednoduché. 

Úspěšní řešitelé školního kola byli nakonec tři Barbora Galejová z 5. A, Amálie Foltová z 5. A, Vojtěch Unucka z 5. A. Okresní kolo se konalo 25. 1. 2023 v Ostravě. V tomto kole museli žáci samostatně vyřešit 3 velmi náročné úkoly a prokázat své matematické dovednosti. Ze 49 soutěžících bylo 22 úspěšných řešitelů. Mezi nimi se na pěkném13. místě umístila Amálie Foltová 5. A třídy, na 21. místě Vojtěch Unucka 5. A třídy. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy a úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Mgr. Naďa Danková

SOUTĚŽ O NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ TUTORIÁL

Pracovní výchova – 8. ročník

Součástí pracovní výchovy je nejen znalost pracovních postupů různých činností, ale také schopnost daný postup popsat tak, aby byl srozumitelný ostatním.

V pracovní výchově dostali žáci do Classroom učebny materiály k nastudování. Zopakovali si slohový útvar  POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU, měli možnost zhlédnout prezentace a videoreportáže popisující různé činnosti. Nakonec se měli zamyslet nad tím, která praktická činnost jim jde nebo je baví a tu si připravit jako text.

Poté měli žáci týden na to vytvořit video – tzv. tutoriál. Ten zaslali do učebny a 1. února byl nahrán na náš YouTube kanál, kde mohou žáci, jejich kamarádi, rodina a známí dávat jejich videím lajky. Celkem se jedná o 8 videí, kde se peče, vaří, vyměňuje kolo, preparuje cibule nebo nafukuje míč.

Hlasovat můžete zde, do 9. února:

https://youtu.be/iHkydTi4E3c

https://youtu.be/L49m2FP3uic

https://youtu.be/MZTrV2Fckqc

https://youtu.be/-oCwxsNyl3c

https://youtu.be/dC6EQLhibSo

https://youtu.be/1EGr85MB2Y8

https://youtu.be/04Spq4hUSUQ

https://youtu.be/19G1QdwLgIo

Soutěžní video bude vyhodnoceno 14. února a oceněno drobnou cenou a diplomem.

Cílem této soutěže je motivovat žáky 8. ročníku k manuální činnosti, která je nezbytnou součástí našeho života a bez níž se nikdo z nás zcela neobejde.

Mgr. Marcela Ševčíková

ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽI KAŽDÝ JOB MÁ SVOU HVĚZDU

Soutěž KAŽDÝ JOB MÁ SVOU HVĚZDU byla realizována v období 1. 10. 2022–30. 11. 2022. Soutěž byla určena pro žáky základních a středních škol v Moravskoslezském kraji a jejich úkolem bylo ve spolupráci s pedagogy, případně rodiči, natočit krátká informativní videa, ve kterých stručně a kreativně představí vybranou profesi.

Do soutěže poslalo video (a spolu s ním i všechny potřebné dokumenty) 87 týmů ze základních i středních škol. Je mi velkým potěšením oznámit, že žáci naší školy se nejen do soutěže zapojili, ale také budou oceněni!

 Od loňského roku je na naší škole zaveden kroužek Zpravodajství ZŠ Klimkovice, kde s dětmi z prvního a druhého stupně natáčíme jednou měsíčně zprávy z naší školy, které můžete najít na našem YouTube kanále pod názvem ZŠ KLIMKOVICE NEWS. Hlavním výstupem kroužku však není jen natáčení. Hrajeme zde různé dramatické hry, scénky, cvičíme výslovnost a přednes, učíme se, jak pracovat s trémou a stresem, ale také soutěžíme.

 Soutěže KAŽDÝ JOB MÁ SVOU HVĚZDU se zúčastnily 2 týmy se 4 videi. Soutěžní tým děvčat ze 6.ročníku (Ema Richterová, Sabina Hájovská ze 6.A a Terezie Langrová ze 6.D se Show 7 pádů babky Sabky) se bohužel neumístil. Další tři videa vytvořili bratři Míša a Kryštof Zuberovi z 5.B. Jedno z nich s názvem Popeláři bylo úspěšné! Chlapci si 30.1.pojedou převzít cenu do multifunkčního sálu budovy OA v Ostravě.

Vítězné video můžete zhlédnout zde:

https://youtu.be/2y-CHN6G6vk

Projekt nám umožnil nahlédnout pod pokličku myšlenek nastupující generace, jejich vnímání nejen světa práce, ale i práce s informacemi, které byly zaměřeny na výběr budoucího povolání a rozvoje ICT dovedností.

