• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
ZŠ Klimkovice se podílí na zlepšení životního prostředí

ZŠ Klimkovice se podílí na zlepšení životního prostředí

V roce 2021 jsme odevzdali 771 kg elektrozařízení ke zpětnému odběru a recyklaci. Máme velkou radost, že našim žákům i rodičům není stav životního prostředí lhostejný.

Zaujalo nás, že naše činnost snížila produkci skleníkových plynů o 9,07 tun, omezila těžbu ropy o 451 litrů a uspořila 4 653 kWh elektrické energie.

Jak jsme se v roce 2021 konkrétně podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se ZŠ Klimkovice, příspěvková organizace může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 0,77 t. Na každého obyvatele tak připadá  kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 9,07 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 4 ks

Nebylo nutné vytěžit 452,01 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 17 krát.

Došlo také k úspoře 4 653,09 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 4654 krát.

Podařilo se recyklovat 443,87 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 19 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 15,64 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 2781 1€ mincí, nebo 18,98 kg hliníku, který by stačil na výrobu 1266 plechovek o objemu 0,33 l.

Děkujeme všem, kterým osud budoucích generací není lhostejný.

Mgr. Kateřina Chrapková