• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

Akce: Archiv družiny

Malování na chodník „Den Země“

Všechna oddělení ŠD kreslila na chodník před školou v pátek 21. 4., za krásného počasí výtvory, které souvisely s oslavou dne Země. V každém oddělení probíhalo povídání o naší krásné planetě a také o tom, jak může každý z nás přispět k ochraně životního prostředí. Co všechno děti kreslily, můžete vidět níže ve fotogalerii.

Mgr. Martina Habustová

Projektový týden  „DEN ZEMĚ“ – 2. oddělení

V týdnu od 17. – 21.4. jsme se v družině věnovali celý týden tématu DEN ZEMĚ. Pro děti jsem připravila různé aktivity. Povídali jsme si, proč je důležité se o naši planetu starat a jak to můžeme udělat i my, třídili jsme odpad, tvořili Lapbook, který si děti odnesly domů. V pátek jsme téma Den Země zakončili kresbou křídami na chodník před školou.

Lucie Petrovič Fabiánková

Projektový týden v jedničce „Den Země“

V 1. oddělení probíhala oslava dne Země netradičně, a to celý týden. Děti mohly od pondělí do pátku získat do tabulky splněný bod za aktivitu, v pátek bylo vše vyhodnoceno a odměněni vítězové. A co se děti nového dozvěděly? Byla jsem překvapená, kolik toho už samy věděly a tak to nebylo vůbec těžké. Přírodovědná a ekologická aktivita se dá naučit pomocí kvízů, pracovních listů, shlédli jsme krátký veselý dokument o třídění odpadů, proběhla „stezka s úkoly“, kdy děti ve trojicích odpovídaly na otázky a vyšla jim pak tajenka. V pátek jsme zakončili aktivitu kresbou na chodník před školou, kdy děti malovaly zeměkouli, planety, přírodu, zvířata, co je správné a špatné. Na závěr byly odměněny medailemi a sladkou dobrotou.

Myslím, že projektový týden se nám hodně povedl.

Lenka Buroňová

Malujeme v V. oddělení

Že se maluje štětci, to ví každý z nás. V V. oddělení školní družiny si děti vyzkoušely, že může být zábava malovat třeba vatovou tyčinkou, plastovým brčkem, balíkovou výplní, dokonce i plastovým příborem. Obrázky se všem moc povedly.

Lucie Boxanová

„Ochránce přírody“ – 2. oddělení

Ve čtvrtek 13.4. jsem pro děti uspořádala soutěž na téma „ochránce přírody“ v podobě kvízu. Děti pracovaly ve skupinkách a jejich úkolem bylo vybrat správnou odpověď ze tří možností. Všechny otázky se týkaly přírody, zvířat, co smíme a nesmíme dělat v přírodě. Děti byly šikovné a odpověděly téměř na vše správně. Odměněny byly sladkostí a pochvalným listem.

Lucie Petrovič Fabiánková

Únor a březen ve IV. oddělení

V únoru jsme společně navštívili pravěk a dozvěděli se nové zajímavosti z této doby a také jsme si povídali, jak vznikal život na naší planetě.  Vytvořili jsme překrásnou nástěnku pravěkých tvorů.
V březnu jsme si povídali o úžasném stroji – lidském těle, pracovali s pracovními listy a luštili křížovky
a osmisměrky na toto téma. Dále jsme otevřeli téma jaro a první jarní rostliny. Tvořili jsme kytičky
a kreslili sněženky. No a koncem března jsme si pověděli něco o Velikonocích a tradicích, které dodržujeme a jsou s nimi spojené. Vyrobili jsme krásné velikonoční ozdoby a zúčastnili se školní soutěže „O nejhezčí velikonoční výrobek“. Ostatní výtvory zdobí naši krásnou školu.

Děkuji dětem, které přinesly dobrovolně a ochotně spoustu krásných knížek k jednotlivým tématům.

Mgr. Romana Matějová

PŘIŠLO JARO A VELIKONOČNÍ SVÁTKY

Přišlo k nám jaro, začaly rozkvétat první květiny. Stejně tak tomu bylo i u nás v V. oddělení školní družiny. Krom toho, že jsme si o květinách povídali a učili jsme se je poznat na obrázcích i v přírodě, tak jsme si některé namalovali nebo vyrobili. Děti bavily tulipány, které si složily z papíru. Dále malovaly hyacinty, sněženky, narcisy a jiné.
Poté jsme se pustili do velikonočních příprav. Seznámili jsme se s velikonočními zvyky a tradicemi. Děti si vyrobily velikonoční košíček z papírového kelímku a vlny. Dělaly kraslice, ke zdobení použily voskové pastelky. Dále se naučily uplést pomlázku z čerstvých vrbových proutků. S výrobky jsme se zapojili do školní soutěže o nejkrásnější velikonoční dekoraci.
Na závěr byla pro děti připravena „VELIKONOČNÍ BOJOVKA.“ Děti měly za úkol odpovědět na otázky a vyluštit rébus. Všechny dostaly sladkou odměnu v podobě malého čokoládového vajíčka.

VESELÉ VELIKONOCE

Lucie Boxanová

Barvení velikonočních vajíček – 2. oddělení

V pondělí 3.4. jsme se v družině věnovali barvení vajíček různými technikami. Děti měly na výběr hned z několika. Někdo si vybral techniku barvení pomocí pěny na holení a potravinářských barev, další technikou bylo mramorování speciálními mramorovacími barvami, použili jsme i tzv. košilky na vajíčka.

