• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

O nás

Školní družina

 Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu ŠD s názvem

„S kamarády jsme tu rádi“

 Cílem školní družiny je relaxace a odpočinek dětí v době po obědě a zájmové vzdělávání, které je zaměřeno na různé aktivity – na činnosti přírodovědné, výtvarné, pracovní, hudební, pohybové a ICT.

Velký důraz je kladen na pobyt dětí venku na hřišti nebo při vycházkách.

 Kapacita 150 dětí

 Provoz: 6,15 – 7,30  a 11,30 –16,15 hod.

 celkem 5 oddělení:

1. oddělení – Lenka Buroňová /ved. vychovatelka/

2. oddělení – Lucie Petrovič Fabiánková

3. oddělení – Mgr. Martina Habustová

4. oddělení – Mgr. Romana Matějová

5. oddělení – Nikola Schönová

Poplatek  za školní družinu: 200 Kč měsíčně

ve 3 splátkách – září – prosinec – 800 Kč (do 30. 9.)

                              leden – březen – 600 Kč (do 31. 1.)

                              duben – červen – 600 Kč (do 30. 4.)

Režim dne:

 6,15 –   7,30      – ranní rekreační činnost

11,30 – 13,15     – společenská činnost – stolování

                           – odpočinková činnost, společná četba, relaxace

13,15 – 14,30     – výchovně vzdělávací činnost

14,30 – 15,00     – hygiena, svačinka, hodnocení dne

15,00 – 16,15     – individuální činnost