• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
EXKURZE NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ

EXKURZE NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ

Na konci října se třídy 6.B a 6.D zúčastnily exkurze na městském úřadě v Klimkovicích.

 Do šestých ročníků přibyly děti z Olbramic a Vřesiny, takže se nabízelo v rámci učiva občanské výchovy navštívit místní městský úřad. Přivítal nás pan tajemník Ing. Bc. Vašek, který nás provedl po jednotlivých odborech. Představil nám zaměstnance úřadu a nastínil, co je jejich náplní práce. Zavedl nás do kanceláře pana starosty, kde jsme ale bohužel pana starostu nezastihli. V zasedací místnosti mohly děti obdivovat model střechy rekonstruované sokolovny. Nakonec jsme se usadili v obřadní síni, kde mohli žáci panu tajemníkovi položit zvídavé dotazy. Někteří si vzpomněli na fotku z Vítání občánků a poznali dřevěnou postýlku, ve které leželi při této slavnosti. Nakonec dostali upomínkové předměty a zhodnotili exkurzi jako příjemné zpestření výuky.

                                                                                                          Mgr. Hana Filipová