Lucie Petrovič Fabiánková

Příprava na Velikonoce ve 2. oddělení

Týden před Velikonocemi jsme se s dětmi z 2. oddělení pustili do příprav na tyto svátky jara. Ze samotvrdící hmoty žáci vytvořili krásné zápichy do květináče, zasadili jsme osení a společnou aktivitou bylo vybarvení obří omalovánky – kraslice. Ukázali jsme si netradiční techniky zdobení vajíček pomocí rýže, nebo pěny na holení. Kraslice jsme se snažili vymodelovat také z plastelíny. Zúčastnili jsme se  školní soutěže „O nejkrásnější velikonoční dekoraci“, kde jsme právě vystavili naše kraslice z plastelíny.

Lucie Petrovič Fabiánková

Jaro – 2.oddělení

Jak jinak přivítat jaro, než prvními jarními květy. Děti jsem seznámila s těmi tradičními jarními květinami, ale i méně známými. Malovali jsme sněženky, narcisy, zlatý déšť, luštili jarní křížovky. Hernu jsme vyzdobili jarní tématikou a teď už jen zbývá, aby se i sluníčko umoudřilo a začalo pěkně hřát.

Lucie Petrovič Fabiánková

Světový den vody ve IV. oddělení

Ve IV. oddělení proběhl projektový týden na téma voda. Hlavním tématem bylo připomenout si význam této vzácné tekutiny. Dozvěděli jsme se něco o vodě, jejím významu, výskytu a dělení, ale hlavně jsme přemýšleli o svých činech a chování k vodě. Přemýšleli jsme, jak můžeme vodou efektivně šetřit a jak by náš život vypadal, kdybychom jí měli kritický nedostatek. Na závěr jsme si ukázali několik pokusů s vodou, které si připravily děti za pomoci rodičů, kteří jim poskytli potřebný materiál. Moc děkujeme za spolupráci.

Mgr. Romana Matějová

VITÁNÍ JARA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V pondělí 20. března se děti ze školní družiny vydaly zahnat zimu a přivítat tolik očekávané jaro. Třetí oddělení vyrobilo velkou papírovou Moranu, se kterou se družina vydala k potoku Rakovci. Moraně jsme zazpívali, opatrně ji zapálili a pustili po potoce. Nakonec jsme zavolali na sluníčko, které na nás vykukovalo z oblohy. Snad se nám zimu podařilo zahnat a teď se už jen budeme těšit na probouzející se přírodu a na jarem provoněné dny.

Mgr. Martina Habustová

Maškarní odpoledne v jedničce

Jako každý rok koncem zimy si čas strávený ve školní družině zpestřujeme maškarním odpolednem. Tentokrát jsme si stanovili datum 2. března. Děti se už několik dní dopředu nemohly dočkat a chystaly si kostýmy, vyráběly škrabošky. A pak to přišlo. Děti se převlékly do kostýmů, pomohly nazdobit a přichystat hernu a dobrotkami prostřely stůl. Pak už představily svůj kostým při promenádě před ostatními. Rozveselili jsme celou školu při průvodu masek, pozdravili ostatní oddělení i žáky a učitele na chodbách. Následovaly hry, soutěže a tanec. Děti ale stejně nejvíc milují “občerstvovací” přestávku a volnou zábavu při tanci. Odpoledne uteklo stokrát rychleji než jindy. Nakonec jsme si připili dětským šampaňským na zdraví a na to, že si to příští rok určitě musíme zopakovat. Děkujeme maminkám za dobrotky a přípravu kostýmů, děti prožily pěkné odpoledne.

Lenka Buroňová

Dinosauří týden

První oddělení školní družiny se v posledním únorovém týdnu rozhodlo putovat za dinosaury a byl z toho celý týdenní projekt. Hernu jsme si vyzdobili dinosaury všeho druhu. Těmi, co si děti s nadšením donesly z domova i těmi, které si postupně vytvořily z modelovací hmoty. A ti byli pochopitelně ještě krásnější. Někteří si vybarvili nejdřív omalovánku, aby poznali tvary a proporce těchto obrů. Pak už si ale podle vlastní fantazie troufli na kresbu sami a kdo ne, pomohla mu velká šablona stegosaura nebo brontosaura. Obrázky byly nádherné! Na výstavku putovaly všechny výtvory, výkresy i plno encyklopedií. Z těch jsme si četli a poznávali druhy, vlastnosti a zajímavosti. Také jsme si zahráli dinosauří hry (přenášení vajec, překračování pevniny ve vodě, závod kolem skály) … a četli dinosauří pohádky. Myslím si, že týden děti velmi zaujal.

Zapsala: Lenka Buroňová

Únor v 1. oddělení

Měsíc únor jsme s dětmi trávili aktivitami v herně nebo krátkými pobyty venku a vycházkami. Bohužel sněhu jsme si v tomto zimním měsíci neužili vůbec. A co jsme dělali? Hned na začátku po vysvědčení jsme si vyhodnotili 1. pololetí i v naší družině. Vyhodnotili jsme soutěž v aktivitě a chování, tzv. „kytičkovou soutěž“ a odměnili 5 nejlepších odměnami a diplomy. Celý měsíc děti mohly kreslit zimní obrázky do výtvarné soutěže. Obrázky se všem letos opravdu povedly, nikdo nevěřil, že toto dokázali nakreslit prvňáčci. Nejlepší malíři byli také odměněni. Paní knihovnice nás oslovila, zda bychom nemohli vyrobit masopustní postavy pro výstavku v knihovně. I tohoto úkolu se naše oddělení i s ostatními zhostilo na výbornou. A při vyprávění o masopustu se toho děti mnoho dozvěděly. Ke konci února už jsme začali hledat na vycházce první známky přicházejícího jara a začali kreslit první jarní květy. Těšíme se do kina, vynášení Morany a další jarní aktivity.