Mgr. Marcela Ševčíková

O NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČESKÉ REPUBLIKY

V listopadu na naší škole proběhlo školní kolo tradiční chemické soutěže „O nejlepšího mladého chemika České republiky“. Školního kola se zúčastnilo 64 žáků 9. ročníku.
Na nejlepších místech se umístili a do dalšího kola postoupili Matyáš Krayzel z 9.B, Karolína Sacká z 9.A a Vojtěch Matýsek z 9.A. Další, regionální kolo proběhlo na Střední škole chemické akademika Heyrovského.
Děkujeme za reprezentaci školy v této náročné soutěži a těšíme se na postup do dalšího kola, které bude už v laboratoři.

Mgr. Kateřina Chrapková a Ing. Marcela Hurníková

15. ročník celostátní soutěže Bobřík informatiky

V letošním školním roce se naše škola opět zapojila do celostátní on-line soutěže s názvem Bobřík informatiky. Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ po maturitu. Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Celkem se zapojilo 358 žáků školy, kteří soutěžili ve třech věkových kategoriích – Mini, Benjamin a Kadet. Úspěšný řešitel musel získat minimálně 120 bodů.

V kategorii KADET (8. a 9. třídy) soutěžilo 146 žáků, bobříků bylo celkem 11. Nejúspěšnějším soutěžícím byl David Buroň z 9.B se 172 body, dále Adam Kovařčík z 9.A se 156 body a na třetím místě skončil se ziskem 145 bodů Tomáš Nováček z 9.B.

V kategorii BENJAMIN (6. a 7. třídy) se soutěže zúčastnilo celkem 121 žáků, z nichž bobříka ulovilo 41. Na prvním místě se umístily Viktorie Brhelová ze 7.C a Tereza Dejlová ze 7.A se 183 body, druhé místo získala Mariana Ščerbová z 6.B se 180 body a třetí místo obsadila Kristýna Rucká ze 7.A se ziskem 176 bodů.

Kategorie MINI (4. a 5. třída) byla na naší škole také velmi úspěšná. Celkem naši žáci získali 30 bobříků z 91 zúčastněných. Vítězi této kategorie se stali Tim Václavek ze 4.B, Daniel Marhevský ze 4.A, Sebastian Školoudík z 5.B, Amálie Foltová a Barbora Galejová z 5.A, kteří získali maximální počet bodů – 192, na druhém místě se umístil Jakub Hradský z 5.B se 176 body a třetí místo obsadila Rozárie Richterová z 5.A, která získala 172 bodů.

Úspěšní řešitelé – Kadet

Úspěšní řešitelé – Benjamin

Úspěšní řešitelé – Mini

Děkuji všem zúčastněným za bojovnost, kolegům za pomoc při organizaci, gratuluji všem úspěšným řešitelům národního kola a těším se příští rok zase při lovu bobříků.

Mgr. Lucie Kovařčíková

ZŠ Klimkovice na Moravskoslezském matematickém šampionátu

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 se na Wichterlově gymnáziu sešlo přesně 333 mladých matematiků, aby po roční pauze změřilo své dovednosti v již 19. ročníku Moravskoslezského matematického šampionátu. Každý ze soutěžících v kategorii středních škol řešil 5 náročných příkladů. Základní školy již tradičně do soutěže vysílaly čtyřčlenná družstva. Zájem o matematiku byl v letošním roce nečekaný. V kategorii ZŠ 9 se utkalo rekordních 61 čtyřčlenných družstev. Soutěžící přijeli z 30 škol z Moravskoslezského  a Zlínského kraje. Pro porovnání v minulém ročníku soutěžilo 40 družstev z 18 škol.

ZŠ Klimkovice vyslala do soutěže 2 čtyřčlenná družstva. Výsledková listina obsahovala pouze Top 28 družstev ZŠ. Družstvo ve složení Eliška Bystroňová, Matěj Horák, Aneta Hrbáčová a Marek Sedláček obsadilo v této velké konkurenci pěkné 17. – 20. místo. Šampionát byl financován z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu. MMŠ dále podpořila ostravská pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků.

