• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

Světový den včel v V. oddělení

Dne 20. května se slaví Světový den včel a my jsme si k této příležitosti
v 5. oddělení povídali o důležitosti včel a dalších opylovačů pro náš ekosystém. Děti si nejprve samy vyhledávaly informace o včelách a pak jsme si společně sdělovali zjištěné informace. Následně jsme malovali včelí úly
a vyráběli jsme včelky, se kterými jsme pak vyzdobili prostory školní družiny. Nakonec jsme zasadili do truhlíků semena lučních květů, aby měly včelky kde bručet. 

Nikola Schönová