• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
DOPRAVNÍ VÝCHOVA PRO ŽÁKY 4. A 5. ROČNÍKŮ

DOPRAVNÍ VÝCHOVA PRO ŽÁKY 4. A 5. ROČNÍKŮ

Ve dnech 6. a 13. června se žáci 4. a 5. ročníků naší školy zúčastnili výuky na
dětském dopravním hřišti v Ostravě-Hrabůvce.

Tato výuka byla rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou, aby si žáci osvojili nejen znalosti, ale i praktické dovednosti potřebné pro bezpečný pohyb v silničním provozu.
V teoretické části se žáci dozvěděli důležité informace o pravidlech silničního provozu a různých dopravních značkách. Během výuky zhlédli také edukační videa, která jim přiblížila různé situace, které mohou nastat na silnicích. Tato videa poskytla žákům cenné vizuální příklady toho, jak správně reagovat na různé dopravní situace. Teoretická část byla zakončena testem, kde si žáci mohli ověřit své znalosti a zjistit, co si zapamatovali.
Praktická část výuky byla zaměřena na aplikaci teoretických znalostí v praxi. Každý žák si měl možnost vyzkoušet jízdu na kole na simulovaném dopravním hřišti, kde řešil různé dopravní situace. Tato část byla navržena tak, aby žáci získali praktické zkušenosti a připravili se na skutečný provoz. Příprava na závěrečnou jízdu zahrnovala nejen jízdu nanečisto, ale i řešení konkrétních úkolů a situací, které mohou nastat v reálném světě.
Pokud žáci úspěšně zvládli jak teoretické testy, tak praktickou část, získali průkaz cyklisty, který potvrzuje jejich znalosti a dovednosti. Tento průkaz je důležitým krokem k tomu, aby se žáci stali zodpovědnými a bezpečnými účastníky silničního provozu.

Mgr. Vendula Richterová