• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

Družinová oddělení

V letošním školním roce 2023/2024 zahájila družina svou činnost 4. září v počtu pěti oddělení. Každé oddělení má svou paní vychovatelku. První oddělení vede paní Lenka Buroňová, druhé oddělení paní Lucie Petrovič Fabiánková, třetí oddělení Mgr. Martina Habustová, čtvrté oddělení Mgr. Romana Matějová a páté oddělení paní Nikola Schönová.