• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
Slavnostní ukončení školního roku 2021/2022

Slavnostní ukončení školního roku 2021/2022

Ve čtvrtek 30. 6. 2022 nadešel pro mnohé naše žáky očekávaný den.

V atriu Základní školy v Klimkovicích došlo k slavnostnímu ukončení školního roku 2021/2022. Počasí bylo bez mráčků, dorazil pan starosta Klimkovic a hosté z města, na tvářích prvňáčků i deváťáků zářil úsměv a nic tedy nebránilo zahájení slavnostního programu. Školní pěvecký sbor opět nezklamal a rytmickými písněmi odstartoval program. Celý uplynutý školní rok hodnotila ve svém projevu paní ředitelky Mgr. Miroslava Hoňková, která ocenila úspěchy a pokroky všech žáků, zvláštní pochvalu dostali prvňáčci a deváťáci. Jedinečné ocenění si zasloužili také žáci, kteří byli během školního roku úspěšní v olympiádách a sportovních soutěžích. Na závěr celého programu se s celou školou rozloučili naši deváťáci a zazpívali všem píseň na rozloučenou. Pak už se všichni žáci školy vydali do svých tříd, kde převzali vysvědčení. Všechny školní povinnosti dnešním dnem končí a dětem začínají prázdniny.

Mgr. Petra Řeháčková