• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
NÁVŠTĚVA TŘEŤÁKŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU

NÁVŠTĚVA TŘEŤÁKŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU

Školní rok se sotva rozběhl a třeťáci již uskutečnili svou první exkurzi. Protože v prvouce máme kapitolu o naší obci, vycházka na městský úřad se přímo nabízela.

Domluvili jsme si termín a ve středu 20. září jsme byli mile přijati pracovníky KISu. Pan Aleš Pirnos děti seznámil s činností městského úřadu, mohli jsme nahlédnout do kanceláře pana starosty, do obřadní síně a také do zasedací místnosti.

U dětí vzbudila zájem poměrně malá místnůstka, ve které se nachází server, který je srdcem celé počítačové sítě městského úřadu. A z této malé komůrky se také často do celých Klimkovic šíří nám všem známá znělka „Klim… Klim… Klimkovice“ upozorňující na hlášení městského rozhlasu.

Nezbytná byla zastávka na krásném zámeckém nádvoří se studnou, do které děti zvědavě nahlížely.

Velkou zajímavostí bylo pro ně i zjištění, že ve sklepních prostorách zámku je jakási strojovna, která zajišťuje fungování vodotrysku a že voda nestříká ze země jen tak sama od sebe.

Pro mnoho dětí byla návštěva městského úřadu vůbec první v životě a my děkujeme, že jsme si ji mohli takto užít.

Děti 3. A, 3. B + třídní učitelky Karin Muczková a Šárka Thibaud