• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

PRÁZDNINOVÉ SLUŽBY NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Letošní prázdniny školní zahradu navštívilo 50 žáků, někteří dokonce i 5x!
Velké poděkování patří budoucím prvňáčkům, kteří již o prázdninách dokázali, že do naší školy patří a také bývalým absolventům, které to stále do školy táhne, a také přišli pomoci.
Všichni žáci, kteří navštívili školní zahradu, obdrželi malé poděkování a ti žáci, kteří přišli 3x a více, obdrželi 2 vstupenky do ZOO Ostrava.
Děkuji všem žákům a pedagogům, kteří si o prázdninách našli čas a věnovali ho péči o školní zahradu.
Do školní jídelny tento měsíc putovala cibule a pórek, na sklizeň čeká červená řepa a žáci pravidelně zásobují školní jídelnu čerstvými bylinkami. Dva školní kompostéry jsme doplnili o další tři kompostéry obecní a máme tak možnost ještě víc využít bioodpad ze školní zahrady.

Mgr. Kateřina Chrapková