• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
Škola udržitelného rozvoje 1.stupně

Škola udržitelného rozvoje 1.stupně

Titul klubu ekologické výchovy a české komise pro UNESCO

Naše škola obhájila titul Škola udržitelného rozvoje 1.stupně, který uděluje Klub ekologické výchovy ve spolupráci s UNESCO.

Jedná se o nejvyšší možné ocenění za přístup k životnímu prostředí, který respektuje principy udržitelného rozvoje.

Tohoto ocenění se velmi vážíme a je to odměna za práci našich pedagogů i žáků v oblasti ekologie a životního prostředí.

Mgr. Kateřina Chrapková, koordinátor EVVO