Lenka Buroňová

Leden ve IV. oddělení

Leden jsme začali povídáním o prožití vánoc. Společně jsme si povídali, jak tyto sváteční dny u nás proběhly a co nám přinesl Ježíšek. Nadílku jsme také dostali ve školní družině a odstrojili jsme stromeček. S knihou o starověkém Egyptě, jsme se dověděli něco o egyptské kultuře a s knihou „Divy světa“, jsme procestovali kus světa. Také jsme tvořili, hráli si a chodili se proběhnout ven nebo do tělocvičny. V lednu také proběhla výtvarná soutěž „ZIMA“ s vyhodnocením a odměnami. Všechny děti, které se do soutěže dobrovolně přihlásily, dostaly malou odměnu. Moc dětem děkuji za pěkné chvíle        a práci ve školní družině a rodičům za spolupráci. Všem přejeme zdraví a štěstí v tomto novém roce.

Mgr. Romana Matějová

Adventní čas v V. oddělení

Celým adventním časem nás provázely adventní karty. Z nich se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací, vánočních tradic a pranostik. Užily si čertovskou nadílku s malou soutěží o nejdelší čertovský řetěz. Zpívaly koledy a tancovaly. Výtvarná tvorba byla inspirovaná Mikulášem, vánočním kaprem
a dalšími. Naučily se uplést vánočku a některé děti si vyrobily ozdobu na stromeček. Počasí nám nadělilo pěknou sněhovou přikrývku, ani koulování a bobování nechybělo. Před vánočními prázdninami dětem hrozilo, že se nedostanou domů. Byla pro ně připravena úniková hra, kterou bravurně zvládly a dostaly se domů včas.

VESELÉ VÁNOCE

Lucie Boxanová

VÁNOČNÍ NADÍLKA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V úterý 3. ledna na děti ze III. a IV. oddělení čekaly pod družinovým vánočním stromečkem dárečky. Kluci byli nadšeni z dřevěné stavebnice, velkého mikáda a hlavolamu a děvčata zase z korálků ze kterých si mohly vyrobit náramky nebo z dětské sady na zaplétání copánků. Že se dětem dárky líbí, bylo vidět na jejich úsměvech.

Mgr. Martina Habustová

Prosinec ve IV. oddělení

Prosinec byl pro nás měsícem tvoření, zdobení stromečku, kreslení, hraní a mikulášské nadílky. Tento měsíc jsme začali nazdobením stromečku a povídáním o Adventu. Pak přišel Mikuláš a my rychle tvořili masky a modelovali čerta z plastelíny. Společně se třetím oddělením jsme si zasoutěžili v tělocvičně
a děti dostaly malou nadílku. čert nikoho neodnesl, protože jsme všichni moc hodní. Vytvořili jsme společně překrásnou výzdobu, která zdobí školu, a nakonec vyhlásili výtvarnou soutěž „Můj Štědrý den“, která bude vyhodnocena týden před prázdninami. Tento rok za chvíli skončí, a tak přejeme rodičům
i dětem krásné a pohodové Vánoce, mnoho dárečků, a hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky po celý nový rok. Současně děkuji všem rodičům za spolupráci a budu se těšit, až se s dětmi opět v lednu setkáme.

Mgr. Romana Matějová

ČERTÍ ROJENÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V úterý 6. prosince přišly do školy nejen děti, ale také učitelé v čertovských a andělských kostýmech.
Ve třídách místo klasické výuky probíhaly projektové dny s názvem čertovské nebo andělské vyučování.Ani školní družina nezahálela. Děti z III. a IV. oddělení navázaly na čertovské dopoledne.
Po obědě jsme si pustili na interaktivní tabuli dva krátké čertovské příběhy, na kterých jsme si vysvětlili, kdo byl sv. Mikuláš a proč chodí nadělovat s čertem a andělem. Potom jsme se odebrali do tělocvičny, kde jsme pro děti měli připraveno spoustu soutěží a her. Nechyběla ani malá sladkost, kterou čertíci
a andílci dostali na konci družiny. Tento den jsme si opravdu všichni společně užili. Odměnou pro nás byly andělské i čertovské úsměvy.

Mgr. Martina Habustová

IV. oddělení – projekt „Stáří – dlouhověkost a zdravý životní styl“

V průběhu měsíce listopadu jsme se ve IV. oddělení věnovali tématu, které se týkalo stáří. S dětmi jsme si povídali co to je stáří, čím se vyznačuje, jak se ke starým lidem chovat a kdo to vlastně je „starý člověk“. Povídali jsme si o našich babičkách a dědečcích a také o tom, jak si můžou svůj život prodloužit a být co nejdéle zdraví. Seznámili jsme se s některými chorobami, které mohou staří lidé mít a také, jak jim můžeme pomoci, nebo alespoň jak jim uděláme radost. Povídali jsme o zdravém životním stylu a jeho důležitosti pro naše zdraví a zdraví našich blízkých. Tvořili jsme roční období našeho života, kreslili
a vyplňovali pracovní listy, které se dětem líbily. Sestavili jsme si zdravý jídelníček a povídali si, co vše můžeme pro dlouhověkost udělat. Také jsme společně na internetu hledali nejstarší lidi, tvory, rostliny
a dokonce jsme našli tvora, který je nesmrtelný. Téma bylo velmi zajímavéa všechny nás moc bavilo.

