• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
PTAČÍ HODINKA

PTAČÍ HODINKA

V lednu se se žáci 6.D zúčastnili pozorování ptáků na krmítku tzv. „Ptačí hodinky“.

Žáci zakrmili krmítka na školní zahradě, dozvěděli se, jaké krmení je pro který ptačí druh vhodné a nakonec přezimující ptáky pozorovali. Vysvětlili jsme si význam občanské vědy, a jak se každý z nás může zapojit.
Svá pozorování žáci odeslali do celorepublikového sčítání České společnosti ornitologické.
Stejně jako v loňském roce se na krmítku v ČR nejčastěji vyskytovala sýkora koňadra.

Další informace na: https://ptacihodinka.birdlife.cz/

Záznam z vlastního sčítání třídy: 6.D: sčítání 6.D

 

Mgr. Kateřina Chrapková