• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
HLEDEJ PRAMEN VODY 2024

HLEDEJ PRAMEN VODY 2024

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. každoročně organizuje soutěž pro ostravské
žáky 4. a 5. ročníků.

Cílem soutěže je nejen zvýšit povědomí o důležitosti vody a jejím
správném hospodaření, ale také posílit týmového ducha mezi dětmi a podpořit jejich zájem o
ekologii a ochranu životního prostředí. A víte co? Naše třídy 5. ročníku ZŠ Klimkovice se této
výzvy zúčastnily!
Soutěž se koná každoročně v rámci oslav Světového dne vody, což podtrhuje její ekologický a
vzdělávací charakter. Každý tým obdržel od organizátorů čtyři soutěžní úkoly k úspěšnému
splnění teoretické části. Za tento celek mohl každý tým získat dohromady 40 bodů. U VODOpočtů se žákům zapalovaly všechny mozkové závity. Deník šťastné rostlinky nás
zaměstnal na celých pět týdnů. Pro VODOkešky se museli žáci vydat do Ostravy a pomocí
souřadnic najít požadovaná místa. Při plnění úkolu Voda kolem nás se musely celé týmy
vydat do terénu a mapovat území vybrané řeky nebo potoka. Tyto všechny náročné úkoly
jsme společnými silami nakonec zvládli.
1. Voda je život aneb Deník šťastné rostlinky
2. VODOpočty
3. Voda kolem nás
4. VODOkešky
Pro získání dalších plusových bodů obdrželi soutěžící VODOknihu. Tato příručka motivovala
žáky k plnění bonusových aktivit a podněcovala dětskou vynalézavost. Spousta dětí se vydala
do přírody, aby zkoumala odpovídající vodní prvky a zákonitosti. Jiní se zaměřili na
VODOpokusy, natáčení a střih videa. Další soutěžící dokonce skládali své písničky, básničky
nebo tance. Ostatní žáci vytvářeli různá výtvarná a plastická díla. Sledovat kreativitu dětí byl
pro učitele balzám na duši. Všemi vytvořenými výrobky se žáci zapsali do individuálních
kategorií – VodoEINSTEIN, VodoART, VodoSTAR a eVODA.
Pravidelným plněním výše zmíněných úkolů a výzev si žáci 5. ročníků zasloužili vstupenku do
velkého finále! Konečné vyhlášení proběhlo 31. 5 na Slezskoostravském hradě. Tento
historický areál poskytl perfektní kulisu pro závěrečné aktivity a slavnostní vyhlášení vítězů.
Finalisté zde plnili poslední úkoly, které prověřily jejich znalosti a dovednosti získané během
celé soutěže. Akce byla doplněna různými workshopy, přednáškami a interaktivními
aktivitami. Atmosféra na hradě byla naplněná napětím a nadšením, když týmy soutěžily o
prvenství. Projekt „Hledej pramen vody“ je skvělou příležitostí, jak dětem přiblížit význam
vody v našem každodenním životě a ukázat jim, jak mohou sami přispět k ochraně tohoto
vzácného zdroje. Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili, a těšíme se na další ročník
plný nových výzev a zážitků.

Mgr. Jana Haasová