• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
VALENTÝNSKÉ SRDCE

VALENTÝNSKÉ SRDCE

Valentýnská výzdoba v hale a akce deváťáků Valentýnská pošta u příležitosti svátku svatého Valentýna.

Den svatého Valentýna se tradičně slaví v anglosaských a dalších zemích každoročně 14. února jako svátek lásky a náklonnosti mezi partnery. V České republice někým zatracován, někým slaven, získává u nás tento svátek stále více na popularitě, hlavně u mladší generace.

Valentýnská pošta na naší škole má již také dlouholetou tradici. Žáci naší školy mohou tento den do připravené schránky vhodit tzv. valentýnku někomu, koho mají rádi nebo kdo se jim líbí. K této příležitosti jsme s dětmi v 8. A v pracovní výchově a s 6. A ve výtvarné výchově vytvořili obrovské srdce z kartonu a papírových kornoutů.

Moc děkuji dětem za skvělou týmovou spolupráci napříč ročníky a předměty, kdy každý dělal, co mohl, abychom srdce dokončili a včas viselo v aule naší školy na místě, kde se nachází i schránka valentýnské pošty, kterou mají na starost deváté ročníky.

Mgr. Marcela Ševčíková