• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
PROJEKTOVÝ DEN – DEN PREVENCE

PROJEKTOVÝ DEN – DEN PREVENCE

Ve středu 15. 2. 2023 proběhl na naší škole projektový den – Den prevence – zaměřený na prevenci rizikového chování žáků, který realizujeme již několik let.

Každý ročník  připravujeme jinou formou, aby to bylo pro žáky přínosné a zajímavé.

V tomto školním roce žáci pracovali v jednotlivých třídách. Každý ročník měl jiné hlavní téma. Pro všechny byla ale připravena jedna společná část, a to bezpečnost na internetu. Zde patřily informace o bezpečném chování na internetu, sociálních sítích, zabezpečení osobních údajů a projevech kyberšikany. Žáci se seznámili s webovými stránkami, které se zabývají bezpečným chováním na internetu, vyhledávali a zpracovávali pojmy týkající se dané problematiky.

Hlavním tématem v 6. ročníku bylo kouření, vztahy a utužování kolektivu. Žáci hráli hry zaměřené na spolupráci, vyráběli plakátky a seznámili se se škodlivostí kouření. Žáci 7. ročníku se zaměřili na problémy spojené s on-line prostředím, vztahy mezi žáky a vyhledávali různé druhy závislostí. Ve skupinách vytvářeli plakátky o škodlivosti drog a řešili různé nástrahy on-line prostředí.

Pro žáky 8. ročníku jsme připravili program zaměřený na  témata poruchy příjmu potravy a zdravé výživy. Viděli zajímavý film o anorexii, prováděli kondiční cvičení, zpracovávali pracovní listy a vyráběli plakátky. A hlavním tématem v 9. ročníku byla problematika týkající se viru HIV a AIDS. Žáci zhlédli výukový film, seznámili se s rizikem nákazy a přenosu, vyrobili plakátky o AIDS.

Mgr. Jana Glombová, metodik prevence

Pár postřehů od žáků:

– dozvěděla jsem se, co je kybergrooming, že facebook o nás může vědět více než my sami

–  zapamatoval  jsem si, že linka bezpečí má číslo 116 111 a také pravidlo 3 N (Nikdy nic nemazat)

– líbilo se mi, že jsem mohl trávit čas se svou třídou během plnění úkolů projektového dne

– už  vím, jaký je rozdíl mezi anorexií a bulimií

– líbilo se mi otevřené povídání o závislostech

– spočítali jsme si své BMI a cvičili jsme se švihadlem

– zjistili jsme, kolik kostek cukru má například kofola