• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

Školní projekty

Rozvojový program MŠMT

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa)

(Č. j.: MSMT-21088/2017-1)

 

Realizace:   leden – červen 2018

Rozpočet:    11.200 Kč

Anotace:      Příspěvek na dopravu žáků na plavání.

Rozvojový program MŠMT

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa) (Č. j.: MSMT-21088/2017-1)

 

Realizace:   leden – červen 2018

Rozpočet:    11.200 Kč

Anotace:      Příspěvek na dopravu žáků na plavání.

Dotace z rozpočtu MSK

ZŠ Klimkovice získala dotaci z rozpočtu Moravskoslezského krajena akci „16. Evropské setkání mládeže“ v Klimkovicích

ve výši 54.536 Kč, která hradila dopravu účastníků setkání v průběhu programu realizovaného v době od 18.-22.7.2017.

V úterý 2.května jsme zaznamenali přílet rorýsů. Žákům 6.tříd rorýsi zpestří hodiny přírodopisu. Žáci se budou věnovat pozorování rorýsů i jiných druhů ptáků a svá pozorování zaznamenávat na stránkách spring alive. Doufáme, že se bude rorýsům v našich nově zrekonstruovaných rorýsovnících líbit. Rorýsovníky jsou nově opatřeny vnitřní izolací a bíle natřeny, aby se zamezilo přehřívání.