Mgr. Romana Matějová

Halloween v „jedničce“

Děti 1. oddělení v pondělí 31. října slavily „halloween“ také. Prvňáčci měli dokonce „halloweenský“ den i ve vyučování, takže v družině zůstali v kostýmech a s radostnou náladou prošli také celým odpolednem. A jak družina probíhala? Už u oběda každý seděl vedle čarodějnice, ducha, kostlivce nebo jiné příšerky. V družině každý dostal několik úkolů – vystřihnout dýni z papíru a ozdobit jí nástěnku, vybarvit strašidelný hrad nebo ducha.  Každá tajuplná bytost se při promenádě hernou všem ostatním představila. Pak se střídaly zábavné hry s chvilkami tance. Nejlepší byla ale „občerstvovací“ přestávka u stolečků. Děkuji tímto maminkám, které na stůl něco poslaly. A na závěr? Přípitek dětským šampaňským a slib, že za rok „Halloween“ oslavíme zase.

Lenka Buroňová

Halloween v 5. oddělení

Mezi dětmi je HALLOWEEN čím dál tím více oblíbený svátek. Jinak tomu není ani u dětí z 5. oddělení školní družiny.
Proto jsme si již před podzimními prázdninami 25. 10. 2022 udělali HALLOWENSKOU SVAČINKU (pavouky z listového těsta). Děti pracovaly spolu ve skupinách.
Halloween se ve světě slaví 31.10.  I my jsme se tento den převlékli do kostýmů a oslavili tento svátek po svém. Děti si zatancovaly a zahrály si pohybové hry.

Lucie Boxanová

 

Halloween ve III. a IV. oddělení

V průběhu celého týdne před podzimními prázdninami jsme ve školní družině nezaháleli a povídali jsme si, proč vlastně slavíme tento svátek a jak vznikl. Hráli jsme halloweenské bingo, pexeso, děti ze sebe udělaly strašidelné mumie. Tvořili jsme strašidelnou výzdobu a také jsme si vyrobili strašidelné masky. Svými díly jsme vyzdobili prostory školy a tím podpořili halloweenskou atmosféru, která k tomuto svátku patří. Také jsme si připomněli svátek nám vlastní „Dušičky“ a i o něm jsme si povídali. Pak jsme oba tyto svátky srovnávali a povídali si, v čem se liší. Své vědomosti jsme si pak ověřili v halloweenském kvízu, který děti moc bavil. V úterý 25. 10. jsme toto povídání, tvoření a hraní zakončili diskotékou v maskách. Děti byly nadšené, přinesly si občerstvení, zatančily si a společně jsme si zahráli a zasoutěžili. Děkujeme všem rodičům za spolupráci.

Mgr. Romana Matějová

Mgr. Martina Habustová

 

Naše město – projektový týden 1. oddělení

Co se dá o našem městě dozvědět za jeden týden si zkusily děti 1. oddělení. A v jakých aktivitách to lze lehoučce? Třeba povídáním o městě, prohlížením starých fotografií, vycházkou na náměstí nebo k památné Lípě, kreslením důležitých budov, omalováváním (kdo si netroufá kreslit sám), čtením pověstí o našem městě, soutěží ve vědomostech, dokonce hraním klimkovického pexesa a nakonec výrobou krásné nástěnky na chodbě školy……to vše děti zvládly a podle mne je to hrozně bavilo. Teď prý to všechno už budou „vědět“..:)

Lenka Buroňová

 

Toulky Klimkovicemi s V. oddělením

V týdnu 17.10. – 21.10. 2022 jsme se bavili o našem městě. Děti jsou šikovné a o Klimkovicích již mnohé vědí. Přesto jsme si pověděli něco málo z historie a řekli pár pověstí, které jsou s Klimkovicemi spojeny. Počasí bylo příznivé a umožnilo nám udělat si procházku naším městem. Podívali jsme se na některé historické budovy. U každé jsme si něco řekli. To ale při naších toulkách nebylo vše. Zavítali jsme i k Habrové studánce a památeční lípě.
V družině si děti udělaly koláž z fotek jak historických, tak i aktuálních. Všem se koláže moc povedly.

Lucie Boxanová

Dračí týden v 1. oddělení

Letos jsme s novými dětmi v 1. oddělení v jednom říjnovém týdnu uskutečnili nejenom tradiční týdenní Drakiádu, tu už pořádáme každoročně. My jsme si vymysleli celý „DRAČÍ“ týden! Ono se totiž dá o dracích číst a vypravovat například dračí pohádky. Můžeme poznat, že draci jsou lítací, ti které děti pouštějí na podzim, ale taky drak může být saň a někdy třeba chce sníst princeznu. Každý den jsme si takový příběh společně přečetli. Draci se dají vyrábět z barevných papírů, procvičovat si stříhání, lepení nebo vybarvovat, kreslit a procvičovat si uvolnění ruky. Draci se dají i počítat…toto děti všechno zvládly! Ale stejně je nejlepší pouštět si každé odpoledne svého opravdivého draka na hřišti! Letos dětem počasí přálo 4x a myslím, že draci létali úplně všem. Tak teď už je necháme spát zase do příštího rokuJ.

Lenka Buroňová

Draci v V. oddělení

10.10. -14.10. 2022 v naší družině probíhala drakiáda.Děti V. oddělení si vyrobily záložky do knížky ve tvaru létajícího draka a namalovaly si obrázek.
Počasí nám přálo, děti měly možnost pouštět draka téměř celý týden. Ty, co draka neměly, pomáhaly mladším.
Na závěr byly vyhodnoceny děti, kterým drak nejlépe létal. Všichni dostali drobnou odměnu.

