• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

Soutěže

O NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČESKÉ REPUBLIKY

V listopadu na naší škole proběhlo školní kolo tradiční chemické soutěže „O nejlepšího mladého chemika České republiky“. Zúčastnilo se 20 žáků 9. ročníku.

Výkony byly velmi vyrovnané. Na nejlepších místech se umístili a do dalšího kola postupují Jan Novák z 9.B, Patrik Marek z 9.A a Adam Svoboda z 9.B.

Další kolo, tentokrát v online verzi, proběhne v lednu 2022.
Držíme klukům palce a děkujeme za reprezentaci školy v této náročné soutěži.

Mgr. Kateřina Chrapková

14. ROČNÍK SOUTĚŽE BOBŘÍK INFORMATIKY

V letošním školním roce se naše škola opět zapojila do celostátní on-line soutěže s názvem Bobřík informatiky, která je určená žákům 4. – 9. tříd základních škol a studentům středních škol. Celkem se zapojilo 267 žáků školy, kteří soutěžili ve třech věkových kategoriích – Mini, Benjamin a Kadet. Soutěžní otázky byly z těchto oblastí: informatické myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnost. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.

V kategorii MINI (4. a 5. třídy) soutěžilo 101 žáků, bobříků bylo celkem 17. Nejúspěšnějšími soutěžícími byli Sandra Limová z 5.B se 180 body, druhé místo obsadila Tereza Horáková z 5.B se 172 body a na třetím místě skončil se ziskem 165 bodů Sebastian Školoudík ze 4.B.

V kategorii BENJAMIN (6. a 7. třídy) se soutěže zúčastnilo celkem 85 žáků, z nichž bobříka ulovilo 17. Na prvním místě se umístil Jakub Häring ze 7.C se 164 body, dělené druhé místo získali Oliver Václavek z 6.B, Hana Janásková ze 7.C a Gabriela Buroňová ze 7.A se 160 body a třetí místo obsadil Jakub Parchański z 6.A se ziskem 156 bodů.

Kategorie KADET (8. a 9 třída) byla na naší škole nejúspěšnější. Celkem naši žáci získali 30 bobříků z 81 zúčastněných. Vítězem této kategorie se stal Matěj Horák z 8.C, který získal maximální počet bodů – 192, na druhém místě se umístil Adam Bartoš z 8.C se 180 body a třetí místo obsadil Jan Novák z 9.B, který získal 176 bodů.

V celé ČR se soutěže zúčastnilo přes 100 000 žáků a studentů. Děkuji všem zúčastněným za bojovnost, kolegům za pomoc při organizaci, gratuluji všem úspěšným řešitelům národního kola a těším se příští rok zase při lovu bobříků.

                                                                                                                                            Mgr. Lucie Kovařčíková

Bobřík informatiky
Bobřík informatiky
Bobřík informatiky
Bobřík informatiky
Bobřík informatiky

DEVÁŤÁCI SE ZÚČASTNILI MORAVSKOSLEZSKÉHO MATEMATICKÉHO ŠAMPIONÁTU

Moravskoslezský matematický šampionát je mezinárodní matematická soutěž pro nadané žáky devátých tříd základních škol a studenty 3. ročníků středních škol. Soutěž tradičně probíhá v říjnu v prostorách Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě. Účastníci ze základních škol řeší úlohy v družstvech. Této zajímavé soutěže se účastníme s našimi deváťáky pravidelně, v případě úspěchu je to může zvýhodnit u přijímacího řízení na toto gymnázium. Letos probíhala soutěž netradičně – týmy z jednotlivých škol byly izolovány od ostatních v přidělených třídách a odpadlo společné vyhlášení vítězů, aby se nezvyšovalo riziko nákazy.

Mgr. Renáta Nejezchlebová

A jak to vidí deváťačky Eliška Faberová a Tereza Hoňková?

Ve čtvrtek 21.10. jsme se společně s vybranými žáky 9. tříd vydali na Matematický šampionát, který se uskutečnil na Wichterlově gymnáziu. Když jsme dorazili, tak každou školu posílali do jiné třídy, tam jsme se posadili do skupin po čtyřech, podle toho jak jsme byli rozděleni do týmů. Nastalo čekání, v průběhu kterého jsme dostali od pořadatelů svačinu a pití. V soutěži byly tři série příkladů se čtyřmi úlohami a na každou z nich jsme měli pouze 25 minut. Úlohy byly náročné a bylo na ně docela málo času. Bojovali jsme statečně. Sice jsme se neumístili, ale byla to dobrá zkušenost a všichni jsme si to užili.