• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
MODERNÍ MALBA NA ZEĎ ZA ŠKOLOU

MODERNÍ MALBA NA ZEĎ ZA ŠKOLOU

Graffitti, street art nebo muralart? Co z toho vlastně za naší školou vzniklo?

Nejprve je asi zapotřebí vysvětlit jednotlivé pojmy a rozdíly mezi nimi:

Graffiti je v obecném smyslu druh výtvarného projevu pracující ve veřejném prostoru rytím, psaním nebo malbou, v současnosti především technikou nanášení barev, často ve formě spreje nebo fixy, případně škrábání, leptání. Vychází z původního řeckého slovesa γραφειν, psát.

Street art je výtvarné umění vytvářené na veřejných místech. Motivy a objekty street artu jsou rozmanité. Díla tohoto umění se pohybují od běžných nápisů až po kresby a malby všech velikostí a celé škály barevnosti.

Mural art je moderní umělecký směr zaměřený na velkoplošnou malbu na stěny ve veřejném prostoru. Na rozdíl od děl street artu či graffiti, která z hlediska zákona vznikají nelegálně, muralartová díla jsou většinou objednána majitelem stěny kvůli její výzdobě.

(zdroj: Wikipedie)

Za školou nám po domluvě s vedením  vzniklo místo muralartu, kde se konečně mohli „vyřádit“ umělci z 9. A. Tento nápad je prosazován poslední dobou nejen ve velkých městech, ale i na periferiích. Tzv. „legály“ umožňují sprejerům a streetartovým umělcům seberealizaci, aniž by poškozovali cizí zdi nebo veřejné prostory.

S použitím sprejů a akrylových barev se nudná šedá zeď proměnila v barevnou a veselou. Vybraní žáci z 9. A byli za necelé tři hodiny hotovi, ruku k dílu přiložil dokonce i pan školník!

Doufejme, že tento počin povede děti k tomu, aby zdi nehyzdily „tagy“, ale naopak pomohli vytvořit výtvarné dílo, které má nějakou přidanou hodnotu. Tímto je náš „legal za školou“ uzavřen. Jakýkoli další počin na zdi by byl brán jako vandalismus, který si pan školník nyní o to více hlídá. J

Budeme se ale těšit na další práci, která nás brzy čeká u tenisového kurtu.

Za projevenou důvěru a spolupráci všem děkuji.

Mgr. Marcela Ševčíková