Lucie Boxanová

Drakiáda -2. oddělení

V týdnu od 10. – 14.10. 2022 proběhla ve školní družině tradiční DRAKIÁDA.  Počasí nám přálo, a proto mohli draci vzlétnout vzhůru do nebes. Děti byly odměněny sladkostí a medailí.

Lucie Petrovič Fabiánková

Stezka „KOUZELNÝ PODZIM“

Ve čtvrtek 6.10. 2022 jsme si pro děti z 1.,2., a 5. oddělení připravily podzimní stezku „Kouzelný podzim“. Na školní zahradě byly rozmístěny karty s otázkami a děti měly za úkol projít všechna stanoviště, zapsat správné písmenko do tabulky a na konci stezky dětem vyšla tajenka. Žáci z pátého oddělení byli nápomocní prvňáčkům, kteří neumí ještě číst, všichni se zapojili a spolupracovali. Na konci stezky čekala na žáky sladká odměna a v družině byli odměněni diplomem.

Lucie Petrovič Fabiánková

Projektový týden na téma „HOUBY“ – 2.oddělení

Od 26. – 30. 9. 2022 proběhl ve 2. oddělení školní družiny projektový týden na téma HOUBY. S dětmi jsme si povídali, co si s sebou vzít na houby, co se v lese nedělá, jak se dají houby uskladnit nebo využít v kuchyni. Ukázali jsme si nejčastější jedlé i jedovaté hříbky, prohlíželi atlas hub, děti tvořily a kreslily.

Lucie Petrovič Fabiánková

Podzimní vycházka

Děti ze III. a IV. oddělení ŠD vyrazily společně s vychovatelkami na podzimní vycházku do přírody. Prošli jsme se krásným podzimním dnem až ke studánce „Pod Chmelníkem“, lesními stezkami. Cesta byla zajímavá, děti sbíraly přírodniny a cestou jsme viděli i plno hub. Nejvíce je však zaujal potok Rakovec, do kterého studánka vytéká. Všem se na procházce líbilo a podle dětí, to byl super zážitek. Moc nás to potěšilo.

Mgr. Romana Matějová

Šipkovaná

První týden v říjnu nám přálo pěkné počasí, tak jsme toho využili a připravili jsme si pro III.a IV. oddělení ŠD úkolovou hru Šipkovaná“v areálu školního hřiště. Kartičky s úkoly jsme rozmístili po areálu hřiště a děti hledaly jedenáct úkolů, které průběžně plnily. Děti si tak procvičily nejen hlavičky, ale také posílily svou fyzickou zdatnost. Všichni byli nadšení a moc se jim hra líbila. Na závěr byli vyhodnoceni ti nejlepší, ale malou odměnu získal každý účastník.

Mgr. Martina Habustová

NÁVŠTĚVA ŘEZBÁŘSKÉHO SYMPOZIA

Ve čtvrtek 29. září využilo III. a IV. oddělení školní družiny pěkného počasí bez deště a společně vyrazili do klimkovického parku Petra Bezruče, kde právě probíhal již VI. ročník „Řezbářského sympozia“. Děti tak mohly na vlastní oči vidět zručné řezbáře při práci. Ti odložili své motorové pily, dláta a jiné nástroje a ochotně zodpověděli dětem všechny jejich dotazy.Po zpáteční cestě do školy jsme pozorovali podzimní přírodu a na malou chvíli jsme se zastavili i v „Parčíku“.

Mgr. Martina Habustová

Podzim ve IV. oddělení

Společně s dětmi jsme přivítali ve ŠD podzim. Povídali jsme si o ročních obdobích a jejich charakteristice a také o jednotlivých  měsících v roce. Přečetli jsme si podzimní „Ježčí“ pohádku, která nám řekla pravdu o ježcích. Připomněli jsme si zvířátka a rostliny tohoto krásného ročního období a jejich přípravu na zimu. Také jsme hráli podzimní hry, skládali logické dvojice a soutěžili o nejlepšího hráče podzimního pexesa. V průběhu celého podzimního bloku, děti vytvářely krásné obrázky, kterými vyzdobíme školu. Moc děti chválím, byly velmi šikovné.

Mgr. Romana Matějová

 

Školní družina 2022/2023

Vážení rodiče,

„Školní družina“ zahájila v letošním školním roce provoz dne 1. září 2022. Celkový počet dětí je 143. Děti jsou podle věku rozmístěny do pěti oddělení. 

I. oddělení navštěvuje 28 dětí, pod vedením paní vychovatelky Lenky Burońové.

II. oddělení navštěvuje 28 dětí, pod vedením paní vychovatelky Lucie Petrovič Fabiánkové.

III. oddělení navštěvuje 28 dětí, pod vedením paní vychovatelky Mgr. Martiny Habustové.

IV. oddělení navštěvuje 29 dětí, pod vedením paní vychovatelky Mgr. Romany Matějové.

V. oddělení navštěvuje 30 dětí, pod vedením paní vychovatelky Lucie Boxanové.

Těšíme na spolupráci a přejeme úspěšný a klidný školní rok.

Zapsala: Mgr. Romana Matějová

Konec školního roku v 1. oddělení

Děti z 1. oddělení v družině rozhodně nezahálely – nabízíme fotografie z našich aktivit (hra, výtvarná činnost, sportování na hřišti, projekt „Zdravá strava“ a vyhodnocení nejlepších).

