• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
Projektový den – Den Země

Projektový den – Den Země

V pátek 19. dubna proběhl na naší škole projektový den ke Dni Země.

 Žáci prvního stupně se věnovali problematice třídění a recyklace odpadů, vztahem člověka k životnímu prostředí a významu vody v krajině.
6. ročníky se zaměřili na ornitologii, zúčastnili se programu v Ostravě Plesné ve spolupráci se studentkou Ostravské univerzity a ornitologem Mgr. Tošenovským. Seznámili se s běžnými ptačími druhy, jejich hnízděním a způsobem života. Pozorovali také hnízdění netopýrů.
Žáci 7. ročníku se věnovali poznávání krajiny Poodří ve spolupráci s odborníky Ostravského muzea. Botanička, geoložka a zoolog jim ukázali, jaké krásy skrývá příroda v Okolí Ostravy a Klimkovic. 7.B se vydala po stopách Hukvaldské obory.
8. třídy se zapojily již tradičně do celorepublikové akce „Ukliďme si Česko“ a jejich cílem bylo vyčistit okolí Klimkovic.
Žáci 9. ročníku se podíleli na zvelebení školní zahrady. V oblasti ochrany životního prostředí se věnovali efektivnímu kompostování a využití kompostu na školním políčku a ve skleníku. V dílně žáci vytvořili v týmech krmítka, které doplní školní přírodní zahradu. Museli vyhovět předloženým technickým a kreativním kritériím. Z osmnácti krmítek bylo pět skupin ohodnoceno.  Do práce se dřevem jsme zapojili i Edustrojky, přímočarou pilu, brusku a vrtačku pro žáky.
Děkuji všem dětem i pedagogům, kteří se s chutí zapojili a projektový den si užili.

Mgr. Kateřina Chrapková