• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
Klub ICT

Klub ICT

V letošním školním roce měli žáci 4. a 5. tříd možnost navštěvovat klub ICT, který probíhal každý čtvrtek po vyučování.

 Cílem této volnočasové aktivity byl rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti žáků.

V období od září do května jsme se učili programovat hravou formou pomocí robotických stavebnic a interaktivních vzdělávacích her pro výuku blokového programování. Robotické stavebnice jsou výborným motivačním didaktickým prostředkem, díky kterému se naši žáci učí kombinovat konstrukční a elektronické prvky stavebnice, které v sobě integrují senzory a řídící jednotky spolupracující s ICT (tablet, počítač). Žáci se tímto způsobem učí jednoduchému programování, práci s tabletem, konstrukce pomocí návodů a propojování jednotlivých stavebnic s tablety.

Naučili jsme se pracovat s 3D tiskárnou, vytvářeli 3D modely a následně je i vytiskli. Nechyběla práce s daty, QR kódy, zaměřili jsme se na šifry a kódování, grafické programy a seznámili se s rozšířenou realitou.

Na konci června nás ještě čeká vzdělávací program Robot Ozobot, který dětem přiblíží základy vizuálního programování, pomůže jim pochopit principy fungování barvocitlivých senzorů, seznámí je s možnostmi rozhodování a volbou chování robota. Děti hravou formou získají znalosti k vytvoření funkčního programu pro sledování trasy a uvědomí si reálné využití tohoto typu robota.

Klub ICT bude pokračovat i v příštím školním roce.

Mgr. Lucie Kovařčíková