Lenka Buroňová

Závěrečný družinový výlet

V pondělí 27. června 2022 se téměř 70 dětí zúčastnilo našeho výletu, kterým jsme ukončili letošní školní rok. Po dvouleté pauze jsme se na něj všichni už předem těšili. Počasí se nedá předvídat, ale letos bylo opravdu velké horko. Vyšli jsme k památné „Lípě“a opavskou cestou do lesa, kde už jsme byli ve stínu stromů. Následovala zastávka v lázních – samozřejmě na zmrzlinu a něco si koupit v místních obchůdcích. To děti milují… . Po svačince v lesoparku jsme opět v lesním stínu došli do hospůdky na Mexiku, a ta byla tou nejlepší „atrakcí“ pro děti. Řada u okýnka na všechny možné dobroty neměla konce a při odchodu jsme ji musely samy ukončit. Následoval návrat přes pole, les, kolem „Medvědí“ studánky, skokem přes potok Rakovec a už jsme se blížili ke škole, kde už čekali rodiče. Dokonce jsme si zazpívali a slíbili si, že si to za rok určitě zopakujeme. 

Lenka Buroňová

Návštěva ZUŠ

V úterý krátce po obědě jsme měli v družině vzácnou návštěvu ze ZUŚ. Navštívil nás pan ředitel MgA. Béreš Pavel a paní učitelka Hoňková Jana. Přinesli si aparaturu, hudební nástroje a dobrou náladu, kterou nakazili všechny děti. Společně jsme si poslechli krásnou hudbu a také jsme si zazpívali. Bylo to příjemné a dětem se to velmi líbilo.

Po vystoupení jsme šli jako obvykle na školní hřiště, kde nás čekalo další hudební překvapení. Děvčata z osmých tříd zde nacvičovala předtančení na dětský den a přizvala i děti ze školní družiny. Společně si zatančili a pobavili se. Moc jim za to děkujeme. Byl to krásně prožitý den.

Zapsala Mgr. Romana Matějová

Družina v Žirafě

Ve čtvrtek 28. dubna 2022 navštívilo všech pět oddělení školní družiny (téměř 100 dětí!) dětské herní centrum Žirafa v Ostravě. Od školy odjížděly dva plné autobusy dětí, které se už nemohly dočkat. Mnozí věděli, jaká zábava je čeká, protože tam chodí se svými rodiči. Ale s kamarády? To je úplně něco jiného! Děti se vydováděly na spoustě trampolín, tobogánů, skluzavek, autíček, her i v 3D kině. Mohly si koupit i nějakou dobrotu na zub. Ze šťastných obličejů dětí bylo možno vyčíst, že se jim výlet opravdu hodně líbil a už teď se těší na opakování příští školní rok.

Lenka Buroňová

Zdravá strava a životní styl

S dětmi ve IV. oddělení jsme se věnovali zdravému životnímu stylu. Společně jsme si připomněli jak se zdravě stravovat, co je pro naše tělo důležité a prospěšné. Navštívili jsme počítačovou učebnu, kde děti vyhledávaly informace, které doplňovaly do pracovních listů. Dověděly se něco nového a práce je moc bavila. 

Mgr. Romana Matějová

Vznik a vývoj života na Zemi

Děti ze IV. oddělení se věnovaly projektu o vývoji života na Zemi. Povídali jsme si kde byl počátek naší planety a jak se život vyvíjel. Začali jsme ve vesmíru a cestovali jsme časem až po současnost. Co děti nejvíce zaujalo, můžete vidět na jejich krásných výtvorech. 

Mgr. Romana Matějová

Den ZEMĚ

Ve čtvrtek 21. 4. 2022 všechna oddělení školní družiny využila krásného počasí a v rámci oslav dne Země jsme byli kreslit křídami na chodník před školou. Děti kreslily přírodu, planety, zvířata a všechno krásné na Zemi. Obrázky se velmi povedly a na každého  čekala sladká odměna.

Lucie Petrovič Fabiánková

Velikonoce ve 3. oddělení

Předvelikonoční období jsme v družině využili tvorbou dekorací na Velikonoce.  Ze samotvrdící hmoty děti vytvořily krásné zápichy do květináče, vajíčka jsme barvili zvláštní technikou pomocí holící pěny, někteří zdobili velikonočními ubrousky.  Společnou prací je obří omalovánka, kterou můžete vidět na dveřích při vstupu do školy.

Lucie Petrovič Fabiánková

Velikonoce v 1. oddělení

Ani nejmenší děti před Velikonocemi nezahálely. Letos jsme vyráběli velikonočního zajíčka z krajkového papíru, kuřátko z tácků, vybarvili plno velikonočních omalovánek. Do školní soutěže o nejkrásnější velikonoční dekoraci a vajíčko jsme si připravili kuřátka a zajíčky z ruliček. Nejvíc šikovné děti zaujal nápad vyzdobit pravé i polystyrénové kraslice technikou „dekupáž“, z té jsme vystavili celou velikonoční vázičku se zápichy. Letos jsme byli opravdu pilní. Na následujících fotografiích se můžete přesvědčit. 🙂

Lenka Buroňová

Velikonoční a jiné tvoření ve IV. oddělení

V měsíci dubnu se děti zapojily do soutěže „O nejkrásnější velikonoční kraslici“. Tento název však nelimituje děti ve fantazii a mohou tvořit cokoliv s velikonoční tématikou. Děti si také vytvořily velikonoční zajíčky a zápichy, které si odnesou domů. Také jsme se zapojili do akce města, kterou pořádá knihovna ve spolupráci s Centrem české historie. Jedná se o výstavu s názvem „operace ANTHROPOID“. Všem dětem děkuji za krásnou práci a spolupráci.

