• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

Akce

Mandaly ve výtvarné výchově

Vyznáte se v sobě, ve svých náladách a pocitech? Není snadné identifikovat, co právě prožíváme, co se s námi děje. Zažíváme různá období spjatá s životním cyklem, ročním obdobím, životní situací… a právě teorie velkého kruhu mandaly všechna tato období a spojitosti obsahuje.  Mandaly slouží jako prostředek pro relaxaci a sebepoznání, které jsou takto využívány v arteterapii. Za zakladatele výkladů mandal je považován C. G. Jung.

S dětmi v 7.A a 7.B jsme se snažili se na několik hodin ztišit a prožít si tvorbu mandal jako práci, která je klidová a čistě individuální. V mandalách můžete číst různorodost povah, širokou škálu nálad a momentálního nastavení dětí. Vzniklé práce můžete vidět vystavené v aule naší školy a také na našem YouTube kanálu:

https://youtu.be/xJaP5EQRiTQ

Mgr. Marcela Litomyská

PTAČÍ HODINKA

8.A a Mgr. Kateřina Chrapková

TRENÉŘI V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ

Zapojení naší školy do projektu: Výzva 10/2021 – pro podporu činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů na MŠ a ZŠ

Ve druhé polovině měsíce října, přesně 21.10.2021, čekalo při hodině Tělesné výchovy na žáky třetích tříd, naší školy v Klimkovicích, veliké překvapení v podobě dvou, na první pohled sympatických, příjemných a kamarádských trenérů. Ano, byli a jsou to právě otec a syn Stuchlí. Pana Marka Stuchlého si mnozí budou pamatovat jako dvojnásobného mistra ČR s nejvyšším počtem nastřílených bodů v historii samostatné ČR. Nyní je tento muž trenérem a předsedou klubu BK NH Ostrava. 

Protože škola disponuje dvěma tělocvičnami, ve kterých se dá paralelně cvičit, každý z obou pánů si převezme vždy jednu třídu jedenkrát týdně. Dochází pravidelně ve čtvrtky a pátky. V takto vymezeném čase se stihnou prostřídat všechny třídy prvního stupně. 

A protože jsou děti z hodin, které probíhají pod jejich vedením doslova nadšeny, rozhodla jsem se napsat pár slov právě o jejich činnosti. Nutno dodat, že i my paní učitelky se na tyto lekce velmi těšíme, protože jsou pro nás vítanou změnou, obohacením a možností naučit se novým hrám, cvičením i aktivitám, zaměřeným na TV. Zde jsou naše postřehy a poznatky. 

S projektem jsme velice spokojeny. Trenéři přinesli program na zvýšení všeobecné tělesné připravenosti, pohyblivosti dětí a jejich obratnosti, což zejména v době covidové je mimořádně potřebné. Do hodin jdou vždy radostně, s očekáváním dobré zábavy. Program v našem případě sestává z nejrůznějších her a aktivit. Trenéři přistupují k hodinám velmi zodpovědně. Jsou vždy připraveni, nachystáni, mají s sebou zásobu pomůcek. Nabízejí dětem nepřeberné množství námětů na pohybové hry. Mají k nim kamarádský a přátelský přístup. Mnohdy se do hry zapojí společně s nimi. Nemají problém zohlednit věková specifika (rozdíl mezi prvňákem a páťákem). Nic není špatně, všechno se učíme. Trenéři mají trpělivost a ochotně dětem znovu vše ukazují a vysvětlují. Nikdo z žáků nesedí, každý je zapojen a neustále se hýbe. Maximálně se snaží využít času 45 minut k intenzivnímu pohybu. Tento omezený časový úsek většinou nikdy nestačí. Nezanedbatelným přínosem je mužský element, který ve výuce samozřejmě schází. Motivace už je zapříčiněna jen samotným jejich příchodem. 

Všechny děti mají tuto výchovu rády, ale nemohu si odpustit nenapsat, že s kolegyněmi až trochu žárlíme, protože i když je tělocvik obecně velmi oblíbený, čtvrteční i páteční tělocviky s trenérem jsou absolutně TOP. Děkujeme Vám, páni trenéři, kolektiv pedagogů 1. stupně. 

                                                        Mgr. Nelly Kavalová

Vítězem Christmas Superstar je 6.C!

