• 556 420 104
 • info@zsklimkovice.cz
 • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

Informace

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ 15. – 18. 11. 2022

Z důvodu nemoci kuchařek bude tento týden změna jídelníčku. Nebude výběr ze dvou jídel, oběd bude lehce upraven a od úterka do pátku nebudou svačiny. 

MOŽNOST VÝBĚRU ZE DVOU OBĚDOVÝCH JÍDEL

Školní jídelna oznamuje, že je ve školní jídelně možnost výběru ze dvou obědových jídel, a to v úterky a čtvrtky.

Možnost volby oběda č. 2 pro oba dny je ukončena v pátek ve 14. hod. předcházejícího týdne. Jinak zůstává automaticky přihlášen oběd č. 1.

Informace pro strávníky

Školní stravování se řídí platnými právními předpisy a hygienickými normami.

 • Strávníci jsou povinni řídit se Provozním řádem školní jídelny.
 • Diety ŠJ zajišťuje žákům bezlepkovou stravu na základě lékařského potvrzení.

Vyřizování záležitostí spojených se stravným: v kanceláři školní jídelny, telefonicky – 556 420 335, 556 420 104, e-mailem: jidelna@zsklimkovice.cz.

 Strávník musí při odběru stravy používat identifikační médium:

 1. cizí strávníci: bezkontaktní čip (cena 115,- Kč), čip je nevratný,
 2. žáci: průkaz ISIC (cena 250,- Kč)
 3. dospělí: průkaz ITIC, ALIVE (cena 350,- Kč).

Přihlašování a odhlašování: 

Strávník se přihlašuje ke stravování na základě písemné přihlášky. Po zaevidování přihlášky ke stravování budou na e-mail zaslány přihlašovací údaje k internetovému přihlašování a odhlašování stravy. Žáci jsou trvale přihlášeni až do konce školní docházky. Žák má nárok na dotovaný oběd v době vyučování. Po dobu nemoci je nutné obědy i svačiny odhlásit. Výjimku tvoří první den neplánované nepřítomnosti ve škole, kdy lze odebrat neodhlášený oběd do jídlonosiče za nezměněnou cenu. Další dny neodhlášené stravy bude cena účtována včetně nákladů vynaložených na přípravu stravy. Odhlášky stravy provádět přes ŠJ (internet – www.strava.cz, box u ŠJ), třídní učitelé nemají povinnost hlásit ŠJ nepřítomnost žáka.

Přihláška nebo odhláška je možná nejpozději jeden den předem = den, kdy byla škola, a to do 14,00  hod.

V období vedlejších a hlavních prázdnin jsou všichni ze stravování odhlášeni. V případě zájmu o stravování v době prázdnin, hradí žák plnou cenu dle aktuálního kalkulačního listu. Při účasti žáků na akcích školy (výlety, exkurze, aj.) je přihlášená strava hromadně odhlášena.

Ve školní jídelnou stanoveném dni je možnost výběru ze dvou jídel. Všem přihlášeným strávníkům je automaticky přihlášen oběd č. 1 a v případě zájmu o pokrm č. 2 si musí sami provést patřičnou změnu. Provedená změna je závazná a při výdeji není možné druh pokrmu měnit! Možnost volby oběda č. 2 je ukončena v pátek ve 14. hod. předcházejícího týdne. Jestliže nebude o jeden z nabízených pokrmů dostatečný zájem a objednaný počet bude menší než 20 porcí, bude automaticky všem přihlášeným strávníkům přidělen pokrm č. 1.

 Z důvodu vyrovnání finanční normy není možné poslední dva dny před ukončením školního nebo kalendářního roku stravu přihlásit ani odhlásit.

 Způsoby přihlašování a odhlašování stravy:

 1. internet: strava.cz – zprovoznění objednávek po osobním přihlášení,
 2. b)   u boxu na chodbě u školní jídelny.

 

Cena stravného:

Cena stravného je určena dle aktuálního kalkulačního listu.

Způsob úhrady stravného:

 • bezhotovostně svolením k inkasu:
 • č. účtu ŠJ: 7034-1770769339/0800,
 • bez časového omezení,
 • finanční limit pro jednoho strávníka 1 000,- Kč,
 • ve výjimečných případech v hotovosti.

Platba na další měsíc je prováděna zálohově k 20. v měsíci. Odhlášená strava se vyúčtuje v následujícím měsíci. Konečné vyúčtování stravného za školní rok probíhá v červenci.

Strávníkovi, který nemá uhrazenou platbu k poslednímu dni v měsíci, bude odhlášena strava od 1. dne následujícího měsíce.

 

Průkaz ISIC Školák

Naše škola vydává svým žákům mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje totožnost žáka a jeho příslušnost ke škole; kromě toho funguje jako mezinárodně uznávaný doklad o školní docházce, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako karta využitelná pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR. ISIC Školák je také neocenitelnou pomůckou při cestování – v zahraničí je uznáván na více než sto dvaceti pěti tisících místech.

