• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

Interaktivní vzdělávací program Corinth – sdílení pedagogů o využití nové platformy ve výuce

V tomto školním roce jsme začali využívat nový interaktivní vzdělávací program Corinth ve výuce přírodovědných předmětů.

Tato nová výuková pomůcka nové generace propojuje technologie, které žáky baví, s nástroji, které učitelé používají každý den. Interaktivní 3D modely a animace mohou učitelé využít k názorné ilustraci svého výkladu a zatraktivnit tak svou výuku.

Žáci mohou aplikaci také využívat při domácí přípravě. 

Pedagogové přírodovědných předmětů sdílejí své zkušenosti s novým programem a jeho začleněním do výuky.

Za Komisi přírodovědných předmětů Mgr. Kateřina Chrapková