Stejně jako televizní SuperStar má svého vítěze, i naše Christmas Superstar je právě ukončena! Vítěznou třídou se v napínavém souboji hlasů stála 6.C s počtem 39 like a 265 zhlédnutí! Druhé místo obsadila těsně třída 8.C s 36 like a 366 zhlédnutí a třetí místo také v těsném závěsu třída 6.B s 31 like a 285 zhlédutí. Vítězům gratulujeme!

VÁNOČNÍ POŠTA

Žáci třídy 6.B přispěli k vánoční atmosféře, která opanovala naši školu, svou aktivitou VÁNOČNÍ POŠTA.

Žáci 2. stupně a starších ročníků 1. stupně si mohou navzájem poslat vánoční přání. V hale školy je umístěna „poštovní schránka“, kterou stráží organizátoři, a ti pak také roznesou přání adresátům. Schránka se plní krásnými originálně vyrobenými přáníčky.

Akce vznikla v rámci práce školního parlamentu, kde pod vedením paní ředitelky pracují zástupci tříd 1. i 2. stupně. Žáci 6.B vše sami vymysleli, zorganizovali a vyrobili. Za to jim patří velká pochvala.

Se třídou 6.B bychom chtěli popřát i Vám krásné Vánoce v kruhu nejbližších.

6.B a Mgr. Renáta Nejezchlebová

Christmas Superstar 🎶

Vánoční Superstar odstartovala dnes své hlasování! V hodinách angličtiny se třídy 5.B, 6.B, 6.C, 7.C, 8.B a 8.C naučily písničku SNOWMAN od zpěvačky SIA. Každá ze tříd skladbu pojala trochu po svém. Podívejte se sami a hlasujte do pondělka 20.12., kdy proběhne vyhlášení vítěze. Třída, respektive skupina, která nasbírá největší počet „like“, obdrží v  letošní poslední hodině angličtiny zajímavé ceny.

https://www.youtube.com/channel/UC-8a8GGYNAhBRqVqgamMKsA

Mgr. Marcela Litomyská

 

MIKULÁŠSKÝ SPECIÁL

V pátek 3.12. se naší školou prohnali čerti, andělé a dokonce dva Mikuláši! Podívejte se na náš YouTube kanál, jak jim to slušelo:

Děkujeme devátým třídám za organizaci.

DĚTI DĚTEM – VÁNOCE 2021

V listopadu jsme si řekli, že nebudeme otálet a začneme tvořit vánoční výzdobu. Někteří nad tím trochu kroutili hlavou, ale my jsme tušili, že náš tradiční Vánoční strom se letos konat nebude. Rozhodli jsme se výtvory, které jsou většinou součástí našeho jarmarku, adresovat dětskému oddělení Fakultní nemocnice Ostrava.

Děti z družiny i z druhého stupně se pustily do vytváření přáníček, stojánků, andělů, zdobily se větve, kameny, vyráběly svícny, zápichy, ozdoby na stromeček i vločky a hvězdy do oken, prostě, co komu šlo a co nás ve výtvarné a pracovní výchově napadlo. Nejvíce práce nám dalo společné dílo – obří věnec na dveře z recyklovaného papíru. Velmi ale oceňuji i vlastní nápady dětí, se kterými samy přišly a také jejich snahu zapojit se a pomoct a krásné nápady mých kolegyň. Děkuji Romaně Matějové, Svatavě Liché, Lucii Bendové a Janě Petruškové za ochotu se na tomto nápadu podílet. Také děkuji dětem z 6.C, 7. a 8. třídám a 9.B. Ještě před Mikulášem jsme vše předali paní ředitelce Mirce Hoňkové, která se nabídla, že ozdoby do nemocnice dopraví.

Doufáme, že dětem, které bohužel nemohou trávit vánoční svátky doma, naše ozdoby zpříjemní jejich pobyt a navodí na oddělení vánoční atmosféru. A třeba se toto tvoření stane v naší škole také tradicí.

Podívejte se na přiložené video, které jsem vytvořila jako vzpomínku na tuto akci: https://youtu.be/iom4Z63hcRI

Přeji vám všem krásný a hlavně zdravý adventní čas a pohodové svátky.

