• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

TRENÉŘI V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ

Zapojení naší školy do projektu: Výzva 10/2021 – pro podporu činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů na MŠ a ZŠ

Ve druhé polovině měsíce října, přesně 21.10.2021, čekalo při hodině Tělesné výchovy na žáky třetích tříd, naší školy v Klimkovicích, veliké překvapení v podobě dvou, na první pohled sympatických, příjemných a kamarádských trenérů. Ano, byli a jsou to právě otec a syn Stuchlí. Pana Marka Stuchlého si mnozí budou pamatovat jako dvojnásobného mistra ČR s nejvyšším počtem nastřílených bodů v historii samostatné ČR. Nyní je tento muž trenérem a předsedou klubu BK NH Ostrava. 

Protože škola disponuje dvěma tělocvičnami, ve kterých se dá paralelně cvičit, každý z obou pánů si převezme vždy jednu třídu jedenkrát týdně. Dochází pravidelně ve čtvrtky a pátky. V takto vymezeném čase se stihnou prostřídat všechny třídy prvního stupně. 

A protože jsou děti z hodin, které probíhají pod jejich vedením doslova nadšeny, rozhodla jsem se napsat pár slov právě o jejich činnosti. Nutno dodat, že i my paní učitelky se na tyto lekce velmi těšíme, protože jsou pro nás vítanou změnou, obohacením a možností naučit se novým hrám, cvičením i aktivitám, zaměřeným na TV. Zde jsou naše postřehy a poznatky. 

S projektem jsme velice spokojeny. Trenéři přinesli program na zvýšení všeobecné tělesné připravenosti, pohyblivosti dětí a jejich obratnosti, což zejména v době covidové je mimořádně potřebné. Do hodin jdou vždy radostně, s očekáváním dobré zábavy. Program v našem případě sestává z nejrůznějších her a aktivit. Trenéři přistupují k hodinám velmi zodpovědně. Jsou vždy připraveni, nachystáni, mají s sebou zásobu pomůcek. Nabízejí dětem nepřeberné množství námětů na pohybové hry. Mají k nim kamarádský a přátelský přístup. Mnohdy se do hry zapojí společně s nimi. Nemají problém zohlednit věková specifika (rozdíl mezi prvňákem a páťákem). Nic není špatně, všechno se učíme. Trenéři mají trpělivost a ochotně dětem znovu vše ukazují a vysvětlují. Nikdo z žáků nesedí, každý je zapojen a neustále se hýbe. Maximálně se snaží využít času 45 minut k intenzivnímu pohybu. Tento omezený časový úsek většinou nikdy nestačí. Nezanedbatelným přínosem je mužský element, který ve výuce samozřejmě schází. Motivace už je zapříčiněna jen samotným jejich příchodem. 

Všechny děti mají tuto výchovu rády, ale nemohu si odpustit nenapsat, že s kolegyněmi až trochu žárlíme, protože i když je tělocvik obecně velmi oblíbený, čtvrteční i páteční tělocviky s trenérem jsou absolutně TOP. Děkujeme Vám, páni trenéři, kolektiv pedagogů 1. stupně. 

                                                        Mgr. Nelly Kavalová