• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
CHEMICKO-BIOLOGICKÉ PRAKTIKUM

CHEMICKO-BIOLOGICKÉ PRAKTIKUM

Chemie a přírodopis v praxi 

V hodinách chemicko-biologických praktik mají žáci možnost teoretické znalosti z hodin chemie a přírodopisu propojit s praxí v laboratorních úlohách.

V březnu jsme připravovali a ověřovali vlastnosti oxidu uhličitého, ověřovali průběh chemických reakcí a prakticky se seznámili s jednotkou 1 mol, také žáci pozorovali barevné změny oxidačních čísel manganistanu draselného.

https://www.youtube.com/shorts/iWJw3W048PQ

Mgr. Kateřina Chrapková, Ing. Marcela Hurníková