Mgr. Marcela Litomyská

SBĚR ELEKTROODPADU

Na naší škole jsme ve dnech 18.-20.10.2021 pomáhali organizovat sběr elektroodpadu. Zájem o tuto akci byl skutečně velký a mnoho žáků a jejich rodičů doneslo spoustu starých spotřebičů a baterií. Naplnilo se šest velkých vaků a odvezlo se pět plných boxů na baterie. Snažili jsme se sběr také vyhodnotit, i když to bylo poměrně obtížné. Jednoznačně však za jednotlivce donesla nejvíce kusů žákyně 5. B Rečková Adéla, dále z 1.B Pikora Matyáš, ze 4.A Unucka Vojtěch, ze 4.B Kühnert Evelyn a Willaschek Tobiáš z 5.A. V kategorii tříd byla po přepočtu na žáka nejúspěšnější třída 4.B. Děkujeme všem, kteří se této sběrové akce zúčastnili, a doufáme, že se tímto zvýšilo povědomí žáků o tom, kam patří vysloužilé spotřebiče.

9.A a Mgr. Václav Franczyk

NOVĚ VYBAVENÉ UČEBNY NA NAŠÍ ŠKOLE

Již v loňském školním roce započala rekonstrukce laboratoře přírodovědných předmětů, kabinetů chemie a fyziky, učebny pěstitelských prací a dílen.
V průběhu podzimu jsme tyto učebny uvedli do provozu a začínáme je plně využívat.
Laboratoř je vybavena 12 pracovními stanovišti s umyvadly a kahany. Digestoř umožní provádět demonstrační pokusy s reaktivnějšími látkami a poskytuje možnost obohatit teoretickou výuku o praktické ukázky.
Učebna disponuje také mikroskopem a interaktivním displejem Prowise.
Učebna pracovního vyučování poskytuje krásné prostředí pro tvoření dekorací. Je vybavena polohovatelnými stoly se zásuvkami na tavné pistole a další nástroje.
Dílna je vybavena 10 pracovními stoly se svěráky, multifunkčním pracovním stolem a novými úložnými prostory.
Věřím, že nové moderní vybavení a podnětné prostředí bude sloužit k rozvoji klíčových kompetencí žáků.

Těšíme se na práci v krásných a moderně vybavených učebnách!

Mgr. Kateřina Chrapková

Interaktivní vzdělávací program Corinth – sdílení pedagogů o využití nové platformy ve výuce

V tomto školním roce jsme začali využívat nový interaktivní vzdělávací program Corinth ve výuce přírodovědných předmětů.

Tato nová výuková pomůcka nové generace propojuje technologie, které žáky baví, s nástroji, které učitelé používají každý den. Interaktivní 3D modely a animace mohou učitelé využít k názorné ilustraci svého výkladu a zatraktivnit tak svou výuku.

Žáci mohou aplikaci také využívat při domácí přípravě. 

Pedagogové přírodovědných předmětů sdílejí své zkušenosti s novým programem a jeho začleněním do výuky.

Za Komisi přírodovědných předmětů Mgr. Kateřina Chrapková

PROJEKTOVÝ DEN 9. ROČNÍKŮ

Pro žáky 9. ročníků si vyučující pracovního vyučování ve spolupráci se SPŠ Zengrova a lektory připravili projektový den zaměřený na volbu povolání a péči o tělo.

Chlapci se zúčastnili exkurze a workshopu na SPŠ Zengrova. Seznámili se studijními a učebními obory na SPŠ Zengrova, zhlédli ukázku činností v automobilových dílnách, učebně CNC programování a 3D měření. Měli možnost si prakticky vyzkoušet učebnu virtuální reality a výpočetní techniky. Na závěr jim byla představena firma V-Nass.

Dívky se v tento den věnovaly péči o své tělo a byla jim představena profese kosmetičky, lékařky a fyzioterapeutky.
Na besedě s kosmetičkou, paní Strakošovou, se dozvěděly, jak správně pečovat o pleť. Díky přístroji na diagnostiku pleti se mohly dozvědět, jakou mají pleť, některé z nich si užily dokonce masáž a líčení.
S medičkou Terezou Stepakovou hovořily o změnách ženského těla v průběhu dospívání.
S fyzioterapeutkou paní Hurníkovou si ověřily správné držení těla a zkusily si různé cvičební techniky.

