• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

Akce

Podzim jako malovaný – 7.A & 7.B

Podzimní stromy nám byly inspirací k výtvorům v 7.A a 7.B. Představili jsme si slunce v pozadí stromu, které pořád ještě trochu hřeje teplými tóny. Technika suchého pastelu a tuše byla pro děti poměrně náročná, ale výsledky mnohé z nich překvapily. V aule školy se již zítra můžete těšit na malou výstavu těchto prací.

ZŠ Klimkovice News

Naše první zpravodajství je na světě! Při zkušebním natáčení se vystřídaly všechny moderátorské dvojice z našeho zpravodajského kroužku. Nejlépe připravené třeťačky Nina a Helenka pak vysílaly na jeden záběr. Byť se naše první relace neobešla bez menších technických chyb, které postupně vychytáme, holkám patří velký potlesk. Podívejte se sami: https://youtu.be/5z_MPmeAPn

Dějepisná exkurze do Osvětimi a královského města Krakova

V tomto školním roce se nám podařilo uskutečnit tradiční dějepisnou exkurzi do Osvětimi a Krakova. Žáci 9. ročníku se 21. září vydali s pedagogickým doprovodem a průvodcem na výpravu do památníku krutého zacházení s lidmi za 2. světové války. Polský průvodce označil naši školu za první českou školu po roce a půl, která osvětimské muzeum navštívila. Proč je důležité ukázat dětem tato místa a jak to žáci sami vnímali?

Ukázky z žákovských prací:

  • Bylo smutné vidět, co si všechno nevinní lidé museli vytrpět, ale bylo to důležité, abychom na to nezapomněli a už nikdy nic podobného nedopustili. Nejvíce mi v paměti utkvěla ta místa – tábor, plynové komory. Pořád nemůžu uvěřit, že jsem stála přímo tam, kde trpělo tolik lidí. Na vlastní oči jsme viděli, v jakých podmínkách věznění lidé žili, spalo jich pět i více na jedné pryčně, v zimě mrzli, v létě nemohli ani dýchat. Hygienické podmínky byly strašlivé a pro nás nepředstavitelné. Od pana průvodce jsem se dozvěděla tolik nových věcí, které jsem dřív nevěděla. Uvědomila jsem si, jaké mám štěstí, že už není válka.
  • Myslím, že je důležité připomínat si tohle místo, protože stále existují lidé, kteří popírají, že se něco takového stalo. Viděli jsme spoustu zajímavých a současně šokujících věcí – skutečné věci nevinných zavražděných lidí – dětské hračky, cestovní kufry, brýle, boty, vlasy … Je opravdu rozdíl mezi tím – vidět to na fotografii a skutečně být na tom místě. Člověk velmi silně pocítí, jaké hrůzy se tam děly.
  • Uvědomění toho, že procházím místy největšího utrpení lidí mě zděsilo a rozesmutnilo zároveň, neuměla jsem si ani představit, co všechno to musely být za stresy a bolest.

Osvětim by měli navštívit všichni lidé, protože to, co se tam dělo, se nesmí už nikdy stát.

Královské město Krakov nás po náročném dopoledni okouzlilo prosluněnými ulicemi, krásným hradem Wawel, majestátní řekou Vislou i náměstím, kde jsme před odjezdem strávili příjemné chvíle.

Žákyně a žáci 9.B a Mgr. Radana Albrechtová

 

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

Ve středu dne 29.9.2021 se Základní škola Klimkovice jako jeden z mnoha dobrovolníků po celé zemi již po několikáté zúčastnila jubilejního 25. ročníku Českého dne proti rakovině, nejstarší sbírkové akce v České republice.

   Tématem letošní sbírky, kterou od roku 1996 pravidelně pořádá Liga proti rakovině Praha, byla nádorová onemocnění ledvin, močového měchýře a prostaty. Cílem této neziskové organizace je snížení úmrtnosti na zhoubné nádory v České republice prostřednictvím dlouhodobých programů, kterými jsou prevence rakoviny a výchova ke zdravému životnímu stylu, zlepšení kvality života onkologických pacientů a podpora výzkumu a vybavení pracovišť.

   Zakoupením kvítků měsíčku lékařského, které nabízeli žáci v budově školy nebo byly k prodeji v Kulturním a informačním středisku, jste i vy mohli sbírku podpořit. Rodiče, žáci naší školy, její zaměstnanci a obyvatelé města Klimkovice přispěli na boj proti této vážné nemoci celkovou částkou 14 232 Kč.

   Všem přispěvatelům upřímně děkujeme. 

