• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
ROBOTICKÁ STAVEBNICE VEX GO

ROBOTICKÁ STAVEBNICE VEX GO

Od tohoto školního roku se na naší škole vyučuje informatika …

… podle nového školního vzdělávacího programu. Jednu hodinu týdně mají žáci všech ročníků 2. stupně. Vzdělávacím obsahem předmětu jsou tyto oblasti: data, informace a modelování, algoritmizace a programování, informační systémy a digitální technologie.

Osmáci nyní ve svých hodinách začali pracovat s robotickými stavebnicemi VEX GO, které škola zakoupila. Pracují ve dvojicích nebo vícečlenných týmech, ve kterých diskutují nad problémy, učí se navzájem a sdílejí svá řešení. Žáci sestavili robotické autíčko i překážkovou dráhu. Nejprve ovládali autíčko pomocí ovladače, poté použili blokové programování. V soutěži o nejrychlejší projetí bludištěm vyhrálo autíčko jménem Rumbakoule.😀🚗

https://youtu.be/LSh0gTrrNAA

Mgr. Renáta Nejezchlebová, video Mgr. Marcela Ševčíková