Postřehy žáků:

„Na Zengrovce bylo dobře, učitelé byli příjemní, vše nám dobře vysvětlili. Bylo to přínosné, co se týče oborů, které se zde vyučují. Rozhodně by bylo dobře, aby na takovou exkurzi zavítali i budoucí deváťáci, určitě jim to pomůže při výběru povolání – hlavně těm, kteří budou ještě tápat ve volbě následného studia“    

Rostislav Jureček, žák 9. B

„Projektové dopoledne bylo pro mě do budoucna velmi přínosné. Nejvíce mne zaujal 3. blok – dozvěděla jsem se informace o naší kostře a také jsem se naučila tělo správně uvolnit a protáhnout. Také se mi líbil 2. blok. Paní doktorka nás informovala o praktických a důležitých věcech dospívání, o kterých máme často zábrany hovořit. Celé dopoledne bylo příjemné a určitě doporučuji i dalším třídám.“

Adriana Nguyenová, žákyně 9. B

Za předmětovou komisi pracovního vyučování

Mgr. Petrušková, Mgr. Chrapková, Mgr. Franczyk a Mgr. Škuta

JAK NÁM LENTILKY ZPESTŘILY HODINU MATEMATIKY

Žáci 5.A si měli do školy přinést krabičku lentilek. Netušili, co je čeká, ale velmi se na páteční hodinu matematiky těšili.

Pomocí sladkých bonbónků jsme se učili třídit objekty podle podobných vlastností (barev), počítali a porovnávali je. Ve skupinkách jsme pak vytvořili sloupcový graf, posílili spolupráci a sebeovládání. Bylo totiž hodně těžké vydržet až do konce a lentilky nesníst. V informatice se ještě naučíme vytvořit podobný graf v prostředí Google tabulek. Byla to skvělá hodina matematiky a moc nás to všechny bavilo.

                                                                                                                                                         Mgr. Lucie Kovařčíková

ZŠ KLIMKOVICE NEWS – ŘÍJEN 2021

Není jednoduché vystupovat před kamerou či jinak veřejně…učíme se to v našem kroužku Zpravodajství a také nemít trému, umět spolupracovat, improvizovat a zasmát se svým vlastním chybám. To vše se bude dětem, nejen v tom školním životě, hodit. Podívejte se na naše další zprávy a dejte nám odběr a like 🙂

Marcela Litomyská @ tým

PODZIMNÍ SBĚR PAPÍRU

Ve dnech 18. – 20. 10. se na naší škole uskutečnil tradiční podzimní sběr papíru. Do této akce se zapojily všechny třídy z prvního i druhého stupně.

V letošním roce se nám podařilo nasbírat 4 887 kg papíru. Žáci z 1. stupně dohromady nasbírali 3 083 kg a žáci z 2. stupně 1 804 kg papíru.

Všem žákům i rodičům děkujeme za účast.

                                                                                                                                                       Mgr. Vendula Richterová

Sběr
sběr
sběr

HALLOWEEN VE 4. A

Před podzimními prázdninami jsme si s dětmi udělali projektový den na téma Halloween. Děti se oblékly do strašidelných kostýmů a masek. Výuka probíhala netradiční způsobem. Děti si hravou formou, po halloweensku, procvičovali učivo napříč různými předměty. Také se dozvěděly mnoho zajímavých informací o tomto anglosaském lidovém svátku.

Mgr. Naďa Danková

A jaké byly reakce dětí ze 4. A?….

Tento den byl super. Líbila se mi skupinová práce. Líbily se mi kostýmy od ostatních a bavily mě pracovní listy. Měli jsme tady moc krásnou výzdobu. Všichni jsme malovali dýni a skládali nebe, peklo, ráj. Tento den byl úžasný.     Baruška Galejová

Je to super den, protože jsme si mohli vzít kostým a pracovali jsme ve skupinách. Vymysleli jsme super jméno Halloween čarodějky a pro třídu Strašitřída. Dávám tomu 10 z 10.     Baruška Oslislová

Dnešní den se mi líbil. Líbily se mi kostýmy a úkoly.     Ivan Filip

Mně se líbilo, že jsme pracovali spolu.     Jakub Veverka

Líbilo se mi, že jsme pracovali spolu jako jeden tým a nehádali jsme se.      Šimon Martínek

MALÍ PROGRAMÁTOŘI

V pátek 22. října si žáci 3.A seznámili s tím, co to je programování, proč je pro nás přínosné a co to v praxi znamená. Navrhli svého robota, zkusili mu naprogramovat trasu, kterou byli nuceni několikrát opravit, až do fungujícího stavu, a také se sami na chvíli stali robotem, kterého někdo jiný naprogramoval. Budete se možná divit, ale k většině činností nám stačil papír, pastelky a nůžky.

Mgr. Radka Maršálková

Podzim jako malovaný – 7.A & 7.B

Podzimní stromy nám byly inspirací k výtvorům v 7.A a 7.B. Představili jsme si slunce v pozadí stromu, které pořád ještě trochu hřeje teplými tóny. Technika suchého pastelu a tuše byla pro děti poměrně náročná, ale výsledky mnohé z nich překvapily. V aule školy se již zítra můžete těšit na malou výstavu těchto prací.

