• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
PRAVĚKÝ PROJEKTOVÝ DEN VE 4.C

PRAVĚKÝ PROJEKTOVÝ DEN VE 4.C

Ve vlastivědě jsme se několik hodin věnovali oblíbenému tématu, kterým je
pravěk.

Děti téma bavilo, a proto jsme si udělali třídní projekt.
V rámci výuky českého jazyka děti pracovaly s textem o lovcích mamutů a
prohlubovaly své znalosti o slovních druzích, pravopisu a skloňování
podstatných jmen.
V další části projektového dne pracovaly s obrázky pračlověka, rozpoznávaly a
přiřazovaly je podle vývojových stádií. Dále vyhledávaly informace o
vyhynulých zvířatech pravěké doby a přiřazovaly jim stopy. U obou těchto
činností měly děti k dispozici tablety.
V dalších úkolech děti aplikovaly své znalosti o pravěku. Nejprve vyhledávaly
v osmisměrce slova, která musely doplnit do textu tak, aby jim dával smysl. Po
rozluštění všech slov zjistily názvy dvou jeskyní v Moravském krasu, v nichž,
dle archeologických nálezů, žili pravěcí lidé. Své znalosti o době kamenné,
bronzové a železné také uplatnily při luštění křížovek, hřebenovek, nebo
musely rozluštit zprávu zapsanou kódem.
Keltským runovým písmem si děti vyzkoušely napsat svá jména, což přiblížilo
jejich písemné projevy k pravěkým formám komunikace.
Nesměly chybět ani jeskynní malby, které poskytly dětem kreativní zážitek a
příležitost projevit svou fantazii a dovednosti v tvorbě uměleckých děl.
Projektový den se nám povedl, o čemž svědčí závěrečná hodnocení dětí a
jako bonus si z něj odnesly mnoho nových informací.

Mgr. Vendula Richterová