Mgr. Zuzana Malíková

STROM ŽIVOTA

Dne 17.9 se žáci šestého ročníku zúčastnili interaktivního vzdělávacího programu o významu vody pro člověka a planetu. Tento seminář byl připraven formou „Hraním rolí v připraveném příběhu“ (z anglického EDULARP  – educational live action role playing), kdy žáci získají atraktivní formou znalosti o vodě, jejím významu pro člověka a planetu. Hru si připravili tvůrci www. eduludus.cz za odborného a finančního přispění společnosti SmVak Ostrava. Žáci unikátní interaktivní formou získali nové znalosti z oborů chemie, biologie, fyzika a ekologie. Uvědomili si důležitost vody a správného hospodaření s ní. Tyto znalosti nyní budou moct aplikovat nejen ve škole, ale hlavně v životě.

Mgr. Jan Škuta

UŽ SE ZNÁME A SPOLEČNĚ ZAČÍNÁME ...

Povedlo se, vyrazili jsme a užili jsme si to! I v dnešní covidové době se nám podařilo zorganizovat pro žáky 6. tříd ZŠ Klimkovice třídenní adaptační pobyt v areálu střediska Relax Kyčera na Prostřední Bečvě.  Třídy 6.A a 6.C vyrazily společně již v pondělí 6. 9. 2021, ve středu 8. 9. zahájila program třída 6.B. Rekreační středisko uprostřed lesů poskytovalo skvělé zázemí pro náš bohatý program. Adaptační kurz přináší dětem mnoho zajímavých aktivit, vytváří se nové kolektivy tříd, děti se naučí mezi sebou  komunikovat a spolupracovat. Cílem programu bylo sestavit třídní pravidla a lépe se vzájemně poznat. Nechyběly také sportovní aktivity, turistika, hry a soutěže. Vyrobili jsme třídní trička, vlastní erb a protože nám přálo i počasí, děti se mohly koupat v bazénu. Pestrý program také připravila školní psycholožka Mgr. Barbora Čechová. V rámci všech činností jsme rozvíjeli své vztahy ve třídě a do školních lavic usedáme  s odhodláním nasávat nové vědomosti. Adaptačním pobytem jsme vyrazili na společnou cestu povinné školní docházky a věříme, že vše společně zvládneme.

 Mgr. Jana Bravanská, Mgr. Renáta Nejezchlebová a Mgr. Petra Řeháčková

PRÁZDNINOVÉ SLUŽBY NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Letošní prázdniny školní zahradu navštívilo 50 žáků, někteří dokonce i 5x!
Velké poděkování patří budoucím prvňáčkům, kteří již o prázdninách dokázali, že do naší školy patří a také bývalým absolventům, které to stále do školy táhne, a také přišli pomoci.
Všichni žáci, kteří navštívili školní zahradu, obdrželi malé poděkování a ti žáci, kteří přišli 3x a více, obdrželi 2 vstupenky do ZOO Ostrava.
Děkuji všem žákům a pedagogům, kteří si o prázdninách našli čas a věnovali ho péči o školní zahradu.
Do školní jídelny tento měsíc putovala cibule a pórek, na sklizeň čeká červená řepa a žáci pravidelně zásobují školní jídelnu čerstvými bylinkami. Dva školní kompostéry jsme doplnili o další tři kompostéry obecní a máme tak možnost ještě víc využít bioodpad ze školní zahrady.

Mgr. Kateřina Chrapková

Vítání prvňáčků

1.9.2021 jsme tradičně, byť poněkud netradičně, přivítali naše nové prvňáčky v aule školy. Paní učitelky třídní pak připravily dětem uvítací program v jejich třídách. Jak se jim to líbilo, posuďte podle videa na našem YouTube kanálu, sami:

Jak vidí mraky 7.B

V jednom z posledních teplých dní babího léta jsme se vydali ven pozorovat a malovat mraky. Technika akvarelu vyžaduje cit pro jemnost a vystihnout lehkost mraků vyžadovalo nemalou snahu. Podívejte se, jak se nám to povedlo: https://youtu.be/unifPKDvqPM

Jak vidí podzim 7.A

Listí a jeho struktura – bylo tématem výtvarné výchovy v 7.A. Žáci měli možnost použít techniku „doodling“, která byla zajímavá pro ty méně sebevědomé kreslíře, stínování tužkou pro zdatnější nebo grafické znázornění struktur listu fixem či pastelkami. Každý si vybral styl jemu blízký. Podle skutečných listů, které si děti přinesly,  se některým dařilo dojít až abstraktním formám, jiným se podařilo vystihnout mikroskopický detail přírodniny… podívejte se na video: 

https://youtu.be/WuTsVpckAoM