ZŠ Klimkovice News

Naše první zpravodajství je na světě! Při zkušebním natáčení se vystřídaly všechny moderátorské dvojice z našeho zpravodajského kroužku. Nejlépe připravené třeťačky Nina a Helenka pak vysílaly na jeden záběr. Byť se naše první relace neobešla bez menších technických chyb, které postupně vychytáme, holkám patří velký potlesk. Podívejte se sami: https://youtu.be/5z_MPmeAPn

Dějepisná exkurze do Osvětimi a královského města Krakova

V tomto školním roce se nám podařilo uskutečnit tradiční dějepisnou exkurzi do Osvětimi a Krakova. Žáci 9. ročníku se 21. září vydali s pedagogickým doprovodem a průvodcem na výpravu do památníku krutého zacházení s lidmi za 2. světové války. Polský průvodce označil naši školu za první českou školu po roce a půl, která osvětimské muzeum navštívila. Proč je důležité ukázat dětem tato místa a jak to žáci sami vnímali?

Ukázky z žákovských prací:

  • Bylo smutné vidět, co si všechno nevinní lidé museli vytrpět, ale bylo to důležité, abychom na to nezapomněli a už nikdy nic podobného nedopustili. Nejvíce mi v paměti utkvěla ta místa – tábor, plynové komory. Pořád nemůžu uvěřit, že jsem stála přímo tam, kde trpělo tolik lidí. Na vlastní oči jsme viděli, v jakých podmínkách věznění lidé žili, spalo jich pět i více na jedné pryčně, v zimě mrzli, v létě nemohli ani dýchat. Hygienické podmínky byly strašlivé a pro nás nepředstavitelné. Od pana průvodce jsem se dozvěděla tolik nových věcí, které jsem dřív nevěděla. Uvědomila jsem si, jaké mám štěstí, že už není válka.
  • Myslím, že je důležité připomínat si tohle místo, protože stále existují lidé, kteří popírají, že se něco takového stalo. Viděli jsme spoustu zajímavých a současně šokujících věcí – skutečné věci nevinných zavražděných lidí – dětské hračky, cestovní kufry, brýle, boty, vlasy … Je opravdu rozdíl mezi tím – vidět to na fotografii a skutečně být na tom místě. Člověk velmi silně pocítí, jaké hrůzy se tam děly.
  • Uvědomění toho, že procházím místy největšího utrpení lidí mě zděsilo a rozesmutnilo zároveň, neuměla jsem si ani představit, co všechno to musely být za stresy a bolest.

Osvětim by měli navštívit všichni lidé, protože to, co se tam dělo, se nesmí už nikdy stát.

Královské město Krakov nás po náročném dopoledni okouzlilo prosluněnými ulicemi, krásným hradem Wawel, majestátní řekou Vislou i náměstím, kde jsme před odjezdem strávili příjemné chvíle.

Žákyně a žáci 9.B a Mgr. Radana Albrechtová

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

Ve středu dne 29.9.2021 se Základní škola Klimkovice jako jeden z mnoha dobrovolníků po celé zemi již po několikáté zúčastnila jubilejního 25. ročníku Českého dne proti rakovině, nejstarší sbírkové akce v České republice.

   Tématem letošní sbírky, kterou od roku 1996 pravidelně pořádá Liga proti rakovině Praha, byla nádorová onemocnění ledvin, močového měchýře a prostaty. Cílem této neziskové organizace je snížení úmrtnosti na zhoubné nádory v České republice prostřednictvím dlouhodobých programů, kterými jsou prevence rakoviny a výchova ke zdravému životnímu stylu, zlepšení kvality života onkologických pacientů a podpora výzkumu a vybavení pracovišť.

   Zakoupením kvítků měsíčku lékařského, které nabízeli žáci v budově školy nebo byly k prodeji v Kulturním a informačním středisku, jste i vy mohli sbírku podpořit. Rodiče, žáci naší školy, její zaměstnanci a obyvatelé města Klimkovice přispěli na boj proti této vážné nemoci celkovou částkou 14 232 Kč.

   Všem přispěvatelům upřímně děkujeme. 

