• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

Březen – měsíc čtenářů

Březen – měsíc čtenářů je celostátní akce podporující a propagující četbu, pořádaná každoročně v měsíci březnu. Vznikla v roce 2009 a jejím organizátorem je Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP). My jsme se k tomuto tématu ve výtvarné výchově vyjádřili tvorbou komiksů na volné téma a také tvořením záložek do knih. Výstavku prací můžete shlédnout ve vestibulu školy. Počátkem dubna darujeme záložky našim budoucím prvňáčkům při zápisech.

https://youtu.be/1VQdz-6Yfmo

Za VV Mgr.Marcela Ševčíková ve spolupráci s Mgr.Svatavou Lichou