• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
ČTENÁŘSKÝ SLIB

ČTENÁŘSKÝ SLIB

Prokousali se prvními školními úkoly, dovednostmi i pravidly.

 Nebyl to pro každého jednoduchý úkol, ale po svém to zvládl každý prvňáček. S hrdostí si říkají: „Už jsem školák!“ Ve středu 19. října byli všichni žáčci 1. A i 1.B pasováni na Čtenáře.
Hned po té, co prakticky dokázali, že si s písmenky jen nehrají, ale umí s nimi pracovat, že zvládnou slovní rytmus i určování slabik, byli vyzváni ke složení Čtenářského slibu. Nejprve si jej vyslechli z úst paní učitelky a poté se rozhodli, zda do toho jdou. Všichni tu odvahu našli, očka jim svítila odhodláním. Po slibu si tedy každý prošel pasováním písmenkovým mečem na Čtenáře nebo Čtenářku a své odhodlání stvrdil otiskem vlastního prstu pod Čtenářský slib. Odměnou všem byla první kniha, kterou ve škole společně přečteme, Školák Pepa.
Šli byste do toho také?

„Slibuji dnes přede všemi

ve jménu všech krásných knížek

plných pohádek, příběhů a básniček,

že ke všem písmenkům, která už znám,

budu pilně přidávat další písmenka

a že je budu pravidelně zvát

nejen do své školní lavice,

ale také k sobě domů,

kde je budu pilně číst.

Brzy si tak začnu číst celé knížky

a to budu dělat po celý svůj život.

Přitom si budu knížek vážit,

pěkně s nimi zacházet

a opatrovat je

jako nejvzácnější poklady.“

Mgr. Radka Maršálková