• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
BÁDÁNÍ V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH

BÁDÁNÍ V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH

V letošním roce žáci osmých ročníků poprvé oblékli laboratorní pláště …

… a započali tak své bádání na poli chemie a biologie v rámci chemicko-biologických praktik. Úspěšně zvládli dělicí metody používané v chemii včetně badatelské úlohy, práci s digitálními mikroskopy a v novém roce se ponoří do tajů prvků periodické soustavy.

Žáci šestých ročníků už zdatně objevují krásu přírodních věd. V hodinách fyziky bádali nad vlastnostmi jednotlivých skupenství. Nyní se prokousávají tématem elektrických jevů a magnetů.

Mgr. Marcela Hurníková