• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
PROJEKTOVÝ DEN 5.A

PROJEKTOVÝ DEN 5.A

Od národního obrození po vznik České republiky

V pondělí 30. 1. děti z 5. A třídy nasedly do pomyslného stroje času a vydaly se na cestu do minulosti. Už název našeho projektového dne napovídá, že cesta vedla hned několika stoletími. Celé pololetí jsme se věnovali vybraným kapitolám z dějin české země. Začínali jsme národním obrozením, pokračovali přes revoluční rok 1848, hospodářský, společenský i kulturní rozvoj 19. století, vznik Rakouska Uherska, I. světovou válku, vznik Československa a období první republiky, protektorát, 2. světovou válku a události po únoru 1948, život v totalitním státě, až po obnovení demokracie a vznik České republiky. Hry a soutěže, práce v týmech nad různými úkoly nám pomohly si mnoho informací připomenout, utřídit. A jak se projektový den povedl? Zeptejme se dětí……

Mgr. Naďa Danková

Byla to hlavě skupinová práce. Časová osa byla hodně na přemýšlení. I když mě vlastivěda moc nebaví, tak tohle byla vážně velká zábava. Hodně mě překvapilo, že jsme se nehádali. Zábavná byla také šifra, která mi zamotala hlavu.

Rozárka Richterová

Práce ve skupině se mi moc líbila. Dokázali jsme se i domluvit. Skoro vůbec jsme se nehádali. Luštili jsme šifry, moc nás to bavilo. Také jsme na začátku postavili časovou osu z různými událostmi našich dějin. Projektový den byl moc fajn.

Amálka Foltová

Vlastivědný projektový den byl super. Na začátku jsme postavili osu z různými událostmi našich dějin. Potom jsme měli soutěž a pak jsme plnili pracovní list. Projektový den byl skvělý. 🙂

Vojta Unucka