• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

Zpravodajství ZŠ Klimkovice

  • Nový kroužek školního vysílání rozvíjí u dětí aktivní práci s médiem, tvůrčí činnosti a učí je smysluplně vyhledávat a třídit informace
  • Mediální výchova je jedním z aktuálních témat školního vzdělávacího programu
  • Tvorba zpravodajství učí děti, jak samostatně myslet, pracovat a uvažovat, analyzovat informace, být zdravě sebevědomý, spolupracovat v týmu, projevovat zájem o dění kolem sebe (ve škole, ve městě, v republice), komunikovat, koordinovat myšlenky a mluvit před veřejností
  • Zpravodajství slouží také k sebehodnocení školy. Zpravodajská relace seznamuje žáky i učitele s účastí dětí v různých soutěžích a přináší rozhovory s úspěšnými sportovci školy, řešiteli olympiád, apod.
  • Relace budou natáčeny na tzv.one shot – jeden záběr – vlastní aktéry to naučí pohotovosti v reakcích, učí improvizaci. Poté bude v  periodě (1x/měsíc) vloženo na youtube školy, které je přístupno i široké veřejnosti
  • Účastníci kroužku by měli být ochotni a schopni moderovat školní akce, nacvičovat scénky/ krátká vystoupení, měli by se účastnit recitačních soutěží
  • Cílem je kultivovat děti jak v mluveném, tak v psaném projevu, spolupracovat napříč prvním a druhým stupněm a vést redakci školního vysílání jako reprezentativní složku naší školy

Kroužek se opírá o principy mediální výchovy, dále také arteterapie, muzikoterapie a dramatické výchovy.

Mgr. Marcela Litomyská