• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
KNIHOVNICKÁ LEKCE PRO 5. ROČNÍKY

KNIHOVNICKÁ LEKCE PRO 5. ROČNÍKY

Naše škola se neustále snaží rozšiřovat vzdělávací možnosti pro své žáky. 

V rámci edukace se proto žáci 5. ročníků vydali na knihovnickou lekci. Tato akce měla za cíl nejen podpořit čtenářskou gramotnost, ale také představit dětem nové knihy zaměřené na biblioterapii. Lekci vedla zkušená knihovnice paní Konvičková, která dětem představila různé aspekty čtenářství.  Zvláštní důraz byl kladen na knihy, které jsou využívány v biblioterapii, což je metoda využívající čtení ke zlepšení psychického zdraví.  Pro děti je biblioterapie obzvláště užitečná, protože čtení knih, příběhů nebo básní jim může pomoci lépe porozumět svým emocím, zvládat stres a řešit různé problémy, se kterými se mohou setkat. Žákům bylo představeno několik knih z této oblasti formou čtení, projekce nebo videa. Nejvíce nás zaujaly publikace: Strakáč a Tioni, Blbá Vendula, Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. Setkání bylo ukončeno skupinovou prací, které navazovalo na poslední probíranou knihou – Rádio Zapomenutých. Děti dostaly za úkol vytvořit vlastní rádio a odmoderovat krátkou relaci. Výstupy byly různorodé, protože každá skupina vycházela z jiné knihy. Závěrečná vysílání byla opravdu povedená. Děkujeme paní knihovnici za poučnou a zajímavou lekci. 
Mgr. Jana Haasová