• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
SCIO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 5. TŘÍD

SCIO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 5. TŘÍD

Žáci 5. tříd se zapojili do Národního testování.

SCIO testování žáků 5. tříd je komplexní testování, které prověřuje znalosti a dovednosti žáků na konci 1. stupně základní školy. Testy jsou navrženy tak, aby poskytly ucelený obraz o tom, jak si žáci vedou v klíčových oblastech učiva. Výsledky jsou porovnávány s ostatními žáky v České republice, letos se do testování zapojilo více než 16 000 žáků. Každý žák obdržel podrobnou zprávu o svých výsledcích, která obsahuje informace o jeho silných a slabých stránkách.

Testy prověřovaly:

Obecné studijní předpoklady: Testy zjišťují, jak si žáci poradí s logickým myšlením, analytickým řešením problémů, kritickým myšlením a analýzou informací.

Český jazyk: Testy se zaměřují na pravopis a mluvnici, sloh a komunikaci, literaturu a čtenářskou gramotnost.

Matematika: Testy zahrnují čísla početní operace, závislosti, vztahy a práce s dat, nestandardní aplikační úlohy a geometrii v rovině a prostoru.

Výsledky – český jazyk:

Výsledky našich žáků v českém jazyce jsou lepší než u 70 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

Výsledky – matematika:

Výsledky našich žáků v matematice jsou lepší než u 80 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že je studijní potenciál žáků v matematice využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti.

Mgr. Lucie Kovařčíková