• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
První školní den prvňáčků

První školní den prvňáčků

Slavnostní zahájení letošního školního roku nejen pro nové prvňáčky naší ZŠ v Klimkovicích se opravdu vydařilo.

S prvním zazvoněním usedlo do laviček dvou tříd prvních ročníků 37 žáčků. V tento významný den je na jejich cestě doprovázeli rodiče i mnozí prarodiče. Z dětí se dnes stali opravdoví žáci – školáci.

Po úvodním přivítání a představení třídních učitelek se všechny děti i jejich doprovod z řad rodičů přemístili do atria, kde na ně čekalo vedení školy, pedagogové, zaměstnanci, žáci. Paní ředitelka Mgr. Miroslava Hoňková zahájila svůj projev přivítáním všech účastníků setkání. Žáky čekala píseň na přivítanou, kterou si připravil školní sbor pod vedením paní učitelky dipl.um. Jany Hoňkové. Někteří žáci o prázdninách chodili pomáhat na školní pozemek a svým zájmem a prací si zasloužili nejen dobrý pocit, ale také odměnu, kterou jim předala paní učitelka Mgr. Kateřina Chrapková. Žáky přišli pozdravit také zástupci obce a školské rady. Přítomný byl pan starosta Bc. Jaroslav Varga, paní Bc. Andrea Jahnová a pan Ing. Petr Jiříček. Po projevech všech zúčastněných se děti spolu s rodiči i všichni žáci, učitelé přemístili do svých kmenových tříd, kde si společně prožili první hodinu nového školního roku 2022/2023.

Prvňáčky již doprovázely do tříd 1.A i 1.B paní učitelky Mgr. Nelly Kavalová a Mgr. Radka Maršálková. Zde si společně popovídali o pocitech, se kterými dnes překračovali práh školy. Hovořili o očekáváních, nových kamarádech, zajímavých a pěkných chvílích, které děti čekají. Pokud se dnes do školy někdo netěšil, určitě se společně všichni vynasnažíme, aby se žáčkům v nové škole líbilo a aby do ní chodili rádi.

První den ve škole byl pro děti jako jízda vlakem. Celý školní rok totiž žáci pojedou vlakem, který se jmenuje Klimkováček. Vlak bude zastavovat na různých zastávkách a bude to dlouhá jízda trvající 10 měsíců, tedy celý školní rok, celou 1. třídu. Bude to zajímavá cesta. Do vlaku si děti budou balit místo kufrů aktovky a do nich své školní potřeby a pomůcky. Nesmí zapomenout svačinu. U katedry si musely koupit jízdenku. Paní učitelky ji už měly připravenou. Byla to jízdenka, která pasažéry opravňovala k nástupu do Klimkováčku. Kdo se ocitne na palubě vlaku jako cestující, ten během jeho trasy absolvuje několik zastávek. Budou to stanice: čtení, psaní, počítání, malování, sportování, zpívání , spolupracování, anglické povídání a ještě světa poznávání. Vlak odjel 1. září v 7:50 hodin a plánovaný příjezd do cílové stanice bude 30. června v 7:50 hodin. Průvodčími na trase jsou samozřejmě třídní učitelky. Děti si tedy zakoupily u svých učitelek jízdenku, za kterou zaplatily podáním ruky a představením se. Do vlaku dostaly něco na čtení. Byly to jejich nové a krásné učebnice s Pepou do školy. K tomu všemu si zazvonily na zvoneček a pospíchaly na své místo do lavičky jako do kupé.

Tam je čekala taky spousta dárků. Měly zde připraveny nové pastelky, tabulky, lepidla, omalovánky Klimkovic…zkrátka zbrusu nové školní potřeby. Na svých místech si žáčci vyrobili jmenovku na lavici a protože byli velmi šikovní, dokázali se zorientovat i na tabuli a najít si ke svému jménu připravenou značku. Zvoneček, který zacinkal neoznamoval pouze odjezd vláčku Klimkováčku, ale upozornil i na konec vyučování. Děti si proto sbalily věci do aktovek a plny dojmů odcházely v doprovodu svých vychovatelek paní Lucie Petrovič Fabiánkové a Lenky Buroňové do družiny. Rodiče zůstali ve třídách, kde pokračovala společná třídní schůzka. Dozvěděli se zde důležité  informace.

Věřím, že si všichni přítomní užili tuto neopakovatelnou atmosféru v radosti a naději z očekávání věcí budoucích a my už dnes víme, že po pár dnech za námi děti přicházejí do školy velmi rády a těší se na každodenní nové poznatky, dovednosti a zkušenosti. Tak šťastnou cestu  všem žákům, pedagogům, zaměstnancům školy a samozřejmě rodičům.

Mgr. Nelly Kavalová a Mgr. Radka Maršálková