Mgr. Zuzana Malíková

STROM ŽIVOTA

Dne 17.9 se žáci šestého ročníku zúčastnili interaktivního vzdělávacího programu o významu vody pro člověka a planetu. Tento seminář byl připraven formou „Hraním rolí v připraveném příběhu“ (z anglického EDULARP  – educational live action role playing), kdy žáci získají atraktivní formou znalosti o vodě, jejím významu pro člověka a planetu. Hru si připravili tvůrci www. eduludus.cz za odborného a finančního přispění společnosti SmVak Ostrava. Žáci unikátní interaktivní formou získali nové znalosti z oborů chemie, biologie, fyzika a ekologie. Uvědomili si důležitost vody a správného hospodaření s ní. Tyto znalosti nyní budou moct aplikovat nejen ve škole, ale hlavně v životě.

Mgr. Jan Škuta

UŽ SE ZNÁME A SPOLEČNĚ ZAČÍNÁME ...

Povedlo se, vyrazili jsme a užili jsme si to! I v dnešní covidové době se nám podařilo zorganizovat pro žáky 6. tříd ZŠ Klimkovice třídenní adaptační pobyt v areálu střediska Relax Kyčera na Prostřední Bečvě.  Třídy 6.A a 6.C vyrazily společně již v pondělí 6. 9. 2021, ve středu 8. 9. zahájila program třída 6.B. Rekreační středisko uprostřed lesů poskytovalo skvělé zázemí pro náš bohatý program. Adaptační kurz přináší dětem mnoho zajímavých aktivit, vytváří se nové kolektivy tříd, děti se naučí mezi sebou  komunikovat a spolupracovat. Cílem programu bylo sestavit třídní pravidla a lépe se vzájemně poznat. Nechyběly také sportovní aktivity, turistika, hry a soutěže. Vyrobili jsme třídní trička, vlastní erb a protože nám přálo i počasí, děti se mohly koupat v bazénu. Pestrý program také připravila školní psycholožka Mgr. Barbora Čechová. V rámci všech činností jsme rozvíjeli své vztahy ve třídě a do školních lavic usedáme  s odhodláním nasávat nové vědomosti. Adaptačním pobytem jsme vyrazili na společnou cestu povinné školní docházky a věříme, že vše společně zvládneme.

 Mgr. Jana Bravanská, Mgr. Renáta Nejezchlebová a Mgr. Petra Řeháčková

PRÁZDNINOVÉ SLUŽBY NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Letošní prázdniny školní zahradu navštívilo 50 žáků, někteří dokonce i 5x!
Velké poděkování patří budoucím prvňáčkům, kteří již o prázdninách dokázali, že do naší školy patří a také bývalým absolventům, které to stále do školy táhne, a také přišli pomoci.
Všichni žáci, kteří navštívili školní zahradu, obdrželi malé poděkování a ti žáci, kteří přišli 3x a více, obdrželi 2 vstupenky do ZOO Ostrava.
Děkuji všem žákům a pedagogům, kteří si o prázdninách našli čas a věnovali ho péči o školní zahradu.
Do školní jídelny tento měsíc putovala cibule a pórek, na sklizeň čeká červená řepa a žáci pravidelně zásobují školní jídelnu čerstvými bylinkami. Dva školní kompostéry jsme doplnili o další tři kompostéry obecní a máme tak možnost ještě víc využít bioodpad ze školní zahrady.

Mgr. Kateřina Chrapková

Vítání prvňáčků

1.9.2021 jsme tradičně, byť poněkud netradičně, přivítali naše nové prvňáčky v aule školy. Paní učitelky třídní pak připravily dětem uvítací program v jejich třídách. Jak se jim to líbilo, posuďte podle videa na našem YouTube kanálu, sami:

Jak vidí mraky 7.B

V jednom z posledních teplých dní babího léta jsme se vydali ven pozorovat a malovat mraky. Technika akvarelu vyžaduje cit pro jemnost a vystihnout lehkost mraků vyžadovalo nemalou snahu. Podívejte se, jak se nám to povedlo: https://youtu.be/unifPKDvqPM

Jak vidí podzim 7.A

Listí a jeho struktura – bylo tématem výtvarné výchovy v 7.A. Žáci měli možnost použít techniku „doodling“, která byla zajímavá pro ty méně sebevědomé kreslíře, stínování tužkou pro zdatnější nebo grafické znázornění struktur listu fixem či pastelkami. Každý si vybral styl jemu blízký. Podle skutečných listů, které si děti přinesly,  se některým dařilo dojít až abstraktním formám, jiným se podařilo vystihnout mikroskopický detail přírodniny… podívejte se na video: 

https://youtu.be/WuTsVpckAoM