Ze života školy

Rorýsí škola

 

 

 

Ukliďme si Klimkovice

 

 

 

Projektový den – „Den Země“

 

 

Projekt Emise

 

 

Skupinka studentů Slezského gymnázia, Opava, p. o. (SGO), kteří nechtějí nečinně přihlížet stále se zhoršujícímu stavu ovzduší, se rozhodla vytvořit projekt Emise. Prostřednictvím projektu chtějí vzdělávat a informovat veřejnost, a šířit tak myšlenku o zdravotně nezávadném ovzduší.

LISTOVÁNÍ - 4. a 5. ročník

 

 

BESEDY V KNIHOVNĚ

 
 
 

Den Země ve 3. A a 3. B - Návštěva v OZO Ostrava

 

 

 

Čert a Káča v 1.C

 

Přírodní zahrada na ZŠ Klimkovice

 

 

Netradiční hodina německého jazyka na ZŠ Klimkovice

 

 

Syndikovat obsah