Co přináší ISIC Školák vydaný přes naši školu?

 • Funguje jako čipová karta do jídelny a výhledově také na vstup do školy.
 • Je oficiálním průkazem žáka naší školy.
 • Pro mnohé instituce a veřejné dopravce slouží jako ideální doklad o věku držitele, např. pro získání zlevněného jízdného.
 • Školní průkaz ISIC není potřeba si pořizovat každý rok znovu. Jeho platnost je až pět let od vydání; platnost je také omezena dobou docházky na základní školu.
 • Školní ISIC Školák je levnější! Průkaz stojí jen 250 Kč na celou dobu platnosti (průkaz pořízený mimo školu stojí 350 Kč na jeden rok). V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 110 Kč.

 

Co přináší ISIC Školák?

 • Platnost ve 130 zemích světa, více než 125.000 slev po celém světě.
 • Je akceptován většinou dopravců po celé ČR jako potvrzení o věku. V některých krajích funguje ISIC i jako náhrada žákovského průkazu.
 • Speciální celoroční cestovní pojištění UNIQA.
 • Slevy na více než 2.000 místech v ČR:
  • při nákupech, stravování a vzdělávání
  • na vstupném do kulturních institucí
  • na permanentky v lyžařských areálech
  • speciální studentský mobilní tarif od Vodafone
  • na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek
  • v kinech, na koupalištích a dalších zábavních areálech

 

Jak si průkaz objednat?

Žádost o vydání průkazu vyplnit, podepsat a přinést na sekretariát školy s poplatkem 250,- Kč. Průkazovou fotografii žáka portrétového typu (lze snadno vyfotit běžným digitálním fotoaparátem nebo mobilem před světlou zdí) v digitální podobě (formát JPG) zaslat se jménem žáka na e-mail: info@zsklimkovice.cz.

Informace pro strávníky - začátek školního roku

Přeplatek stravného z minulého školního roku bude převeden do stravného v novém školním roce. Strávníci budou automaticky přihlášeni k odběru stravy od 1. dne nového školního roku.  Zálohové inkasní platby budou prováděny 20. den v předchozím měsíci, tzn. první stažení inkasa nového školního roku proběhne 20. srpna.  Strávníci nemohou odebírat obědy nebo svačiny bez uhrazené zálohové platby.

 Neprodleně hlásit změnu bankovního účtu.

Odhlášky stravy provádět přes školní jídelnu (internet – www.strava.cz, box u ŠJ), třídní učitelé nemají povinnost hlásit ŠJ nepřítomnost žáka. První den nemoci lze oběd vyzvednout za dotovanou cenu. Neodhlášená strava v dalších dnech nemoci bude účtována za plnou cenu.

Z důvodu vyrovnání finanční normy není možné poslední dva dny před ukončením školního nebo kalendářního roku stravu přihlásit ani odhlásit.

Ve školní jídelnou stanoveném dni je možnost výběru ze dvou jídel. Všem přihlášeným strávníkům je automaticky přihlášen oběd č. 1 a v případě zájmu o pokrm č. 2 si musí sami provést patřičnou změnu. Volbu oběda č. 2 lze uskutečnit do  pátku 14. hod.

 

Informace pro strávníky užívající k evidenci stravy průkaz ISIC Školák

Pro užívání průkazu pouze k evidenci stravování ve školní jídelně není nutné průkaz prodlužovat. Pro užívání průkazu k využití slev má průkaz ISIC školák platnost 5 let. Prodloužení jeho platnosti není možné, je nutné zažádat o průkaz nový  (cena 250,- Kč). Duplikát průkazu ISIC Školák (např. při ztrátě nebo poškození průkazu) stojí 110 Kč.

 

Informace pro strávníky - závěr školního roku

Poslední školní den svačinky nebudou, žáci jsou hromadně odhlášeni.

Upozornění pro strávníky – odcházející k 31. srpnu                                     

Nedoplatek a přeplatek stravného bude vyúčtován v průběhu července.  Zrušení svolení k inkasu: z důvodu vyúčtování přeplatků a nedoplatků si zákonný zástupce příkaz zruší až po 1. srpnu.

 Upozornění pro strávníky – stávající

Nedoplatek bude vyúčtován v průběhu července. Přeplatek stravného bude převeden do stravného v novém školním roce.

 Informace pro strávníky užívající k evidenci stravy průkaz ISIC Školák

 Pro užívání průkazu pouze k evidenci stravování ve školní jídelně není nutné průkaz prodlužovat.

 Pro užívání průkazu k využití slev má průkaz ISIC školák platnost 5 let. Prodloužení jeho platnosti není možné, je nutné zažádat o průkaz nový  (cena 250,- Kč).

 Duplikát průkazu ISIC Školák (např. při ztrátě nebo poškození průkazu) stojí 110 Kč.

Strávníci mající zájem o nový průkaz ISIC Školák, musí o jeho vystavení požádat do 10. července.