Mgr. Romana Matějová

Vynášení Morany ve školní družině

Tak je to konečně tady! Po dvou letech jsme se mohli vrátit k akcím, na které jsme byli zvyklí. Vloni a předloni při zavřených školách jsme jaro mohli přivítat jen doma v kruhu rodiny. Ale letos jsme si to vynahradili s plnou parádou! Připravená „Morana“ jako bohyně zimy, smutku, zmaru a smrti byla vynesena družinovými dětmi přesně 21. března odpoledne, a to k potoku Rakovci u „medvědí“ studánky. Vůně medvědího česneku nás přivedla na správné místo, tam jsme si zazpívali písničky o jaru a figurínu zimy spálili a utopili. Tento rituál se dětem vždycky moc líbí. Nezbývá než doufat, že jsme to pořádné JARO opravdu přivolali!

Lenka Buroňová

 

Čtyřlístky pro budoucí prvňáčky

Sedmého dubna 2022 proběhne na naší základní škole zápis žáků do 1. třídy. Pro naše budoucí prvňáčky vyráběly paní vychovatelky a děti ze všech oddělení školní družiny čtyřlístky s beruškou pro štěstí. Věříme, že se dětem budou moc líbit, a přinesou jim hodně štěstí. Ve školní družině se na ně už těšíme!

Mgr. Martina Habustová

Emušák Ferda a jeho mouchy ve 2. oddělení školní družiny

V průběhu měsíce února nám v družině dělal společnost Emušák Ferda a jeho mouchy. Společně s nimi jsme si s dětmi povídali o pocitech a emocích, které každý z nás někdy prožívá, a ne vždy je jednoduché si s nimi poradit… Je velmi důležité věnovat prostor i rozvoji emoční inteligence u dětí. K tomu nám napomohla také krásná knížka Emušáci Ferda a jeho mouchy od autorek M. Dostálové, S. Jančiové a H. Vlčkové, kde zábavnou formou děti prožívají nejrůznější situace a tím pádem i emoce spolu s žabákem Ferdou. Někdy to byla radost, překvapení, jindy strach, osamocení, žárlivost apod. Každá Emušákova muška ztvárňovala některou z emocí. Děti se aktivně zapojovaly do příběhů, navrhovaly řešení a vzájemně si o tom povídaly.

Ing. Iveta Šablaturová

„Kuřízek“ ve IV. oddělení

Vzhledem k současné epidemiologické situaci ve škole, dočasně nefunguje naše kuchyně. S dětmi jsme
si tedy v naší cvičné kuchyňce společně připravili výborný oběd, který schválila většina dětí. Samozřejmě jako u většiny dětí, zvítězil kuřecí řízek. Děti si samy oběd připravily a pak si na něm pochutnaly. Maminkám teď budou moci o víkendech pomáhat, protože už jim příprava řízků jde báječně.

Mgr. Romana Matějová

Výtvarná soutěž „ZIMA“ ve IV. oddělení

Každoročně vyhlašujeme v lednu výtvarnou soutěž se zimní tématikou, které se mohou zúčastnit všichni, kteří rádi malují.Letos se však do této soutěže přihlásily všechny děti, dokonce i ty, které bývají v družině jen krátký čas po obědě. Děti si vzaly výkresy domů a tvořily ve svém volném čase. Někteří dokonce namalovali a vytvořili obrázků několik, aby zvýšili svou šanci na výhru.Vzhledem k rekordnímu počtu výtvorů, byly vyhlášeny i netradiční počty umístění. Z tohoto důvodu byla vyhlášena dvě první místa, dvě druhá místa a tři třetí místa. Bylo to velmi těžké rozhodování, proto byli odměněni také všichni, kteří se na žádném místě neumístili. Děkuji tímto všem dětem za jejich nadšení, aktivitu a skvělou náladu při jejich tvorbě. Výtvory zdobí prostory školy.

Mgr. Romana Matějová

Pomáháme zvířátkům v zimě

V 1. oddělení naší družiny jsme si v lednu 2022 udělali projektový týden o zvířátkách v zimě.Bylo to povídání, kreslení, plnění úkolů v pracovních listech, vyrábění i vycházka do okolí. Děti velmi zajímalo, jestli volně žijící zvířátka i přes mírnou zimu bez hromad sněhu mají co jíst. Chtěly vědět, jak pomoci ptáčkům nebo i zvěři v lese Zajímalo je také, co mohou a nemohou strávit, abychom jim nezpůsobili nějaké problémy. Ptáčkům jsme vyrobili semínkové dobroty a při vycházce kolem školy jimi „ozdobili“ keře, aby si pochutnali. Další dobroty jsme sbírali do krmelce v lese. Teď už dětí ví mnoho užitečných informací a možná příště poznají u krmítka sýkorku nebo ve sněhu stopu zajíce. Jen ke krmelci se stále chystáme, snad nám to vyjde v únoru..:)

Lenka Buroňová

Prvňáčci v družině

Pondělí 31. ledna byl důležitý den pro všechny školáky. Nejvýznamnější byl však pro prvňáčky, kteří poprvé obdrželi svá vysvědčení. I v družině děti formou her každodenně dokazují, že jsou velmi šikovné a ty krásné známky na vysvědčení si rozhodně zaslouží. Obratně už tvoří písmenka i z pěnových kostiček a skládají je do slov 😊.

