• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

Klub ICT

Ve školním roce 2021/2022 bude na naší škole probíhat Klub ICT pro žáky 4. a 5. ročníků. Cílem této volnočasové aktivity je rozvíjet informatické, technické a logické myšlení a digitální gramotnost žáků. Činnost je zaměřena na aktivity bez technologií (deskové hry – Scottie Go!, šifrování) i s technologiemi (robotická stavebnice Lego WeDo, kde se děti naučí ovládat robota pomocí kódů, online nástroje pro výuku programování – Scratch, Code.org; práce s QR kódy apod. Naučíme se pracovat s 3D tiskárnou, zaměříme se i na práci s informačními technologiemi, kybernetickou bezpečnost a prevenci kyberšikany. V rámci klubu může také docházet k exkurzím do firem a společností, které se zabývají informačními technologiemi, a diskusím s odborníky.
„Chceme společně strávit příjemné odpoledne, polechtat šedé buňky mozkové a ukázat, že programování je zábava, podporuje logické myšlení a základy zvládne úplně každý.“

Mgr. Lucie Kovaříčková