ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

ON-LINE ZÁPIS BUDE PROBÍHAT V TERMÍNU 14. - 17. 4. 2020

(možnost elektronického přihlášení bude od 14.4., kdy se v nabídce zobrazí záložka Zápis do 1. tříd - přihlášení)

 

Vážení rodiče,

Vzhledem k šíření COVID-19 bude z nařízení MŠMT zápis do 1.tříd bez přítomnosti dětí a rodičů.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy a proběhne v termínu 14.-17.4.2020.

Zápis se týká dětí narozených od 1.9.2013 do 31.8.2014

Vše proběhne on-line. Manuál je k dispozici na školním webu v záložce Zápis do 1. tříd.

Do termínu 17.4.2020 prosíme, abyste vyplnili přihlášku kliknutím na záložku zápis do 1.tříd – přihlášení.

K vyplněné, vytištěné a podepsané žádosti, přiložte kopii rodného listu dítěte, případně kopii Rozhodnutí o svěření dítěte do péče.

 

Zákonní zástupci mají možnost dokumentaci podat následujícím způsobem:

 1. Datovou schánkou – dh7mnhc
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jako prostý e-mail) na adresu info@zsklimkovice.cz
 3. Doporučeně poštou – ZŠ Klimkovice, příspěvková organizace,

Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

 1. Osobně do školy po domluvě ve středu 15.4.2020 od 8 do 15 hodin.

(Pomůžeme s vyplněním)

 1. Zákonný zástupce, který bude žádat o odklad dítěte,  bude před vyplněním žádosti  kontaktovat vedení školy miroslava.honkova@zsklimkovice.cz  , 556 420 519

 

K této žádosti musí být doloženo doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku

Přijetí dítěte do 1. třídy základní školy se řídí § 36 a § 178 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Přednostně jsou přijímány spádové děti.

O přijetí nespádových dětí rozhodne ředitelka školy.

 

Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy

V příloze najdete MANUÁL k on-line přihlášení, VYJÁDŘENÍ SOUHLASU, POKYNY K ZÁPISU DO 1. TŘÍD.

 

 • K PŘIHLÁŠENÍ POUŽIJTE ZÁLOŽKU "Zápis do 1. tříd - přihlášení" a dále postupujte podle MANUÁLU k zápisu v příloze.

 • PO REGISTRACI SI STÁHNETE PŘIHLÁŠKU, KTEROU DOPLNÍTE, VYTISKNETE A PODEPÍŠETE.

 • HOTOVOU PŘIHLÁŠKU (doplněnou a podepsanou) DORUČÍTE (dle pokynů v manuálu k zápisu) DO ŠKOLY - ELEKTRONICKY, POŠTOU NEBO OSOBNĚ

 • K PŘIHLÁŠENÍ POUŽIJTE ZÁLOŽKU "Zápis do 1. tříd - přihlášení" a postupujte podle návodu v příloze.

SOUČÁSTÍ PŘIHLÁŠKY BUDOU 2 PŘÍLOHY: 

 • VYJÁDŘENÍ SOUHLASU (stáhnete si z přílohy

 • KOPIE RODNÉHO LISTU

 

 

PřílohaVelikost
VYJÁDŘENÍ SOUHLASU - zápis do 1. tříd194.67 KB
MANUÁL - on-line zápis do 1. tříd1.02 MB
POKYNY PRO RODIČE - zápis do 1. tříd111.37 KB