Ing. Iveta Šablaturová

Střípky ze života IV. oddělení

Prosinec jsme si užili v duchu Vánoc a tvořili jsme vánoční výzdobu nejen do družiny, ale také jsme zdobili prostory školy. Děti vyrobily vánoční kapříky, nazdobily stromeček a společně jsme poslouchali 
a zpívali vánoční koledy. Děti vyrobily z plastelíny krásný Betlém. Když nám počasí přálo, také jsme chodili do parku  krmit kachny, kterých je na rybnících opravdu hodně. Vánoční atmosféru jsme si opravdu užili. Všichni jsme se sešli v lednu, vzájemně jsme si popovídali, jak u nás proběhla nadílka. Krásnou nadílku jsme měli také v družině. Ježíšek nám přinesl zajímavé knížky, které se dětem moc líbily.

Mgr. Romana Matějová

Podzimní výzva

Během celého podzimu měly děti z 5. oddělení možnost zúčastnit se „Podzimní výzvy“.
a obsahovala 20 aktivit jako hrabání a skok do listí, výrobu zvířátek z kaštanů, sběr jablek nebo pečení z podzimního ovoce. Některé aktivity jsme si s dětmi vyzkoušeli společně v družině, některé dělaly samy a některé s rodiči. Každý kdo se zapojil, si vysloužil alespoň malou odměnu. Ovšem našli se i tací, kteří splnili vše nebo téměř vše. Na ty čekala odměna veliká. Největší odměnou však bylo mnoho veselí a radosti, kterou si děti při plnění úkolů užili.
Za to patří velké díky všem rodičům zúčastněných dětí!

PS: Kdo se těší na jaro? J

Bc. et BcA. Veronika Stříbrná

Netradiční malování

V týdnech mezi 10. – 21. 1. jsme s dětmi v 5. oddělení zkoušeli namalovat obrázky bez použití štětců. Děti k malování používaly plastové vidličky, nože a lžíce, nebo případně i prsty. Experiment děti moc bavil, netradiční způsob malování si někteří dokonce chtěli zkusit vícekrát. Vznikly tak nádherné výtvory. To nejlepší ale bylo, že jsme si užili spoustu zábavy. Už teď se všichni těšíme, co dalšího nás čeká. J

Bc. et BcA. Veronika Stříbrná

Nadílka u stromečku ve školní družině

Jak už bývá v naší družině zvykem, i letos se děti těšily, co nového dostanou od Ježíška…Na dárky si sice všichni počkali celé vánoční prázdniny, ale hned v pondělí 3. ledna po obědě se dočkali… Každé oddělení dostalo něco, ať už stolní hry, hodnotné knihy a encyklopedie, domečky pro panenky, hrady pro kluky, autíčka, hry na doktora nebo obchod… Radost udělaly dětem stavebnice Cihličky nebo 2 twistry, což jsou taková vozítka poháněné nohama. Teď už si zbývá jen přát, aby nové hračky dětem dlouho vydržely…

Lenka Buroňová

 

Když napadne čerstvý sníh

Kdyby někdo chtěl vědět, jak moc si v 5. oddělení užíváme čerstvě napadaný sníh, tak se dozví, že velice. Někteří staví sněhuláka, někteří se koulují, všichni se ale do družiny vracíme s radostí a tvářemi červenými jako jablíčka. A kdyby to chtěl někdo i vidět, stačí se podívat na fotky. 

Halloweenské odpoledne

Po návratu z podzimních prázdnin, jsme si ve školní družině udělali strašidelné „Halloweenské“ odpoledne. Děti ze třetího, čtvrtého a pátého oddělení se převlékly do strašidelných kostýmů, poslouchaly strašidelné vyprávění a vyplňovaly strašidelné kvízy. Proběhly také soutěže, promenáda a vyhodnocení masek zakončené diskotékou. Nedílnou součástí tohoto odpoledne bylo samozřejmě úžasné občerstvení, které dětem připravily většinou maminky, které napekly
a nakoupily samé dobroty. Moc všem rodičům, především však maminkám děkujeme za spolupráci
a péči s jakou nám pomohly toto krásné odpoledne zpříjemnit.

Mgr. Romana Matějová

Podzimní tvoření v 1. oddělení

Nejmladší děti v 1. oddělení se nenechávají zahanbit a celý podzim tvoří. Sbírají přírodniny, vyrábějí zvířátka z kaštanů a žaludů, lisují krásné barevné listy a dále s nimi tvoří moc hezké výkresy a dekorace. Pochlubit se mohou na nástěnkách v herně, u vchodu do školy nebo právě nyní. Podívejte se.

Lenka Buroňová

Naše město „Klimkovice“

V říjnu proběhl ve 4. oddělení projekt o historii a současnosti Klimkovic. S dětmi jsme se seznámili s dávnou historií založení Klimkovic a postupně jsme cestovali časem až do současnosti. Prošli jsme se také k památné „Lípě“ a do města. Děti nakreslily spoustu krásných pohlednic města a vytvořily nádherný model klimkovického náměstí.
Vše je vystaveno ve vchodu do školy.

Mgr. Romana Matějová

Drakiáda

V týdnu od 13. do 22.10 proběhla na školním hřišti „Drakiáda“. Zúčastnily se děti všech pěti oddělení ŠD. I když nám občas počasí nepřálo, přesto se našly dny, kdy děti mohly draky vypustit  a ti tak vystoupali k výšinám.

Lucie Petrovič Fabiánková