Mgr. Jana Sýkorová

Globetrotter 2022

Globetrotter, neboli v překladu světoběžník, je název pro soutěž, jíž pořádá Wichterlovo gymnázium v Porubě. Soutěž je výjimečná tím, že prověřuje znalosti o anglicky mluvících zemích. Letošním tématem byla Velká Británie a vše o ní. Žáci zhlédli prezentaci o pamětihodnostech, slavných osobnostech, videa a poslechli hudební ukázky, u kterých museli poznat interpreta a napsat název písně. Součásti soutěže byla úniková hra, která je seznámila s nejznámějšími místy Velké Británie. V únikové hře museli v rámci týmu ukázat nejen jazykové kompetence, ale i týmové dovednosti. Nakonec byla připravena prezentace o Severním Irsku, díky které jsme si mohli vyzkoušet, zda např. zvládneme pár obyčejných frází v irštině. Žáci si atmosféru soutěže moc užili a byla to pro ně jedna ze skvělých zkušeností, kdy si mohli vyzkoušet něco nového!

Za učitele anglického jazyka Mgr. Markéta Strakošová

PODZIMNÍ ATLETIKA II. STUPNĚ

V minulých dnech se žáci naší školy zúčastnili dvou atletických soutěží.

V atletickém čtyřboji družstvo starších dívek ve složení Eliška Honajzerová, Barbora Sakreidová, Sára Čani, Natálie Kostková a Mariana Kubešová vybojovalo v okresním kole výborné 3. místo.

V okresním kole přespolního běhu naši školu reprezentovaly 4 týmy. Mladší žáci skončili 10., mladší žákyně 5., starší žáci obsadili 4. místo a nejlépe dopadly starší žákyně (Eliška Honajzerová, Johana Babičová, Sára Čani, Barbora Holcová, Barbora Sakreidová, Markéta Bartáková), které doběhly na 2. místě.

Mgr. Zita Nyklová

OLYMPIÁDY A SOUTĚŽE 2021 - 2022

Přehled olympiád a soutěží ve školním roce 2022 – 2023

Olympiády a soutěže 2021-2022

Atletická olympiáda 14. 6. 2022

Atletika je fajn a najde se v ní skoro každý. Ať už ho baví technické disciplíny – skok do dálky, výšky, vrh koulí, nebo ho baví běhat na delší vzdálenosti či sprintovat rovinky. Naši žáci se na atletické olympiádě, pořádané ZŠ Porubskou, neztratili a ukázali svou chuť bojovat v různých atletických disciplínách.

Naši žáci obsadili přední pozice ve vrhu koulí, skoku do dálky, ve štafetách 4×60 metrů, v běhu na 800 metrů, ve sprintu na 60 metrů. Ostatní se krásně umístili, a i když se na jejich krku na závěr nehoupala medaile, tak prokázali velkou míru fair-play, fandili všem závodníkům, ukázali obrovskou chuť závodit a vydat se ze všech sil! Všem žákům 6. – 9. tříd, kteří reprezentovali školu, moc děkujeme a přejeme jim mnoho úspěchů na dalších závodech.

Mgr. Markéta Strakošová, Mgr. Markéta Beková

Borky z Klimkovic….

„My jsme BORKY z Klimkovic –  hej, hej, hej…“ tento pokřik zněl před každým naším zápasem sportovní halou v Mostě. Proč?  

V Mostě se v termínu 19. – 20. 5. 2022 odehrálo národní finále Školského poháru házené mladších dívek.

Tohoto sportovního zápolení se zúčastnilo osm týmů z celé České republiky. Naše děvčata reprezentovala nejen naši školu, ale celý Moravskoslezský kraj. Je to vůbec poprvé v novodobé historii školy, kdy se náš tým probojoval do celorepublikového finále.

Přestože naše škola není sportovně zaměřená, vedla si mezi házenkářskými týmy velice dobře. Z pěti zápasů jsme dva zápasy vyhráli a tři těsně prohráli. Celkově jsme v tomto republikovém finále obsadili krásné sedmé místo.

Tato akce byla online přenášena na YouTube kanále, čehož využili žáci, učitelé i rodinní příslušníci, a fandili nám tak na dálku.

Naši školu reprezentovaly: Markéta Bartáková, Eva Habustová, Nela Dobešová, Sára Čani, Nikol Filipová, Daniela Prašivková, Tereza Neuvirtová, Barbora Holcová, Eliška Bajgarová, Natálie Davidová, Karolína Kejdová, Andrea Jordánová a Anna Bálková.

Všem děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a celého Moravskoslezského kraje a přejeme jim další sportovní úspěchy nejen v házené.

Děkujeme také našim bývalým žákyním Elišce Zbořilové a Kristýně Hrabovské a těšíme se na další sportovní spolupráci.

Mgr. Zita Nyklová, Mgr. Martina Habustová